ماه: خرداد ۱۳۹۷

درگیری گرگ و شغال دو نظام سرمایه داری؟

گرگان امپریالیستی غرب، در عزم کشاندن منطقه ی وسیع ایران تحت اشغال شغالان حاکم، با پیش کشیدن اینکه غنی سازی اورانیوم جهت تهیه ی بمب اتمی درخدمت این شغالان است، دست به تحریم اقتصادی ایران زدند: پس از چندسال گفت…

سکولاریسم رهائی بخش نیست!

این روزها تبلیعاتی از جانب سلطنت طلبان در زمینه ی خدمات رضاشاه پهلوی ازجمله در مورد سکولارکردن دولت حاکم ایران را با غلوکردنهای گوبلزی سر می دهند. آیا در دوره ی 16 ساله ی سلطنتش وی توانست به نظام ارباب…

به دفاع از مردم فلسطین برخیزیم

ارتش جنایتکار و اشغالگر اسرائیل تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به افتتاح سفارت آمریکا و ادامه اشغالگری و کشت و کشتار فلسطینیان را بار دیگر با خاک و خون کشید . این اولین جنایت رژیم فاشیستی اسرائیل نیست که با کمک…

تحلیل طبقاتی متکی برتشخیص تضادعمده

شناخت دوستان و دشمنان انقلاب در هرکشور، با تحلیل مشخص از تضادهای طبقاتی مختلف و مرکب موجود در آن، تشخیص مادی و عینی خطرناک ترین و مهاجم ترین دشمنان عمده طبقه کارگر و توده های زحمت کش در هرمرحله از…

کارگران وزحمتکشان ایران نه به طرح رژیم چنج آمریکائی

  طرحی است روی میز رئیس جمهور ترامپ آمریکا که ” رژیم چنج ” را از طریق مناطق مرزی ایران وبا کشاندن ملیت ها ستمدیده در مناطق پیرامونی می خواهد پیاده کنند. حزب رنجبران ایران با حرکت از اصول اساسی…

تظاهرات معلمان

هرروز که می گذرد موجی پشت موجی دیگر، متشکل، مستقل وبا برنامه ی حساب شده ی، توده های معترض – از کارگر گرفته تا معلم و دانشجوی شهر وروستا – درسراسر ایران بر می خیزند وبا هدفی هر روز مشخص…

مبارزه علیه بستن کانال تلگرام

طبق آمار اکثریت مردم ایران از رسانه ی تلگرام برای ارتباط جمعی، تبادل اطلاعات استفاده می کنند. هیچ مقامی و هیچ قانونی نمی تواند این حق مسلم مردم را از آنها بگیرد. باید به این دیکتاتوری سیاه مرتجعان حاکم پایان…

درجنبش جهانی کمونیستی

از نشریه حقیقت شماره 119 ارگان حزب کمونیست انقلابی اُروگوئه ریکاردو کوهن – آوریل 2018 “برخورد به بخش تغییرات اجتماعی” افزایش ناامنی، بازپرداخت دستمزد، انحلال صنایع ملی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط این زمینه و خصوصیات جدید. آمارهای مربوط به…

اشغال 30 % سرزمین سوریه

چگونه امپریالیسم آمریکا به طور غیرقانونی 30 درصد از سرزمین سوریه وشامل بیشتر نفت، آب و گاز آن را اشغال کرده است در حالی که کنترل منابع کلیدی به منظور تقسیم سوریه و بی ثبات کردن دولت در دمشق صورت…

تداوم اعتصاب و تحصن پرستارا

بعد از سرکوب جنبش دیماه ، و بگیر و ببند های متعاقب آن ما نه تنها با سکوت و تسلیم به این سرکوب ها روبرو نبودیم بلکه توده های به جان آمده ، البته در ابعاد کمتر ولی شجاعانه تری…

درخشان تر باد اول ماه مه، روزجهانی طبقه کارگر

فرا رسیدن 11 اردیبهشت – اول ماه مه – روزجهانی طبقه کارگر را به این طبقه پیشرو و مبارز جهان تبریک گفته وتبدیل دست کشیدن از کار دراین روز در سراسرجهان و برگزاری جشنها و اعتراضات کارگری را با موفقیت…

درجنبش جهانی کمونیستی

(به نقل ازبخشی ازقرار هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه) صرفنظر از گذشته رویزیونیستی مدرن این حزب، عظمت تعیین کننده بودن نقش مارکس درتدوین ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و تئوری کمونیسم علمی، در وحدتی فشرده با انگلس…