دسته: دانشجوئی

نشانی دیگراز فروماندگی

حادثه مرگبار و جانگدازی برای دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات در تاریخ سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۷ رخ داد. در این حادثه بیش از ۲۷ نفر مجروح و ۱۰ نفر تابه حال جان خود را از دست داده اند.تبعا…

۱۶ آذر روز دانشجو

امسال روز دانشجو در دانشگاههای ایران همراه با  تحصن ، اعتراض و راهپیمائی با سازماندهی و یا خود جوش در بیشتر واحدهای بزرگ دانشجوئی برپا شد ، ۶۲ سال قبل  در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ در اعتراض به سفر نیکسون در…

شعبده بازی در۱۶ آذر!

سناریو اول: به گزارش دانشجونیوز،از ابتدای شروع این تجمع، نیروهای بسیج دانشجویی که از چند روز پیش با پیامک و پست الکترونیکی سازماندهی شده بودند، به همراه نیروهای لباس شخصی، قصد بر هم زدن این تجمع را داشتند. دانشجویان بسیجی…

جلوه ای از دولت “اعتدال و تدبیر”!

« در روز های اخیر فضای امنیتی حاکم بر  دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشدید شده به نحوی که حراست دانشگاه با نادیده گرفتن حریم خصوصی دانشجویان اتاق های تعدادی از فعالان دانشجویی و صنفی ساکن در خوابگاه شهید دستغیب را…

درگرامی داشت ۱۶ آذر، روز دانش جو

در دوران خفقانی پس از کودتای امپریالیستی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که سرکوب حکومت نظامی و پلیسی بی داد می کرد، صدای آزادی خواهانه ی دانش جویان دانش گاه تهران از دانشکده فنی به مثابه قلب تپنده ی مبارزاتی آنان علیه…

جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بایدکردها؟

دربیش از یک‌دهه‌ی اخیر جنبش دانش‌جوئی باردیگر خود را از زیر آوار سرکوبهای دهه‌ی ١٣۶٠ سربلندانه بیرون آورده و با شروع جدائی روزافزون از رژیم جمهوری اسلامی، خواسته‌های دموکراتیک و انقلابی در درون این جنبش بیش از پیش طرح گردیده‌اند.…

سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

به دنبال اعلام آماده گی دانش جویان چپ دانش گاههای ایران برای برگزاری مستقلانه ی مراسم ١۶ آذر ـ روز دانش جوـ رژیم آزادی کُش جمهوری اسلامی حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری این مراسم، که منجر به…

ازنامه‌های رسیده : نقدی بر جنبش دانشجویی ایران

افزایش فعالیت طیف چپ در دانش‌گاههای ایران واکنش های مختلفی را هم در میان جناحهای رژیم و هم در میان اپوزیسیون برانگیخته است. دیگر به هیچ وجه نمی توان منکر وجود چنین گرایشی شد. حتی لیبرالها هم اعتراف می کنند…

اما صبر تا به کی؟

اما صبر تا به کی؟ طی هفته‌ی گذشته، جنبش دانش‌جویان علیه سرکوب‌گری رژیم، با دستگیری تعدادی از فعالان دانش‌جو در دانش‌گاه مازندران، اوج تازه‌ای گرفت. دانش‌جویان دیگر دانش‌گاههای ایران به ابراز هم‌دردی با دانش‌جویان مازندران برخاستند. عوامل سرکوب همانند اس.اس.های…

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار بار دیگر جنبش دانش‌جوئی ایران در برابر تحولات و تنش های جامعه از خود عکس العمل مناسبی به نمایش گذاشت و نشان داد که جایگاه واقعی این جنبش در کنار زحمت‌کشان و کارگران…