روز: اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷

درخشان تر باد اول ماه مه، روزجهانی طبقه کارگر

فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت – اول ماه مه – روزجهانی طبقه کارگر را به این طبقه پیشرو و مبارز جهان تبریک گفته وتبدیل دست کشیدن از کار دراین روز در سراسرجهان و برگزاری جشنها و اعتراضات کارگری را با موفقیت…

درجنبش جهانی کمونیستی

(به نقل ازبخشی ازقرار هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه) صرفنظر از گذشته رویزیونیستی مدرن این حزب، عظمت تعیین کننده بودن نقش مارکس درتدوین ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی و تئوری کمونیسم علمی، در وحدتی فشرده با انگلس…

رواج عدول ازاصول کمونیسم علمی

درمیان نیروهای چپ مدعی کمونیست بودن!(۲) ولی شما مدعی هستید: “سنتز نوین کمونیسم جهشی تکاملی درعلم کمونیسم: تئوری و پراتیک انقلابهای کمونیستی از زمان مارکس تا کنون توسط باب آواکیان سنتز شده است. جواب عمدتا صحیح آن به انقلابها به…

زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

طی دو هفته گذشته مردم فلسطین به مناسبت روز نکبت ( زمین ) تظاهرات و تحصنی را برابر دیوارهای ساخته شده توسط اسرائیل در نواحی غزه برگزار کردند. دولت و ارتش جنایتکار اسرائیل با استفاده از همه نیروهای نظامی و…

لیبرالیسم نظری در قالبهای جدید انحرافی!

امتناع از پذیرش وجود حاکمیت طبقاتی در کشورهای چند ملیتی، که دموکراسی بورژوائی مستقرنشده، به صورتی تخیلی در عرصه ی نظری رایج شده است. اما دراین میان، تلاش برای کسب قدرت سیاسی و حفظ برتری طبقاتی توسط سرمایه داران متوسط…

ایران در سالی که گذشت

سال ۱۳۹۶ در شرایطی که جنبش دیماه سرکوب شده ولی دیگر جنبش ها از جمله زنان ، کارگران ، مالباخته گان ، جوانان علیه رژیم ادامه دارد به پایان رسید، بر طبق روال هر ساله چند ماه قبل از آغاز…

فغان ز جغد جنگ

Turn off for: Persian فغان ز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او بریده باد نای او و تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او ز من بریده یار آشنای من کز او…

آیا غرب سکولار می باشد؟

ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا…ملل کشورهای سکولار، « پس خدوندا مرا یاری کن »؟؟ توسط شنالی دی وادوگ، مرکز تحقیقات جهانی– ۲۳ مارس ۲۰۱۸ ( در تمام طول تاریخ جوامع طبقاتی، مذهب به عنوان حربه نیرومند ایده ئولوژیک در دست طبقات…

گذار از جنگ سرد به جنگ ولرم امپریالیستی!

تاریخ تکرار تراژدی جهانی نظامهای طبقاتی استثمارگر و ستمگر به صورت کمدیهای کنونی رسوای بهانه تراش، به جای پایان یافتن این تراژدی تکرار می شود. زیرا این تکرار ناشی از ماهیت فاسد و پوسیده نظامهای طبقاتی استثمارگر و ستم گر…

چه باید کرد ؟

پس از خیزش سراسری تهیدستان و هیچ بودگان برای نان وآزادی  در بیش از هشتاد شهر بزرگ ایران  پاسخ پرسش چه باید کرد به  موضوع کف خیا با ن ها ، کارخانه ها ، محافل دانشگاهی و مصاحبه های رسانه…