دسته: ديدگاه

تحریم ها و وضعیت زندگی در ایران 

در طی بیش از ۴۰ روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی با فریب و دوز و کلک های روانی در بازار ارز و با بالا و پائین کشیدن قیمت دلار و دیگر ارزهای موجود . و اعدام دو نفر از صرافان…

به مناسبت روز جهانی مقابله  با خشونت علیه زنان 

۲۰ سال پیش روز چهارم آذر برابر۲۵ نوامبر توسط سازمان ملل متحد روز جهانی مقابه با خشونت علیه زنان اعلام شد  .ظاهرا کشورهایی که اینطور دلسوزانه علیه خشونت بر زنان موضع می گیرند و قطعنامه صادر می کنند. با سیاست…

زنان  کارگر هفت تپه

چه شعف آور است که در دورانی زندگی می کنیم  و در منطقه ای آشنا کارگران زن همچنان برای تغییر بزرگ ، برای رهایی وبرابری مبارزه می کنند .  زنانش نه تنها سها مدار و شریک وهمراه این کاروان نستوه…

از هفت تپه تا پاریس

از هفت تپه تا پاریس حکایت از مبارزه و مقاومت است. در هر دو جا کارگران و زحمتکشان ، گرسنگان و در کلمات   انترناسیونال  – هیچ بودگان  در اعتراض به نظام ستمگران و استثمارگران ، به نظامی که مشتی…

به پیش در راه 

به پیش برای جلب نظر اکثریت عظیم مردم ایران به راه کارگران ،به راه دمکراسی و اداره ی شورایی  صد سال مبارزه طبقه کارگر برای پیاده کردن برنامه سیاسی اش که همان سوسیالیسم است  امروز تبلور خود را در اعتصابات…

مبارزه سندیکای اتوبوس رانی تهران و شورای کارگری هفت تپه علیه موازی سازی

مبارزه ی جاری در جنبش کارگری که دو تشکیلات مستقل کارگری در گیرآن  هستند ، مبارزه ا یست  بر سر راه پیشروی به جلو ،برسر تعیین بدیل  انقلابی ،برسر آینده ی ایران وحتی منطقه . امروز جنازه رژیم جمهوری اسلامی…

به دفاع از مبارزات کارگری

دور جدید مبارزات کارگری علیه حاکمیت فاسد مجددا سر براورده است ، کارگران هفت تپه ، فولاد اهواز ،اعتصاب رانندگان کامیون ، کارگران هپکو اراک بر سر خواست های تقریبا یکسان از جمله تامین امنیت شغلی ، پرداخت حقوق ها…

بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی ممکن نیست

تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی از ۱۷۰ سال پیش با طلوع مانیفست حزب کمونیست، تئوری جنبش انقلابی کمونیستی و کارگری جهانی؛ ۱۰۱ مین سالگرد تکامل این تئوری با پیروزی جنبش انقلاب اکتبر روسیه کارگری تحت رهبری حزب کمونیست روسیه، ۶۹…

علم بدون عمل، درخت بدون ثمراست

این تجربه تاریخی را شاعران ما قرنها پیش درایران سروده اند که درکی علمی جهانی است. با توجه به این که آموزش کمونیسم علمی به مفهوم قبول بینش ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در به عمل درآوردن مبارزات طبقه کارگرمی…

موج توفنده جنبش کارگری

خیزش دیماه ۹۶   حرکتی توانا در جنبش عمومی جامعه برای پیشرفت  و در کیفیت نوین طبقاتی بوجود آورد. امروز ما نتایج  آنرا در سطح وسیع اجتماعی به وضوح می بینیم. این تغییرات هم در اردوی انقلاب  محسوس است و هم…

جنبش اعتراضی معلمان

جنبش اعتراضی معلمان در ایران جنبش جدیدی نیست  این اعتراضات را از زمان رژیم گذشته تا مقطع انقلاب ، و تاسیس سازمان ها و نهادهای صنفی معلمان و سپس پاکسازی های گسترده توسط رژیم تازه به قدرت رسیدن اسلامی و…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۳)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۵ – چگونه می توان موانع پیش روی تشکلهای طبقاتی را برداشت ؟ جواب: برای برداشتن این موانع اول باید این موانع را…

اعتصاب رانندگان کامیون ها در ایران اکثر شهرهای بزرگ و کوچک را در بر گرفته است

رانندگان خواست های محقانه ای را مطرح می کنند که. برخی از آنها عبارتند از: :تامین قطعات یدکی و سوخت  برای  کامیون ها با قیمت مناسب.رانندگان کامیون ها بارها به افزایش بی رویه قیمت قطعات یدکی و سوخت اعتراض کرده…

سخنی در مورد حزب سازی

اگر به حرکت حزب سازی درچند صد سال اخیرنظام سرمایه داری در اروپا ودر حفظ حاکمیت آن توجه داشته باشیم، این روند اساسا برپایه ی دو بینش گسترش ازخودبیگانگی درمیان توده های مردم و رقابت جوئی در خدمت خود، گردآوری…