فراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان

10984747_l.jpgفراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان(١)

پروفسور خوزه ماریا سیسون، یکی از بنیان‌گذاران حزب کمونیست فیلیپین در٢۶‌دسامبر ١٩۶٨، باردیگر به دنبال توطئه‌ی مشترک دولتهای فیلیپین، ایالات متحده آمریکا و هلند، در ٢٨ اوت ٢٠٠٧ و به بهانه‌ای واهی توسط پلیس هلند در شهر اوتریخ توقیف شد.
رفیق سیسون از سال ١٩٧٧ تا سال ١٩٨۶ ، توسط رژیم فاشیستی مارکوس به زندان انداخته شده و مورد شکنجه های روحی و جسمی قرارگرفت.
پس از سقوط رژیم مارکوس، رژیم آکینو درسپتامبر ١٩٨٨ پاسپورت او را گرفت و وی در اکتبر ١٩٨٨مجبور به تقاضای پناهندگی از کشورهلند گردید.
رفیق سیسون به طور مستمر درسالهای ١٩٨٨، ١٩٩١، ٢٠٠٣ و ٢٠٠۶ مورد اتهامات پی درپی قرارگرفته و در ١٢ اوت ٢٠٠٢ رژیم جنایتکار و تروریست جورج دابلیو بوش او را “تروریست” خواند و دولت هلند نیز با بوش همآوا شد. تمامی اتهامات وارده به وی از سوی دادگاههای عالی هلند و اروپا بی اعتبارتشخیص داده شده است.
مع الوصف دولت هلند از برسمیت شناختن حق پناهندگی وی امتناع ورزیده است. این درشرایطی است که رژیم آرویو ٩٠٠ نفر غیرنظامی را کشته و ٢٠٠نفر دیگر در فیلیپین گم شده و به احتمال قوی توسط رژیم فیلیپین ازبین برده شده‌اند و لذا می بایستی دردادگاهی بین المللی به خاطر تجاوز به حقوق بشر محاکمه و مجازات بشود.

حزب رنجبران ایران به این عمل غیر انسانی و غیرقانونی دولت هلند شدیدا اعتراض کرده و آزادی فوری و بدون قید و شرط رفیق سیسون و قطع اذیت و آزار وی و پذیرفتن تقاضای پناهندگی اش بعد از گذشت ٢٠ سال را خواستاراست و از تمام آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشرمی خواهد تا صدای اعتراض خود را علیه این عمل ضدانسانی دولت هلند بلندکنند.

حزب رنجبران ایران ـ ١٠/٩/٢٠٠٧

(١)ـ باخبرشدیم که رفیق سیسون به دنبال اعتراضات گسترده‌ی احزاب کمونیست و سازمانهای دموکراتیک جهان، موقتا آزادشده، ولی وضع پناهنده‌گی وی کماکان معلق است و با توجه به این که دولت هلند درسیاست جهانی اش به‌میزان زیادی دنباله‌رو دولت آمریکا است، بنابراین خطر اخراج رفیق سیسون و یا تحویل دادن آن به رژیم فیلیپین را نباید نادیده گرفته و روی درخواست پذیرش تقاضای پناهنده‌گی وی از دولت هلند، مصرانه پافشاری کرد.


پیام تشکر و هم‌بسته‌گی مبارزاتی

توسط خوزه ماریا سیسون
پایه‌گذار و رهبر حزب کمونیست فیلیپین
مشاوراصلی جبهه‌ی دموکراتیک ملی فیلیپین
رئیس اتحادیه‌ی بین المللی مبارزه خلقها
١٩ سپتامبر٢٠٠٧
رفقا و دوستان گرامی،
باگرم‌ترین سپاس از هم‌بسته‌گی‌تان!

من عمیقا خوشحال و متشکرم ازتمامی شما که این دیدار بحث و گفت وگو را برای تمرکز روی وضعیت من ترتیب داده‌اید که حاکی‌است از تایید مجدد هم‌بسته‌گی‌تان و برای شادمانی درمورد آزادی موقتی‌ام از زندان و آماده‌گی برای مبارزات پیش رو.
من بسیار خوشنودم که بعد از ١٧ روز ماندن در یک سلول ۵.٢ در۵.٣ و ارتفاع ۵.٣ و ٧ روز بازجوئی متمرکز ۵ و ۶ ساعته‌‌ی روزانه و با لامپهای گرمازا بر بالای سرم، آزادشدم. دادگاه لاهه دلایل کافی برای نگهداشتنم دربازداشت قبل از محاکمه، نیافت.
به‌خاطر آزادیم، از وکیل‌هائی با تمام توانشان از نظرقانونی تلاش کردند و احزاب، سازمانهای توده‌ای، شخصیتها و توده‌های وسیع درآلمان و دیگرکشورها که مجدانه درادامه‌ی مبارزات سیاسی شان ازحقوق و آزادیم دفاع کردند، تشکرمی‌کنم.
فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی من در دُچ شونینگن که مشابه گوانتانامو است، مرا به‌یاد تجربه‌ی پر درد و رنجی انداخت که درزمان حکومت دیکتاتوری فاشیستی مارکوس با آن روبه رو شده بودم.
اما رنجی که این بارکشیدم به خاطر آن بود که اتهامات سیاسی‌ای که به من درمورد کشته شدن دونفراز نظامیان آررویو به نامهای کینتانار و تابارا واردکردند، به‌کلی بی ربط بودند. واقعیت این است که من هیچ دستی دراین اتفاقات نداشته‌ام. نتیجتا هیچ دلیل مستقیم کافی اثبات کننده دراین مورد علیه من موجود نیست.
درانتشارات حزب کمونیست فیلیپین و ارتش نوین خلق به کرات توضیح داده شده که به دستور دادگاه خلق، ارتش نوین خلق مسئوولیت دست‌گیری این افراد را به‌خاطراعمال جنایت‌کارانه شان داشته‌است. این افراد مسلح و خطرناک بوده و درمقابل توقیف‌شان مقاومت می‌کردند.
به علاوه گروه تعقیب دادگستری حکومت مانیل اتفاق روی داده درمورد این دونفر را به مثابه قتل ردکرده و آن را در زمره‌ی عملیات ویژه شورشی علیه من و ۵٠ نفر دیگر درفیلیپین دانسته است. دادگاه عالی فیلیپین در ٢ ژوئیه‌ی ٢٠٠٧ این اتهام شورشی و ازجمله حادثه‌ی قتل دونفر و فرضیات دراین مورد را مردود دانست.
مع‌الوصف، شمشیر داموکلس هنوزهم بربالای سرمن آویزان است. اداره‌ی تعقیب قبل از آن که ازدادگاه دستور داشته باشد مرا دربازداشت قبل از دادگاه و درسلولی زندانی کرد. هم اکنون براساس گزارشات موجود، ۶ مامور ازجانب وزارت دادگستری هلند و پلیس به مانیل رفته‌اند تا با همتایان فیلیپینی شان مذاکره کنند.
من با تمایزگذاریهای عظیمی هم اکنون روبه‌روهستم. دو دولت امپریالیستی و یک دولت دست نشانده علاقه‌مند به نابودی جسمانی و سیاسی من گرفته‌اند. شما آگاه هستید که تمامی اتهامات علیه من درمورد تحریک کردن آدم‌کشان، محصول سفارت‌خانه‌ی آمریکا ، سفارت هلند و پایگاه هوائی کلارک آمریکا که اکنون توسط دولت مانیل اداره می شود، می باشد. نگرانی زیادی درمورد اتهام تحریک آدم‌کُشان وجود دارد، دایربراین‌که این مقدمه‌ای است برای ریختن به خانه درجست‌و جوی دلیل جهت اتهام تروریستی زدن.
لذا ضروری است که مواظب باشیم و گوش به زنگ و روی مبارزه‌ی سیاسی پافشاری کنیم، نه صرفا به خاطر من، بلکه به خاطر دفاع از حقوق دموکراتیک تعداد زیادی افراد دیگر نظیر رئیس و اعضای جبهه‌ی دموکراتیک فیلیپین بخش مذاکره کننده، مشاوران و کارکنان آن، که خانه‌های‌شان مورد تفتیش قرارگرفته است. ماباید علیه این عملیات فاشیستی آزاررسانی درحال ازدیاد نسبت به کسانی که برای رهائی ملی و آینده‌ای سوسیالستی مبارزه می کنند، بلند شویم.
تمام تلاشها باید علیه اتهامات واهی تحریک قاتلان توسط من و طرح جعلی اتهام تروریستی نسبت به من و دیگر فیلیپینیهائی که مجدانه برای پیش روی خواست آزادی ملی دموکراسی و عدالت اجتماعی، و تحقق صلح عادلانه در فیلیپین مبارزه کرده‌اند، متمرکز شوند. ما امیدواریم که مبارزه برای دفاع از فیلیپینیهای تحت فشارقرارگرفته، کمکی باشد به مبارزات مردم جهان در راستای رهائی ملی، دموکراسی و سوسیالیسم و علیه امپریالیسم و کلیه‌ی مرتجعین.