ماه: آبان ۱۳۹۷

اعتصاب رانندگان کامیون ها در ایران اکثر شهرهای بزرگ و کوچک را در بر گرفته است

رانندگان خواست های محقانه ای را مطرح می کنند که. برخی از آنها عبارتند از: :تامین قطعات یدکی و سوخت  برای  کامیون ها با قیمت مناسب.رانندگان کامیون ها بارها به افزایش بی رویه قیمت قطعات یدکی و سوخت اعتراض کرده…

بود ونبود بشریت در سر دو راهی

طبق گزارش دانشمندان محیط زیست  چنانچه اقدام جدی توسط حاکمان قدرت های انحصاری بزرگ جهان صورت نگیرد تا دوازده سال دیگر خسارت جبران ناپذیری  که به کره زمین وارد شده ، دیگر قابل ترمیم نیست.  پرولتاریا که اکثریت عظیم مردم…

سخنی در مورد حزب سازی

اگر به حرکت حزب سازی درچند صد سال اخیرنظام سرمایه داری در اروپا ودر حفظ حاکمیت آن توجه داشته باشیم، این روند اساسا برپایه ی دو بینش گسترش ازخودبیگانگی درمیان توده های مردم و رقابت جوئی در خدمت خود، گردآوری…

تروریسم نفرتی کور

سپاه پاسداران در صبح روز دوشنبه اول اکتبر ۲۰۱۸ با ۶ موشک زمین به زمین و ۷ فروند پهباد به شهرکی ….. در نزدیکی ابو الکمال و طبق گفته فرمانده سپاه در جهت انتقام “حمله به رژه نظامی در اهواز”…

فاشیسم و طبقه کارگر

رفقا، تمایلات فاشیستی و میکروب های جنبش فاشیستی در قالبی کم و بیش توسعه یافته تقریبا در همه جا یافت می شود. با توسعه بحران بسیار عمیق اقتصادی و همچنین با بحران عمومی سرمایه داری که به شدت در حال تشدید…

بحران دولت سازی پارلمانتاریستی

به همان ترتیبی که با رشد نظام مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله به سطح سرمایه داری به آخرین سطح رشد سرمایه داری امپریالیستی ازخود بیگانگی را درکلیه ی فعالیتهای اجتماعی تکامل داد، درعرصه ی سیاسی در حزب سازی و…

نقدی بر یک بیانیه

کنفرانسی درتاریخ ۲۲ سپتامیر ۲۰۱۸ با فراخوان ۶ سازمان ، حزب و سازمان کمونیست برگزار شد که در پایان آن بیانیه ای تحت عنوان “یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است “،انتشار یافت. مطالعه این بیانیه و یا سند ا…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۲)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۳– حزب طبقه کارگر اصولا” چگونه حزبی است ؟ چه خصیصه و ویژگیهایی باید داشته باشد ؟ جواب: با علم به اینکه…

نا برابری در توزیع درآمد در هسته مرکزی  – و پیرامونی – نظام جهانی سرمایه داری و در کشورهای پیرامونی آن توسط سمیر امین

اگرچه پژوهش های تجربی در مورد توزیع درآمد نسبتا تازگی دارد، امروزه ارقامی برای تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد که میزان نابرابری در توزیع درآمد را با استفاده از ضرایب جینی و منحنیهای لورنز…