دسته: درجنبش جهانی کمونیستی

اروگوئه: پشتیبانی از اتحادیه های کارگری در انتخابات ریاست جمهوری افزایش می یابد

حزب کمونیست اروگوئه، بار دیگر از فعالیت انتخاباتی برای ریاست جمهوری سال آیندة اسکار آندراده یکی از اعضای حزب کمونیست و رهبرکارگری که به عنوان کاندید جبهه وسیع چپ  که حزب کمونیست همراه با دوازده حزب

درخواست کمیته مرکزی برای برگزاری مؤفقیت آمیز کنگره حزب

کنگره11 حزب را در بنگالورو به موفقیت بزرگ تبدیل کنیم! رفقا و دوستان عزیز، با درودهای انقلابی. کنگره ی 11 حزب ما پس از تظاهرات توده‌ای روز جمعه 26 نوامبر در روزهای 27 نوامبر الی 1 دسامبر در بنگالورو برگزار می شود. این در شرایطی است که گرایش های فوق…

در مورد ظهور انحصار های کشورهای استعمار نوین-(قسمت دوم)

ام ال پ د، شکل گیری انحصارات در کشورهای نو استعماری را به طور تنگاتنگی با فرمولبندی « صدور سرمایه » ربط داده وظهور کشورهای از نظر استعمار نوین وابسته را به عنوان پایه ای قوی (برای ظهور) کشورهای جدید…

درجنبش جهانی کمونیستی

از نشریه حقیقت شماره 119 ارگان حزب کمونیست انقلابی اُروگوئه ریکاردو کوهن – آوریل 2018 “برخورد به بخش تغییرات اجتماعی” افزایش ناامنی، بازپرداخت دستمزد، انحلال صنایع ملی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط این زمینه و خصوصیات جدید. آمارهای مربوط به…

درجنبش جهانی کمونیستی

(به نقل ازبخشی ازقرار هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه) صرفنظر از گذشته رویزیونیستی مدرن این حزب، عظمت تعیین کننده بودن نقش مارکس درتدوین ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و تئوری کمونیسم علمی، در وحدتی فشرده با انگلس…

در جنبش جهانی کمونیستی

برگرفته از ستاره سرخ دوره 18، شماره 12 ماه مارس 2018از انتشارات حزب کمونیست هندوستان(م-ل) تا آخر با آمریکا؟ به چه قیمتیاین یادداشت Ned K در ونگارد Vanguard عواقب تبدیل شدن استرالیا، یک کشور امپریالیستی، به بخشی از مشارکت در Trans…

90 درصد معادن در هند غیرقانونی هستند:

برگرفته از نشریه ستاره سرخ  (حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست هندوستان) 90 درصد معادن در هند غیرقانونی هستند: بومیان در سرزمین های خود هیچ به شمار می آیند واز حقوق اولیه محروم می باشند هیئت نمایندگی * معادن، مواد معدنی…

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی به تمام سازمانهای متشکل در ایکور  ژانویه 2018  بخش نامه همبستگی با رفقای اسپانیایی (PML (RC رفقای عزیز،با توجه به قطعنامه سوم کنفرانس جهانی ICOR (نکات P…

برافراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری – انقلاب سوسیالیستی

برافراشته تر باد پرچم سرخ بدیل کارگری – انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر ایران در این صد سال مبارزه ی خود  در شرائط  استثمار شدید ، ستم تظام های دیکتاتوری سلطنتی و ولایت فقیه ، امروز به درستی و در عمل…

فراخوان ایکور ICORبرای روز ضد جنگ

فراخوان ایکور ICORبرای روز ضد جنگ، 1 سپتامبر 2017 هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابی (ICOR) هر سال روز بین المللی مبارزه علیه جنگ و فاشیسم را در اول سپتامبر (روز اول جنگ جهانی دوم) گرامی میدارد. امروز ما…

علیه هرگونه مداخله امپریالیستی در سوریه!

قطعنامه ایکور 21 آوریل 2017 با دستور پر سر و صدا تهاجمی و حق به جانب دانلد ترامپ  ریاست جمهوری آمریکا، نیروهای مسلح ایالات متحده حمله نظامی گسترده ای به فرودگاه سوریه الشعیرات در 7 آوریل 2017 انجام دادند که منجر…

نقش لنین و لنینیسم در انقلاب اکتبر

نقش لنین و لنینیسم در انقلاب اکتبرتوسط حزب بلشویک (شمال کردستان / ترکیه) BP (NK / T)، خدمتی به بحث بین المللی در اینترنت. بحث شماره A01کمک به بحث بین المللی دراینترنت، اهمیت انقلاب اکتبر در صدمین سالگرد آن  1 نقش لنین…

حول وحوش 20 ژانویه2017: سرتاسر جهان تظاهرات علیه مراسم رسمی برگماری دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور ایالات متحده!

در 20 ژانویه2017  دونالد ترامپ رسماً به عنوان رئيس جمهور آمریکا گمارده خواهد شد. در ایالات متحده آمریکا و در سراسر جهان به حق تظاهرات علیه

از نشریه ستاره سرخ ارگان رسمی حزب کمونیست هند 11 اکتبر 2016

آموختن از انقلاب اکتبر، هموار کردن  راه  برای  انقلابات آتی! برنامه های  صد سالگی  انقلاب اکتبر روسیه از هفتم نوامبر  سال جاری آغاز می شود. این باید با برنامه ها در هفتم نوامبر  سال آینده در سراسر جهان به اوج…

گردش به سمت راست توسط دولت مرکل بیانگر بحران نهفته در آن است

دنباله مصاحبه با استفن انگل در تدارک کنگره حزب، MLPD تز توسعۀ تعدادی از کشورهای جدید امپریالیستی را تکامل داده  است. چگونه این بحث مدلل می شود؟ چگونه این امر توسط کادر ها وهمچنین در سطوح مختلف دریافت شده است…