ماه: اسفند ۱۳۹۶

درباره امر نوسازی در حزب رنجبران

  حزب رنجبران ایران در مسیر رشد اندیشه های هدایت کننده خود با بکار برد سه سلاح برنده ی سبک کاری:  انتقاد وانتقاد از خود ، ازتوده ها به توده ها و مشی تشکیلا تی مرکزیت – دمو کراتیک توانسته…

در روانکاوی اجتماعی یک اعتراض

  همه به این مسئله که جامعه ایران در یک بحران عمیق اجتماعی که ناشی از سیستم سرمایه داری حاکم  است فرو رفته است معترف هستند.این بحران که فقر زا است و شکاف طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر…

از درد و رنج تاعرصه قدرت: گردهمایی زنان دالیات و بحث در موردآینده جنبش مقاومت

 از درد و رنج تاعرصه قدرت: گردهمایی زنان دالیات و بحث در موردآینده جنبش مقاومت ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷در کنفرانس زنان دالیات در پونا، فعالان،دانشگاهیان، وکلا، شاعران، نویسندگان و دانشجویان در مورد مبارزه خود برای عدالت اجتماعی و چگونگی ادامه آن…

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی به تمام سازمانهای متشکل در ایکور  ژانویه ۲۰۱۸  بخش نامه همبستگی با رفقای اسپانیایی (PML (RC رفقای عزیز،با توجه به قطعنامه سوم کنفرانس جهانی ICOR (نکات P…

مالباخته گان و جنبش کنونی

  در روزهای گذشته شهرهای ایران شاهد تظاهرات های گسترده ای در اعتراض به گرانی و فقر و فساد بود. بسیاری از نیروهای سیاسی با تجربه ای که از جریانات ۱۳۸۸ و آن چیزی که جناح اصلاح طلبان حکومتی آنرا…

مصاحبه سایت روشنگری با فعالان کارگری: تشتت نظری را بدون راه حل علمی نشان می دهد!

مصاحبه سایت روشنگری با فعالان کارگری: تشتت نظری را بدون راه حل علمی نشان می دهد! اگر از شعر معروف در ایران ” آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم – یار درخانه و ما گردجهان می گردیم”،…

جنبش سراسری توده ها در نفی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

جنبش سراسری توده ها در نفی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی در شرایطی که بحران هویتی شدیدی دامنگیر رژیم جمهوری اسلامی شده و برای نجات خود ،فشار اقتصادی، سیاسی، امنیتی، سرکوب و غیره را بر کارگران و زحمت کشان به…

سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی درایران دربرابرخیزشهای توده ای!

سرکوب فاشیستی و غارت و دزدی درایران دربرابرخیزشهای توده ای! کارگران ! مردم آزادیخواه! امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده‌های زحمتکش مردم ایران آن‌ را فریاد می‌زنیم این است که باید خواست‌های ما مردم…

تحریف بیشرمانه تاریخ کامبوج: ترویج تفسیر واشنگتن از « نسل کشی خمر سرخ » که در واقع از تاریخ حقیقی خود جلوگیری می شود

تحریف بیشرمانه تاریخ کامبوج: ترویج تفسیر واشنگتن از « نسل کشی خمر سرخ » که در واقع از تاریخ حقیقی خود جلوگیری می شود توسط آندره ولتچک، ۵ دسامبر ۲۰۱۷ ، مرکز تحقیقاتی من قبلاً خیلی در مورد کامبوج نوشته…

زمان را باید در یافت.

. زمان را باید در یافت. بار دیگرکارگران و هیچ بودگان در سراسر ایران بناگه بر خاستند، حاکمان را غافلگیر کردند  و با جراتی وصف ناپذیر ، چون توفانی پر قدرت صدای سرکوب شده ی سال های طولانی شان را…

درباره ی رویکرد حزب کارگر به دین

        و. ای. لنین   سخنرانی سورکوف نماینده ی مجلس در دومای دولتی حول بودجه ی شورای کلیسا و همچنین مباحثی که در پی می آید (نتیجه ی بحث های فراکسیون پارلمانی ما حول پیشنویس این سخنرانی)،…

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش سوم و پایانی )

آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش سوم و پایانی ) – در بخش سوم و پایانی این نوشتار بعد از بررسی دستاوردهای مارکسیسم تاریخی در دوره انترناسیونال سوم ( ۱۹۴۳ – ۱۹۱۹ )…

به رفقای سازمان انقلابی افغانستان

به رفقای سازمان انقلابی افغانستان از تشکیل موفقیت آمیز کنگره سوم سازمان انقلابی افغانستان در داخل کشورتان بسیار خوشحال شدیم و موفقیت شما را در متحدکردن هرچه بیشترکمونیستها، طبقه کارگر و زحمتکشان و به ویژه زنان افغانستان که با بزرگ…