شمشیر بوش بدتر از شمشیر داموکلس

شمشیر بوش بدتر از شمشیر داموکلس!

شمشیر داموکلس ازنظرتاریخی اشاره به‌وضعی دارد که درآن درمیان خوشبختی، خطر مرگ بربالای سر انسانها قرارداشته، هرلحظه‌آنها را تهدید به مرگ می کند و انسانها درجوٌی مملو از خوشبختی و بدون اطلاع ازمرگ می زیند.
اما شمشیر امپریالیسم فراملی‌ها به سرکرده‌گی امپریالیسم آمریکا و در راس آن بوش جنایتکار، که هم اکنون بربالاسر مردم جهان، مردم خاورمیانه و مشخصا مردم ایران قرارگرفته است، شمشیری است که درآن از خوشبختی خبری نیست و پیامش تنها تسلیم بدون قید و شرط ملتها به خواست استثمارگرانه و ستم‌گرانه‌ی امپریالیستی است و درصورت مخالفت با این خواست ، باید جنگ، کُشتار میلیونی، نابودی زیربنای اقتصادی و دریک کلام بربریت را انتظاربکشند! چنین سیاستی می‌خواهد زنده‌گی را برمردمان جهان توام با هراس دائمی نموده و مرگ تدریجی را برآنها تحمیل نماید تا بتواند برجهان آقائی کند.
اما اینک ما درعصری زنده‌گی نمی کنیم که انسانها به‌آسانی طوق برده‌گی را یا به خاطر اعتقادی و یا از طریق زور بپذیرند. هم اکنون و بیش از پیش، مردم کشورهای تحت سلطه و یا پیرامونی برای مقابله با این شمشیرکشی امپریالیستی بلند شده و به مبارزه برخاسته اند.
مع الوصف، شمشیربوش چنان آشفته‌گی و عدم اطمینانی را درمورد امنیت مردم جهان به‌وجود‌آورده‌است که هیچ انسانی نمی تواند به آسوده‌گی شبها سربربالش استراحت بگذارد. همین نکته به تنهائی کافی است تا عمق خصومت ورزی نظام سرمایه داری انحصاری با مردم جهان و به ویژه مردم کشورهای پیرامونی را در قرن کنونی نشان دهد.


گرچه اکثرتحلیل گران مستقل، دلایلی را به نفع عدم دست زدن دولت آمریکا به جنگ با ایران مطرح ساخته‌اند ، اما تحلیل گران دیگری اعم از وابسته و یامستقل سخن از بروز جنگی وحشتناک درآینده‌ی نزدیک به میان می آورند که جنگ عراق دربرابر آن بازیچه ای بیش نیست و می‌تواند گسترش خطرناکی بیابد. دراین ارتباط به چند اظهارنظر زیرتوجه کنیم :
روزنامه‌ی فاینانشیال تایمز درتحلیل روابط ایران و آمریکا می نویسد : جورش دابلیو بوش درسخنان جنگ طلبانه و خصمانه اخیر خود ایران را به خاطر قراردادن خاورمیانه تحت سایه یک هالوکاست هسته‌ای مقصرخواند(بخوان من به نام تو مشغول ایجاد هالوکاست دیگری هستم)… واشنگتون ازطریق معاملات تسلیحاتی درتلاش است به کمک اسرائیل یک محور سنی منطقه‌ای علیه ایران شکل بدهد.
موریس لوموان درلوموند دیپلوماتیک به نقل از کندولیزا رایس وزیرامورخارجه‌ی آمریکا می گوید: آمریکا قراراست طی ١٠ سال آینده ۴۶ میلیارد دلار اسلحه به مصر، عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی فروخته و ٣٠ میلیارد دلار اسلحه نیز به اسرائیل بدهد و این علارغم قطعنامه‌ی سازمان ملل متحد در ٧ دسامبر ٢٠٠۶ است که به تصویب ١۵٣ کشوررسید، دایر برکنترل خرید و فروش اسلحه های غیراتمی که تاکنون خارج از موازین قراردادهای بین‌المللی انجام می پذیرفتند.
وی می افزاید : دادوستد آتش افروزانه‌ی آمریکا درخاورمیانه، به تحریک سوریه و ایران می‌انجامد که هرلحظه قادرند به سوی چین یا روسیه که باتمام قدرت وارد بازارجهانی شده‌اند، روی آورند… هیچ‌گاه تاکنون صنایع تسلیحاتی تااین حد شکوفا نبوده‌است. مخارج تسلیحاتی جهان درسال ٢٠٠۶ می‌بایست به رقم بی‌سابقه ٩. ١٠٩۵٨ میلیارد دلار بالغ باشد(مخارجی که اگر برای کمک به ازبین بردن فقر و گرسنگی، مرض و بی‌کاری درجهان صرف شود، جهان می‌تواند تا حدی چهره‌ای انسانی به‌خود بگیرد ـ رنجبر).
روزنامه گاردین می نویسد : تحلیل‌گران خاورمیانه اعتقاد دارند که تمرکز روبه‌افزایش آمریکا درمقابله باایران ازطریق جنگ غیرمستقیم، خطربروزجنگ مستقیم درچندماه آینده را تقویت می‌کند.
وینسنت کانیسترارو، رئیس سابق بخش مبارزه با تروریسم سیا که اکنون یک تحلیل‌گر امنیتی است می گوید : تصمیم به حمله، چندی پیش گرفته شده است. این حمله در دو مرحله صورت خواهدگرفت. مرحله‌ی اول این است که حتا اگر یک نارنجک دودزای ساخت ایران درعراق پیداشود، عاملی برای دخالت ایران درآن کشور به حساب می‌آید و آمریکا حمله‌ای تاکتیکی به اهداف نظامی خواهدکرد. مرحله‌ی دوم هم این است که بوش تصمیم گرفته است یک حمله‌ی استراتژیکی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران تاقبل از سال آینده انجام دهد.
توماس مک هنری، سرتیپ بازنشسته و معاون اسبق ستادنیروی هوائی آمریکا روزچهارشنبه ٢١ شهریور درشبکه تلویزیونی “فوکس” گفت: بمب بسیارسنگینی دراختیارداریم که وزن آن ١۴ تُن است و توان نفوذ و تخریب واقعی دارد. احمدی نژاد درایران چیزی ندارد که مانتوانیم آن را منهدم کنیم… ۶۵ تا ٧٠ فروند هواپیمای “استلس”(نامرئی) و ۴٠٠ فروند جنگنده‌ی معمولی دراین بمباران ۴٨ ساعته شرکت خواهندکرد و حدود ٢۵٠٠ هدف که شامل مراکز هسته‌ای، مراکز دفاع ضدهوائی، نیروی دریائی، توان موشکی مرتبط به “شهاب ٣” و بالاخره مراکز فرماندهی ایران می شود را دربرخواهد داشت.”
البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ٧ سپتامبر گفت که : حالا صداها به تهدید ایران با بمب و موشک بلند شده‌اند.
سخنان شدیدا جنگ طلبانه‌ی اخیربرنارد کوشنر وزیرامورخارجه‌ی فرانسه، جوٌ مسموم موجود را مسموم‌تر ساخته‌است.
اسرائیل  طی چند روز اخیر جهت تحریک سوریه و ایران، به برخی اهداف درشمال سوریه حمله‌ی هوائی کرد. هواپیماهای نظامی آمریکا روزجمعه ٢٣ شهریور درکنارمرزهای زمینی خرمشهر پروازکردند و تلاش ارتش آمریکا درعراق برای یافتن دلایلی از مداخله‌ی ایران درعراق و کلا تهدیدهای مقامات رسمی و غیر رسمی آمریکا و اسرائیل به حدی است که بیان آنها مثنوی ٧٠ من کاغذ می شود.
اما دراین جوٌ مسموم، ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکا درعراق روز چهارشنبه ١٢ سپتامبرمایوسانه گفت که به‌سختی می توان مدرکی عینی برای دخالت ایران و مشارکتش درحمله به نیروهای آمریکائی یافت. و خبرگزاری نووستی هم به نقل از یک کارشناس روسی می‌گوید که آمریکائیها اخباری را در رسانه‌های گروهی خود درباره‌ی حمله به ایران منتشر می‌کنند تا تهران را نرم‌تر کنند.
مع‌الوصف، با توجه به این که خاورمیانه و مشخصا خلیج فارس با تمرکز کشتی های جنگی آمریکا و ناوهای هواپیمابرآن به پایگاهی نظامی تبدیل شده‌است؛ با توجه به مانوورهای نظامی در خلیج فارس و مرزهای خاکی ایران توسط نیروهای آمریکا و متحدین جهانی و منطقه‌ای اش؛ و بالاخره باتوجه به تنگ‌ترشدن عرصه به نیروهای متجاوز امپریالیستی درعراق که شکستهای خود را نه ناشی از مقاومت دلیرانه‌ی مردم عراق، بلکه به مداخله‌ی خارجی و مشخصا ایران نسبت می دهند، نمی توان احتمال حمله به ایران را نادیده گرفته و برای مقابله باچنین حمله‌ای، پاسیو ماند.
سیاست ابلهانه‌ی دارو دسته‌ی حاکم به رهبری احمدی نژاد درمورد این که چون آمریکا درباتلاق جنگ عراق گیرکرده است به ایران حمله نمی کند و توانائی حمله را ندارد، نه تنها برای آمریکا می تواند تحریک آمیز باشد، بلکه لالائی خواندن درگوش مردم ایران و جهان است. درحالی که امروز کلیه‌ی انسانهای طرف دار صلح و عدم مداخله‌ی کشوری درامورکشورهای دیگر، باید برای مخالفت با جنگ صف متحدجهانی درست کنند تا درصورت حمله آمریکا ، متجاوزان آمریکائی این بار منفرد‌تر از زمان حمله به عراق دست به این جنایت تاریخی زده و همراه آن زمینه را برای کندن گورخود فراهم سازند. به علاوه تشدید اختناق درداخل کشور و عدم احترام به حقوق دموکراتیک مردم و سرکوب حرکتهای کارگران و زحمت کشان و برپا داشتن چوبه های دار و اعدام و به راه انداختن جویهای خون نیزنشان می دهد که حاکمان جمهوری اسلامی چیزی از تاریخ نیاموخته و با بلائی که برسرمردم آورده‌اند، فردا روز درصورت حمله آمریکا باید به شکارانسانها جهت گسیل به میدانهای جنگ بپردازند. ارتجاع اسلامی مصمم است تا یا باردیگر جام زهر به سر بکَشد و مردم ایران را ازشرٌ خود نجات دهد و یا استبدادمذهبی را باحدتی بیشتر برمردم اعمال نماید. اما این بار تاریخ مهلت این کار را نداده و مردم بساط جمهوری اسلامی رابرخواهندچید.
این درست است که امپریالیسم آمریکا دروضعیتی بحرانی به‌سر می برد. ولی این امپریالیسم متجاوز درشرایطی که خطر شکست کامل سیاستهای خود و هم راه با آن خطر از دست دادن هژمونی اش را درجهان می بیند و این که سابقه‌ی کابوئی آن درقرنهای گذشته شناخته شده‌است، درآخرین لحظه قادراست دست به ماجراجوئی خطرناک دیگری بزند که ابعاد آن حتا فراتر از ایران رفته و تمامی مردم جهان را به گرداب مخوف جنگی جهانی بکشاند. دراین زمینه تحریکات صهیونیستها درآمریکا و دولت اسرائیل را نباید نادیده گرفت که نفوذ قابل توجهی بر سیاست ریزان کاخ سفید دارند.
اگر درمراکز فرماندهی سیاسی ـ نظامی آمریکا افراد منطقی نشسته و اوضاع جهان را واقع‌بینانه‌تر تحلیل می کردند، ماجراجوئی‌هائی نظیر حملات تروریستی ١١سپتامبر ٢٠٠١ و متعاقب آن حمله به افغانستان و عراق، پیش نمی آمد.
درشرایطی که اینان شمشیر را از روبسته‌اند ـ شمشیری که به مراتب بدتر و خطرناک‌تر از شمشیر داموکلس است ـ سازمان دادن مقاومتی جهانی دربرابر این گستاخی، زمینه ساز غلبه بر امپریالیسم و نهایتا سپردن آن به گورستان تاریخ می باشد. امپریالیسم با داس مرگ پیوسته به سراغ ملل ستمدیده‌ی جهان رفته است و هرگونه انتظار آزادی بخش داشتن از آن، خیانت به بشریت آزاده و مترقی است.
لذا شعار : خروج بی قید وشرط و فوری ارتشهای متجاوز امپریالیستی از خاورمیانه، آفریقا و بقیه‌ی مناطق باید درسرتاسر جهان طنین اندازشود و میلیاردها مردم جهان به گرد آن جمع شده و به دفاع از صلح درجهان برخیزند و درصورت بروز یا ادامه‌ی جنگهای تجاوزکارانه، باتمام وجود و از هرامکانی علیه ادامه‌ی آنها کمک بگیرند . تنها درچنین صورتی است که شمشیر بوش و امثالهم سریعا زنگ زده و به‌پودر تبدیل خواهدشد. درغیر این صورت باید برشمار یک میلیون کُشته شده درعراق ، دهها و شاید صدها میلیون کُشته‌ی دیگر را افزود. مردم جهان چنین سناریوی سیاهی را هرگز پذیرا نخواهندشد.
درچنین شرایطی، کمونیستهای ایران و جهان باید درپیشاپیش کلیه‌ی مخالفان جنگ در صف مستقلی حرکت کرده و درصورت بروز جنگ با تمام وجود برای درهم شکستن تهاجمات امپریالیستی مبارزه کرده و راه را برای سرنگونی امپریالیسم و کلیه‌ی طبقات ارتجاعی و استبدادی درکشورهای خودی فراهم آورند.