آماده‌گی برای انقلابی دیگر

320026.jpgآماده‌گی برای انقلابی دیگر !

نپال گونج ـ ٩ سپتامبر٢٠٠٧: پراچاندا صدرحزب کمونیست نپال(مائوئیست)، طی صحبت با کادرهای حزب گفت که باید برای انجام انقلابی دیگر آماده‌شوند… حدود ۵٠٠ نفر از رهبران و کادرها و ازجمله مسئوولین مناطق، دبیران، اعضای کمیته‌ها و صاحب منصبان دراین تجمع شرکت داشتند که تا فردا ادامه خواهد داشت.
پراچاندا گفت انقلاب ضروری شده‌است، چون که حکومت هنوزهم اجازه‌ی انتخاب مجلس موسسان را نداده است. او گفت مجلس موسسان تحت فشار برپاشدنی نیست. درنتیجه برای انقلابی دیگر آماده شوید.
پراچاندا گفت که طی ١٠ روز آینده مائوئیستها کوشش خواهندکرد تا به توافقی با ٧ حزب سیاسی دیگر برسند. درصورت شکست این مذاکرات، مائوئیستها انقلاب خودشان را از ١٨ سپتامبر شروع خواهندکرد. او افزود که درصورت عدم تحقق خواستهای سیاسی، تشکیل مجلس موسسان هم بی‌فایده‌است.
پراچاندا گفت که حزب کمونیست نپال (مائوئیست) کنفرانس میزگردی ازکلیه‌ی نیروهای چپ در ١١ سپتامبر را تدارک می‌بیند و تلاش خواهدکرد تا کمیته‌ای مبارزاتی متشکل از مائوئیستها و نیروهای چپ برای هدایت انقلاب تشکیل شود.


درصحبتی با رسانه ها در فرودگاه نپال گونج، قبل از برگشت به کاتماندو، پراچاندا تکرارکرد که امکان انتخابات مجلس موسسان ازبین رفته است. حکومت اجازه‌ی فراهم کردن این انتخابات را نداد. درنتیجه من به حزبم رهنمود دادم که آماده انقلاب دیگری بشود. او گفت که جوٌ برای انجام انتخابات مجلس موسسان نامناسب است و افزود برپائی انتخابات در یک چنین وضعی برای مردم خطرناک است.
انتخابات مجلس موسسان تنها زمانی می‌تواند صورت بگیرد که حکومت با پیشنهاد ٢٢ ماده‌ای حزب موافقت کند. ٧ حرب بایستی شدیدا برای ایجاد جوٌ مناسب انتخابات کارکنند. برقراری انتخابات درشرایط کنونی تنها یک حیله‌گری است. انتخابات مجلس موسسان باید حقیقتا تاریخی و به‌یاد ماندنی باشد.
پراچاندا با رد ضرورت به‌کارگیری ارتش درجریان انتخابات گفت که اگر تدارک امنیتی قدری بیشتر شود، این کافی است و تاکید کرد که ارتش آزادی بخش خلق مائوئیستی بایستی درجریان انتخابات، درهرجائی که ارتش نپال باشد، حضور داشته باشد.
پراچاندا گفت که حزب کمونیست نپال (مائوئیست) روی مواضع خود قاطعانه پافشاری می‌کند و آن این که کشورقبل از انتخابات مجلس موسسان جمهوری اعلام شود. وی با اشاره به شایعات اخیر درکاتماندو گفت که این نشان می دهد که جوٌ برای انتخابات آماده نیست. او از تصمیم حزب کنگره نپال درمورد ایجاد جمهوری دموکراتیک فدرال تمجید کرد و افزود که این مطمئنن برای ایجاد وضعیت مناسب جهت انتخابات مفید می باشد.
درعین حال یک منبع اطلاعاتی حزب مائوئیست گفت که پراچاندا، مدهاوکومار نپال دبیراول حزب کمونیست نپال و اکتاکندرا دبیراول حزب پراکاش درمورد یافتن مدل ایده‌آل یک جمهوری طی صحبتهای اخیرشان به بحث نشسته‌اند.

حزب کمونیست نپال (مائوئیست) از دولت کناره گیری کرد.
به نقل از نپال نیوز: حزب کمونیست نپال(مائوئیست)، بعد از اینکه مذاکرات رهبران هشت حزب موتلفه به بن بست رسید، تصمیم گرفت که از دولت کناره گیری کند. هر چهار نفر وزیران مائوئیست، کریشنا بهادر مهارا، دو گورونگ، هسیلا یامی، و خدگا بیشوکارما، در ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر امروز(سه شنبه، ۱۸ سپتامبر) با اعلام استعفای خود بلوواتر را ترک نمودند.
بیش از این نخست وزیر نپال کورالا، هر دو خواست کلیدی مائوئیستها را رد نموده بود. این دو خواست که قبل از بوجود آمدن دولت موقت فعلی به توافق رسمی هشت حزب تشکیل دهنده دولت فعلی موقت رسیده بود، عبارت بودند از براندازی نظام سلطنتی، اعلام جمهوری و شرکت مساوی (به نسبت جمعیت) نمایندگان در انتخابات.
در عین حال مائوئیستها تظاهرات سراسری را از امروز (سه شنبه) در نپال اعلام نمودند.
بابورام بهاتری یکی از رهبران بلند پایه حزب کمونیست نپال(مائوئیست) در یک تجمع توده ای در کاتماندو، دلایل کناره گیری این حزب از دولت موقت را اعلام نمود. و گفت:
” کوشش ما برای رسیدن به جمهوری از طریق پارلمان با شکست روبرو شد. و اینک ما جمهوری را از طریق خیابانها اعلام خواهیم نمود. بنابراین، ما تصمیم گرفته ایم که به میان مردم بیائیم.”
ایشان همچنین خاطر نشان کرد که شرایط و نکات قانونی و تاریخ برگزاری انتخابات که بوسیله کمیسیون انتخابات اعلام شده است دیگر بوسیله مائوئیستها قابل قبول نمی باشد.” ما مبارزه خود را به خاطر یک انتخابات واقعی و نه یک چنین نمایشنامه ریاکارانه ای، به پیش خواهیم برد.”
دکتر بابورام هشدار داد که “بیگانگان” نباید سعی کنند که مردم نپال را تحت فشار قرار دهند و یا خواست خود را به آنها دیکته نمایند. ” آنها (مردم نپال) باید تاریخ خود را به یاد داشته باشند و فراموش نکنند که چگونه برای آزادی از یوغ استعمار نوین مبارزه نمودند.” وی همچنین خطاب به توده ها برنامه حزب کمونیست نپال (مائوئیست) را علنی نمود و عنوان نمود که مائوئیستها “مجلس به خاک سپردن سلطنت” را از روز ۱۸ سپتامبر در سراسر کشور به پیش گذارده اند.
برنامه مائوئیستها اینستکه ملاقاتهای توده ای جمعی و کمپین خانه به خانه را در اولین گام خویش از سپتامبر ۱۹ تا ۲۱ برای آگاهی عمومی به پیش برده. و از سپتامبر ۲۲ تا ۲۹ حدت کمپین خود را فشرده تر و پردامنه تر می نماید. از ۲۹ سپتامبر تا ۳ اکتبر مائوئیستها اعلام نمودند که می خواهند افراد فاسد و آنانی را که بوسیله تحقیقات کمیسیون ریاماژی گناهکار شناخته شده اند را افشا نمایند و نام آنان را علنی نمایند. در ۳۰ اکتبر مائوئیستها برآنند که تمامی مناطق اداری در سراسر کشور را ببندند. آنها همچنین اعلام نمودند که از ۴ تا ۶ اکتبر اعتصاب عمومی و سراسری را برگذار نمایند. این اعتصاب با تاریخ برگذاری اعلام کاندیداهای انتخابات در ۵ اکتبر همزمان خواهد بود.
بابورام تصریح نمود که اتحاد هشت حزب موتلفه در معرض خطر است اما ۱۲ نکته توافقنامه بین این احزاب به پایان نرسیده است، و همچنان به قوت خود باقیست.
به گفته ایشان تظاهرات و آژیتاسیون خیابانی صلح آمیز خواهد بود ضمن اینکه ارنش خلق همچنان در پادگانها باقی خواهد ماند. وی تصریح کرد که اگر دولت در قبال تظاهرات خیابانی وارد عمل شود، امکان استفاده از خوشونت توسط مائوئیستها وجود دارد.
پرچندا به علت کسالت در این جلسه هوده ای شرکت نداشت. شمار بیشماری از کارگران و دانش آموزان بوسیله کامیون خود را به این جلسه رساندند.
در عین حال، دنینات شارما، یکی دیگر از رهبران ارشد مائوئیستها خطاب به خبرنگاران گفت که انتخابات نمایندگان مجلس موسسان به وقوع نمی پیوندد. شرما گفت که مائوئیستها خواهان انتخابات یک مجلس موسس واقعی از طریق ایجاد جمهوری می باشند.
شرما اعلام نمود که توده ها با حزب همراه هستند.
مائوئیستها خواهان براندازی نطام سلطنتی شاهی قبل از انتخابات مجلس موسسان که قرار است در ۲۲ نوامبر برگذار شود، هستند.