مطالبی راجع به خاورمیانه

مطالبی راجع به خاورمیانه

آمریکا درمرز عراق ـ ایران پایگاه می سازد
رویتر ـ ١٠ سپتامبر ٢٠٠٧ :
یک مسئوول نظامی آمریکا امروز گفت که باید پایگاهی در مرز عراق که شایع است از آن‌جا اسلحه برای مبارزان قاچاق می شود، ساخته شود تا جلو آن گرفته شود.
این پایگاه که نظامیان آن را “منطقه‌ی حمایتی حیاتی” می‌نامند، درنزدیکی مرکز فرماندهی تقویت مرزها در بدره واقع دربخش مرکزی ایالت وسیط قرار خواهد داشت.
این ایالت که مرکز حملات شدید نظامی آمریکا علیه میلیشیای شیعه است که به قاچاق اسلحه می پردازند. منطقه‌ای مرزی که حدود ٢٠٠ کیلومتر را دربرمی‌گیرد.
گفته می شود که این پایگاه دائمی نبوده و تا ٢۴ ژوئیه آماده شده و تازمانی که لازم باشد بردوام خواهد ماند.
دراین پایگاه ٢٠٠ سرباز گرجستانی درنقاط بازرسی مستقر شده و به کنترل مرزها خواهند پرداخت.
سرتیپ فلیک لانچ، فرمانده نیروی ارتش آمریکا در بخش مرکزی عراق، امروز به وال استریت جورنال گفت: ما مسئله‌ی عمده‌ای دررابطه با ورود تجهیزات ایرانی به عراق داریم. این دخالت ایران اشکال آفرین است که باید جلو آن را بگیریم. این روزنامه جزئیات بیشتری درمورد این پایگاه داد. درخود پایگاه ٢٠٠ سرباز زنده‌گی خواهند کرد که در ۶ کیلومتری مرز قرار داشته و درنوامبر آماده بهره برداری خواهدشد.
گفته می شود نظامیان آمریکا دستگاههای اشعه ایکس و کشف مواد منفجره در ضباطیه که مرکز عمده عبور و مرور بین ایران و عراق است نصب خواهندکرد.


در ١٩ اوت، لانچ ادعا کرد که ۵٠ عضو برجسته سپاه پاسداران درداخل عراق، افراطیون شیعه را تمرین می دهند تا به نیروهای انتظامی آمریکائی و عراقی حمله کنند.
نظامیان آمریکا مرتبا نیروهای ایرانی را متهم می کنند که به مبارزان عراقی استفاده از موشکهای انفجاری نفوذ یابنده، بمبهای نفوذیابنده دربدنه‌های ضخیم را آموزش می دهند. لانچ مدعی است که آنها درداخل عراق دست به عملیات می زنند. نظامیان آمریکا می گویند که این موشکهای نفوذیابنده ساخت ایران است و به عراق فرستاده می شود تا به دست افراطیون شیعه رسیده و درعملیات علیه آمریکا و متحدانش به کارگرفته شوند. ایران این ادعا را رد می کند.
www.uruknet.info?p=36129
*     *     *     *     *
یک بررسی : تکرار تاریخ
راسل مریمن ـ ١٠ سپتامبر ٢٠٠٧
درحالی که انتقادات مشابهی از گیرکردن آمریکا درمهلکه‌ی عراق می شود که همانند آن‌چه که در ویتنام اتفاق افتاد، این مقایسه ها با گزارش ژنرال دیوید پترائوس به کنگره بازهم بیشتر شده‌است.
درست همان‌گونه که رئیس جمهور بوش از ژنرال والا مقامش خواست که درمقابل انتقادات روبه افزایش سیاسی، از جنگ درعراق دفاع کند، ۴٠ سال پیش رئیس جمهور جونسون ژنرال ویلیام وستمورلند را به واشنگتون فراخواند که ادامه جنگ درجنوب شرقی آسیا را تایید کند.
وی دربرابر کنگره درسال ١٩۶٧ گفت که نیروهای آمریکا پیروز خواهندشد و “نوری درانتهای این تونل پدیدارشده‌است”. او مدعی شد که دشمن ( ویت کونگ و ارتش ویتنام شمالی) شکست خورده‌اند و دیگر به مثابه یک نیروی تهاجمی به حساب نمی آیند.
جنگ فرسایشی
این اولین باربود که یک فرمانده درجریان ادامه جنگ در برابر کنگره سخن می‌گفت و با دست زدنهای توفان آسائی مواجه شده و اعلام کرد: ما جلو مهاجمان کمونیست را خواهیم گرفت.
دردیداردیگری وستمورلند گفت : این جنگ مثل سایرجنگها نیست… خطوط مشخص جبهه‌ای وجود ندارد، جز تغییرات دائمی صحنه و عملیات کوچکی که درسراسر کشور بخش می باشند.
او خوشبینانه ادعاکرد که نیروهایش یادگرفته‌اند با ارتش ویتنام(منظور ارتش پوشالی جنوب ویتنام است ـ مترجم) هم‌کاری کنند و به ایجاد یک دولت قانونی کمک نمایند.
او بعدا مدعی شد: پیروزی دریک جنگ فرسایشی و پاک‌سازی و غلبه بردشمن حدود ٢ سال طول خواهدکشید و جنگ به مرحله‌ای رسیده است که پایان آن دیده می شود.
تمام این پیامها به قصد سیاسی بیان می شدند تا حمایت مردم آمریکا را از جنگ به‌دست آورند.

ضربه‌ی هولناک
ضربه‌ی تهاجم تت در ژانویه‌ی ١٩۶٨ دربیش از ١٠٠ شهرموردحمله قرارگرفته، ازجمله به مرکزفرماندهی وستمورلند و سفارت آمریکا درسایگون که به مدت چندساعت اشغال‌شد، را چه کسی انجام داد؟
چندماه بعد آقای ژنرال تقاضای نیروی بیشتری نمود. آمریکائیان از تلفات سنگین رنج می بردند تااین که آتش بس درسال ١٩٧٣ آغاز شد.
ژنرال پترائوس پیام مشابهی را با گفتن این‌که عملیات “موجی” باعث بهبود امنیت بغداد شده و تعداد حملات دراستان الانبار را کاهش داده‌است و این‌که نیروهای بومی آمریکا به جای گشت زنی با زره‌پوشها، به میان مردم می روند.
درحالی که او فرض می‌کند که طی عملیات موجی، پیشرویهای سیاسی کمتری رخ‌داده، خوشبینانه مدعی است که به رهبران سیاسی عراق باید وقت بیشتری داده‌شود و لذا آمریکا می‌بایستی درآن‌جا بماند.
جون کری، سناتور دموکرات درتلویزیون ای.بی.سی. گفت این ماموریت فاجعه انگیز است.
آن‌چه‌که باقی می‌ماند این است که ببینیم ژنرال پترائوس به سرنوشت هم‌قطارانش گرفتار نشود.

فعالیت لیبرالی
بعد از شوک ناشی از حمله‌ی متقابل درجریان تهاجم تت، جونسون گسیل نیروی بیشتر را محدودکرد. درحالی که درخواست گسیل ٢٠٠ هزار نیرو توسط وستمورلند، فرمانده نیروهای مسلح ارتش آمریکا، ردشد، وی درسال ١٩٧٢ بازنشسته‌گردید.
این ژنرال کمی بعدگفت: ماجنگ را ازنظر نظامی نباختیم. واقعیت این است که ما به مثابه یک ملت به تعهدات خود درجنوب ویتنام خوب عمل نکردیم.
١٠ سال بعد او درخواست ١٢٠ میلیون دلار غرامت از تلویزیون سی.بی.اس. کرد، به خاطر این‌که این تلویزیون گزارش وی دایر برقدرت دشمن درویتنام، رئیس جمهورـ و بنابه تعریف مردم آمریکا ـ را مایوس کرده‌بود.
هیئت داوری بعد از ۴ ماه شنیدن سخنان طرفین پیشنهاد داد که تلویزیون مزبور از وستمورلند معذرت خواهی کند و او آن را پذیرفت.
او درگفت‌و‌گوئی با آژانس خبری آسوشیتدپرس اعلام کرد: من نه معذرت خواهی می‌خواهم و نه متاسفم. من آویزان مانده‌ام. به من تف کردند. باید این گزافه گوئی‌ها را کنارگذاشت.
ژنرال وستمورلند درسال ٢٠٠۵ در ٩١ ساله‌گی مرد. www.uruknet.info?p=36137
*     *     *     *     *
ماژور ‌ژنرال انگلیس به استراتژی آمریکا درعراق حمله می‌کند
آژانس مطبوعاتی فرانسه: شنبه ١ سپتامبر ٢٠٠٧
لندن:  به گزارش روزنامه‌ها، رئیس ارتش انگلیس طی تجاوز ٢٠٠٣ به عراق، حمله‌ی شدیدی به ایالات متحده درمورد کشاندن کشور به جنگ و آشوب، نمود.
ژنرال سر مایک جکسون به سیاست قبل از تجاوز آمریکا انک “ورشکسته‌گی معنوی” زد و گفت که رامسفلد وزیردفاع آمریکا یکی از مسئوولان درجه‌ی اول وضعیت کنونی درعراق است.
این ژنرال بازنشسته اضافه کرد که اتهام زنی درمورد هم راهی با تروریسم جهانی، “ماهرانه” نیست چراکه این به‌جای سازنده‌گی کشور و پیش بردن دیپلوماسی، باعث به صحنه آوردن نیروی نظامی بیشتری می شود.
این اظهارنظر باعث ناراحتی دولت انگلیس شد که کوشید تا کشمکشهای موجود درعراق با آمریکا را، از طریق پافشاری روی این‌که این درگیریها از جنوب عراق و بصره فراتر نخواهد رفت، تخفیف دهد.
ژنرال جک کین معاون قبلی ستادارتش آمریکا ماه گذشته گفت به علت بدترشدن وضعیت امنیتی درمناطق تحت اشغال انگلیس، واشنگتون دچار ناتوانی شده‌است.
حدود۵۵٠٠ نفر از ارتش انگلیس، نیروهای امنیتی عراق را آموزش می دادند. اماگزارشات رسانه ها درلندن حاکی از آن است که آنها باید مناطق تحت نظر انگلیس را فورا به نیروهای عراق واگذار کنند.
دیوید میلیباند وزیر دفاع و دس براون درمقاله مشترکی درواشنگتون پست روز جمعه نوشتند که وقت آن رسیده‌است که بعد از هفته‌ها انتقاد بی‌جا، این تحویل‌دهی صورت بگیرد.
آنها می‌گویند: سوآلی که برخی می‌کنند این است که آیا نیروهای انگلیسی دربصره شکست خورده‌اند؟ جواب نه است.
مامعتقدیم که ما در راه کامل کردن حق حاکمیت عراقیها(بخوان وابسته‌گی عراقیها) به گونه‌ای که طرح‌ریزی شده‌است، قرار داریم. پادشاهی انگلستان به وظیفه‌ای که ۴ سال پیش گرفته، عمل می کند.
نخست وزیر گوردون براون که در ٢٧ ژوئن جای تونی بلر را گرفت، مورد حمله‌ی برخی از مفسران است که بیشتر از تونی بلر درمسئله عراق صلح طلب است. درحالی که بلر دوش به دوش رئیس جمهور آمریکا جورج دابلیو بوش حرکت می‌کرد.
بلر درمورد زمان‌بندی عقب نشینی نیروهای بریتانیا ازعراق مقاومت می‌کرد. به بهانه‌ی این که آنها وظایف روشنی دارند که باید انجام شوند.
پنتاگون این هفته اعلام کرد که آماده است به بصره نیرو بفرستد تا جلو ناآرامیها را بگیرد.
… جکسون می گوید: آن چه که درجنوب و سایر مناطق عراق روی داده این است که وظیفه‌ی اولیه ازنظر امنیتی باید توسط عراقیها انجام می‌گرفت و نیروهای ائتلافی خشنودند که آموزش و توسعه‌ی نیروهای عراقی مناسب بوده‌است….
جکسون تصمیم کنترل اوضاع به دست پنتاگون را بعدازحمله به عراق نادرست خواند. او استدلال می کند که تمام برنامه ریزیهای وزارت امورخارجه‌ی آمریکا باشکست مواجه شده‌اند.
او اضافه می کند : منحل کردن ارتش عراق و نیروهای امنیتی بعد از سرنگونی صدام حسین کوته‌نظرانه بود. مامی‌بایستی بخش امنیتی عراق را تحت فرمان نیروهای ائتلافی نگه می داشتیم.
(مثل معروفی است که می گوید: وقتی زمین برای شخم زدن سفت باشد، گاوها هم‌دیگر را شاخ می زنند و عدم پیشروی را اززورنزدن دیگری می دانند ـ مترجم)
www.uruknet.info?p=35865
*     *     *     *     *
محققین می‌گویند: اورانیوم تضعیف شده جان هزاران نفر را دربصره تهدید می کند
(صدای عراق) ـ بصره ٢٧‌اوت ٢٠٠٧ :
براساس اظهارات خاجاک وارتانیان متخصص اندازه‌گیری تشعشعات اتمی در ایالت بصره، سطح تشعشعات رادیوآکتیودرمناطق جنوب بصره خطرجانی فوری برای هزاران نفراز ساکنین آن مناطق را نشان می دهد که بیش از پیش دچار سرطان و ناقص‌الخلقه‌گی می شوند.
او توضیح دادکه : آمارها افزایش تعداد گرفتارشده‌گان به سرطان را نسبت به۴ سال گذشته، نشان می دهند: ۶٢ نفر از ١٠٠هزارنفر درمقابل ٣۵ نفر از ١٠٠هزارنفر درسال ١٩٩٧.
قرارگرفتن انسانها درمعرض تشعشعات اورانیوم تضعیف شده نه تنها باعث افزایش سرطان شده بلکه تعداد نوزادان ناقص‌الخلفه را نیز افزایش داده است. اثرات دیگر شامل ازکارافتادن کلیه‌ها، امراض پوستی، حساسیت، نازائی و یا سقط جنین تکراری شده‌است…
طبق نظر وارتانیان، مسئله از زمان شروع جنگ خلیج درسال ١٩٩١ به وجودآمد، وقتی که آمریکا و نیروهای ائتلافی از اورانیوم تضعیف شده برای بمباران مناطق زیربنائی عراق استفاده کردند. طی تجاوز نظامی به رهبری آمریکا درسال ٢٠٠٣ نیز اورانیوم تضعیف شده درحمله به اهداف نظامی دربصره، به‌کارگرفته‌شد که به مناطق مسکونی نزدیک بودند.
مجموعه مناطق آلوده شده در بصره درسال ٢٠٠۴ بالغ بر ١٠٠ عدد می شد. محققان محیط زیست حکومتهای محلی و مرکزی را متهم می‌کنند که دربرخورد به این مسئله اهمال می کنند. درسال ٢٠٠٣، دولت عراق اجازه داد که آهنهای باقی مانده درمیدانهای جنگ به فروش برسند. این امر به افزایش حوادث سرطانی درایالت بصره منجرشد…
وارتانیان دررابطه با درجه‌ی آلوده‌گی و اندازه‌گیری آن گفت: تمام وسایل آلوده باید از بصره خارج شده و درمکانی غیرمسکونی دفن شوند. پیشنهادی به دولت عراق دادیم برای معین کردن محل دفن تانکها در ٢٠٠ کیلومتری جنوب بصره… اما جوابی دریافت نکردیم.
آمارجدید نشام می‌دهد که ١۴٠٠ بدنه ماشینهای متعلق به ارتش عراق توسط بمبهای آلوده به اورانیوم تضعیف شده درسال ١٩٩١ موجودند. این وسایل درجنگ ٢٠٠٣ توسط ارتش عراق مورد استفاده قرار گرفتند….www.uruknet.info?p=36723