ماه: آذر ۱۳۹۷

مبارزه سندیکای اتوبوس رانی تهران و شورای کارگری هفت تپه علیه موازی سازی

مبارزه ی جاری در جنبش کارگری که دو تشکیلات مستقل کارگری در گیرآن  هستند ، مبارزه ا یست  بر سر راه پیشروی به جلو ،برسر تعیین بدیل  انقلابی ،برسر آینده ی ایران وحتی منطقه . امروز جنازه رژیم جمهوری اسلامی…

زنده و پیروز باد مبارزه به حق کارگران !

سرکوب مبارزه سندیکای هفت تپه توسط انحصارگران خصوصی و دولتی ادامه دارد. نپرداختن مزدهای معوقه و خواسته های به حق کارگران توسط سرمایه دارانی که در زمانی کوتاه می خواهند راه صد ساله دزدان سرمایه دار را در تبدیل به…

به دفاع از مبارزات کارگری

دور جدید مبارزات کارگری علیه حاکمیت فاسد مجددا سر براورده است ، کارگران هفت تپه ، فولاد اهواز ،اعتصاب رانندگان کامیون ، کارگران هپکو اراک بر سر خواست های تقریبا یکسان از جمله تامین امنیت شغلی ، پرداخت حقوق ها…

بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی ممکن نیست

تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی از ۱۷۰ سال پیش با طلوع مانیفست حزب کمونیست، تئوری جنبش انقلابی کمونیستی و کارگری جهانی؛ ۱۰۱ مین سالگرد تکامل این تئوری با پیروزی جنبش انقلاب اکتبر روسیه کارگری تحت رهبری حزب کمونیست روسیه، ۶۹…

علم بدون عمل، درخت بدون ثمراست

این تجربه تاریخی را شاعران ما قرنها پیش درایران سروده اند که درکی علمی جهانی است. با توجه به این که آموزش کمونیسم علمی به مفهوم قبول بینش ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در به عمل درآوردن مبارزات طبقه کارگرمی…

پایگاه های جدید ایالات متحده آمریکا به منظور تقویت و حفظ سلطه جهانی خود

ستاره سرخ، نشریه حزب کمونیست هند، اکتبر ۲۰۱۸، برگرفته از نشریه پیشگام: ارگان حزب کمونیست استرالیا (مارکسیست – لنینیست) اعلان اینکه امپریالیسم آمریکا پایگاه های جدید خود را در آرژانتین طرح ریزی کرده،  نشان دهنده تجدید نظر نظامی با سه…

موج توفنده جنبش کارگری

خیزش دیماه ۹۶   حرکتی توانا در جنبش عمومی جامعه برای پیشرفت  و در کیفیت نوین طبقاتی بوجود آورد. امروز ما نتایج  آنرا در سطح وسیع اجتماعی به وضوح می بینیم. این تغییرات هم در اردوی انقلاب  محسوس است و هم…

جنبش اعتراضی معلمان

جنبش اعتراضی معلمان در ایران جنبش جدیدی نیست  این اعتراضات را از زمان رژیم گذشته تا مقطع انقلاب ، و تاسیس سازمان ها و نهادهای صنفی معلمان و سپس پاکسازی های گسترده توسط رژیم تازه به قدرت رسیدن اسلامی و…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۳)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۵ – چگونه می توان موانع پیش روی تشکلهای طبقاتی را برداشت ؟ جواب: برای برداشتن این موانع اول باید این موانع را…

درخواست کمیته مرکزی برای برگزاری مؤفقیت آمیز کنگره حزب

کنگره۱۱ حزب را در بنگالورو به موفقیت بزرگ تبدیل کنیم! رفقا و دوستان عزیز، با درودهای انقلابی. کنگره ی ۱۱ حزب ما پس از تظاهرات توده‌ای روز جمعه ۲۶ نوامبر در روزهای ۲۷ نوامبر الی ۱ دسامبر در بنگالورو برگزار می شود. این در شرایطی است که گرایش های فوق…

نگاهی به انتخابات آمریکا

در روز ۶ نوامبر ۲۰۱۸رأی‌ گیری در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان رسید و بر اساس نتایج اعلام شده، دموکرات‌ها پس  از هشت سال توانستند کنترل مجلس نمایندگان را بار دیگر به دست آورند. انتخابات میان دوره ای…