ماه: اسفند ۱۳۹۶

گرامی باد ۸ مارس روزجهانی زنان

بیش از ۱۰۸ سال از بزرگ داشت ایجاد روز جهانی زنان به مناسبت دفاع از مبارزات حق طلبانه ی زنان توسط مبارزان زن سوسیالیست می گذرد. طی این مدت، احزاب کمونیست با تمام وجود جانانه در راه رهائی زنان مبارزه…

تشدید آشفته گی درحفظ نظام جهانی سرمایه داری

رقابتهای امپریالیستی درجهان به سطح خطرناکی رسیده است: ۱)- ۴۸ مین اجلاس مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس( از ۲۳ تا ۲۶ ؤانویه ۲۰۱۸) با شرکت سیاستمداران ارشد از ۷۰ کشورهای امپریالیستی و دیگر کشورها، مدیران شرکتهای بزرگ فراملی و…

دنباله روی از دموکراسی بورژوائی!

(سرنوشت چپ غیر علمی و غیر کارگری شکست است) گرچه بارها درمورد نقش و عمل کرد دموکراسی بورژوائی نوشته و نقدی هم ازجانب نیروهای چپ مدافع کارگران نشنیده ام، لذا باردیگر مجبور به تکرار این واقعیت عینی هستم که پلورالیسم…

درباره ی رویکرد حزب کارگر به دین

و. ای. لنین بقیه از بخش اول اکنون به سراغ شرایطی برویم که در غرب به برداشت اپورتونیستی از تز”سوسیالیسم یک امر خصوصی است” منجر شده است. روشن است که در اینجا ما با تاثیر عوامل کلی یی روبرو هستیم…

بامبول جدید”نواندیشان دینی”نظام اسلامی حاکم!

درادامه ی اعتراضات توده ای دیماه اخیر، “دختران خیابان انقلاب” دراعتراض به حجاب اجباری تحمیل شده توسط حاکمان جمهوری اسلامی خادم نظام سرمایه داری بر زنان، با “کشف حجاب” توسط خود زنان و آزادانه صورت می گیرد. نه آن طور…

درسی از خیزش دیماه ۱۳۹۶ توده ها!

خیزش اعتراضی دربیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و متوسط و کوچک همراه با شعارهائی نظیر مرگ برجمهوری اسلامی گام ارزنده ای را در به زیرعلامت سئوال کشاندن این رژیم فاشیستی برداشت. شرکت جوانان و دانشجویان دراین خیزش از جمله حائز…

حجاب اجباری پاشنه آشیل رژیم در جنبش زنان

جنبش اعتراضی دیماه بطور واضحی نقش برجسته زنان را در تغییر و انقلاب اجتماعی در جامعه به نمایش گذاشت.دختران و زنان جوانی که همراه پسران و مردان جوان در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی در کف خیابان ها مبارزه کردند.…

۹۰ درصد معادن در هند غیرقانونی هستند:

برگرفته از نشریه ستاره سرخ  (حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست هندوستان) ۹۰ درصد معادن در هند غیرقانونی هستند: بومیان در سرزمین های خود هیچ به شمار می آیند واز حقوق اولیه محروم می باشند هیئت نمایندگی * معادن، مواد معدنی…

اوضاع و شرایط سیاسی بعد از جنبش اعتراضی دیماه

سرکوب اعتراضات دیماه و کشته شدن بیش از ۵۰ نفر از دستگیرشدگان در زندان های رژیم جمهوری اسلامی نتوانست اوضاع را به نفع رژیم آرام کند. هنوز چند روزی نگذشته بود که مردم مالباخته مجددا در جلوی نهادهای دولتی خواهان…

ترامپ چین و کره جنوبی را تهدید می کند: اگر این تهدید هسته ای نیست – چیزی به غیر از جنگ تجاری نباید باشد که آنهم طبلی ست تو خالی

توسط پیتر کوئینگ و تلویزیون پرس، مرکز تحقیقات جهانی – ۱۴ فوریه، ۲۰۱۸ طبق گزارش آژانس مطبوعاتی فرانسه، ۱۳ فوریه ۲۰۱۸ « دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه شنبه با اقدامات تلافی جویانه علیه دو شریک تجاری بزرگ…