آماده‌گی برای انقلابی ديگر

320026.jpgآماده‌گی برای انقلابی ديگر !

نپال گونج ـ ٩ سپتامبر٢٠٠٧: پراچاندا صدرحزب کمونيست نپال(مائوئيست)، طی صحبت با کادرهای حزب گفت که بايد برای انجام انقلابی ديگر آماده‌شوند… حدود ٥٠٠ نفر از رهبران و کادرها و ازجمله مسئوولين مناطق، دبيران، اعضای کميته‌ها و صاحب منصبان دراين تجمع شرکت داشتند که تا فردا ادامه خواهد داشت.
پراچاندا گفت انقلاب ضروری شده‌است، چون که حکومت هنوزهم اجازه‌ی انتخاب مجلس موسسان را نداده است. او گفت مجلس موسسان تحت فشار برپاشدنی نيست. درنتيجه برای انقلابی ديگر آماده شويد.
پراچاندا گفت که طی ١٠ روز آينده مائوئيستها کوشش خواهندکرد تا به توافقی با ٧ حزب سياسی ديگر برسند. درصورت شکست اين مذاکرات، مائوئيستها انقلاب خودشان را از ١٨ سپتامبر شروع خواهندکرد. او افزود که درصورت عدم تحقق خواستهای سياسی، تشکيل مجلس موسسان هم بی‌فايده‌است.
پراچاندا گفت که حزب کمونيست نپال (مائوئيست) کنفرانس ميزگردی ازکليه‌ی نيروهای چپ در ١١ سپتامبر را تدارک می‌بيند و تلاش خواهدکرد تا کميته‌ای مبارزاتی متشکل از مائوئيستها و نيروهای چپ برای هدايت انقلاب تشکيل شود.


درصحبتی با رسانه ها در فرودگاه نپال گونج، قبل از برگشت به کاتماندو، پراچاندا تکرارکرد که امکان انتخابات مجلس موسسان ازبين رفته است. حکومت اجازه‌ی فراهم کردن اين انتخابات را نداد. درنتيجه من به حزبم رهنمود دادم که آماده انقلاب ديگری بشود. او گفت که جوٌ برای انجام انتخابات مجلس موسسان نامناسب است و افزود برپائی انتخابات در يک چنين وضعی برای مردم خطرناک است.
انتخابات مجلس موسسان تنها زمانی می‌تواند صورت بگيرد که حکومت با پيشنهاد ٢٢ ماده‌ای حزب موافقت کند. ٧ حرب بايستی شديدا برای ايجاد جوٌ مناسب انتخابات کارکنند. برقراری انتخابات درشرايط کنونی تنها يک حيله‌گری است. انتخابات مجلس موسسان بايد حقيقتا تاريخی و به‌ياد ماندنی باشد.
پراچاندا با رد ضرورت به‌کارگيری ارتش درجريان انتخابات گفت که اگر تدارک امنيتی قدری بيشتر شود، اين کافی است و تاکيد کرد که ارتش آزادی بخش خلق مائوئيستی بايستی درجريان انتخابات، درهرجائی که ارتش نپال باشد، حضور داشته باشد.
پراچاندا گفت که حزب کمونيست نپال (مائوئيست) روی مواضع خود قاطعانه پافشاری می‌کند و آن اين که کشورقبل از انتخابات مجلس موسسان جمهوری اعلام شود. وی با اشاره به شايعات اخير درکاتماندو گفت که اين نشان می دهد که جوٌ برای انتخابات آماده نيست. او از تصميم حزب کنگره نپال درمورد ايجاد جمهوری دموکراتيک فدرال تمجيد کرد و افزود که اين مطمئنن برای ايجاد وضعيت مناسب جهت انتخابات مفيد می باشد.
درعين حال يک منبع اطلاعاتی حزب مائوئيست گفت که پراچاندا، مدهاوکومار نپال دبيراول حزب کمونيست نپال و اکتاکندرا دبيراول حزب پراکاش درمورد يافتن مدل ايده‌آل يک جمهوری طی صحبتهای اخيرشان به بحث نشسته‌اند.

حزب کمونیست نپال (مائوئیست) از دولت کناره گیری کرد.
به نقل از نپال نیوز: حزب کمونیست نپال(مائوئیست)، بعد از اینکه مذاکرات رهبران هشت حزب موتلفه به بن بست رسید، تصمیم گرفت که از دولت کناره گیری کند. هر چهار نفر وزیران مائوئیست، کریشنا بهادر مهارا، دو گورونگ، هسیلا یامی، و خدگا بیشوکارما، در ساعت 12:30 بعد از ظهر امروز(سه شنبه، 18 سپتامبر) با اعلام استعفای خود بلوواتر را ترک نمودند.
بیش از این نخست وزیر نپال کورالا، هر دو خواست کلیدی مائوئیستها را رد نموده بود. این دو خواست که قبل از بوجود آمدن دولت موقت فعلی به توافق رسمی هشت حزب تشکیل دهنده دولت فعلی موقت رسیده بود، عبارت بودند از براندازی نظام سلطنتی، اعلام جمهوری و شرکت مساوی (به نسبت جمعیت) نمایندگان در انتخابات.
در عین حال مائوئیستها تظاهرات سراسری را از امروز (سه شنبه) در نپال اعلام نمودند.
بابورام بهاتری یکی از رهبران بلند پایه حزب کمونیست نپال(مائوئیست) در یک تجمع توده ای در کاتماندو، دلایل کناره گیری این حزب از دولت موقت را اعلام نمود. و گفت:
” کوشش ما برای رسیدن به جمهوری از طریق پارلمان با شکست روبرو شد. و اینک ما جمهوری را از طریق خیابانها اعلام خواهیم نمود. بنابراین، ما تصمیم گرفته ایم که به میان مردم بیائیم.”
ایشان همچنین خاطر نشان کرد که شرایط و نکات قانونی و تاریخ برگزاری انتخابات که بوسیله کمیسیون انتخابات اعلام شده است دیگر بوسیله مائوئیستها قابل قبول نمی باشد.” ما مبارزه خود را به خاطر یک انتخابات واقعی و نه یک چنین نمایشنامه ریاکارانه ای، به پیش خواهیم برد.”
دکتر بابورام هشدار داد که “بیگانگان” نباید سعی کنند که مردم نپال را تحت فشار قرار دهند و یا خواست خود را به آنها دیکته نمایند. ” آنها (مردم نپال) باید تاریخ خود را به یاد داشته باشند و فراموش نکنند که چگونه برای آزادی از یوغ استعمار نوین مبارزه نمودند.” وی همچنین خطاب به توده ها برنامه حزب کمونیست نپال (مائوئیست) را علنی نمود و عنوان نمود که مائوئیستها “مجلس به خاک سپردن سلطنت” را از روز 18 سپتامبر در سراسر کشور به پیش گذارده اند.
برنامه مائوئیستها اینستکه ملاقاتهای توده ای جمعی و کمپین خانه به خانه را در اولین گام خویش از سپتامبر 19 تا 21 برای آگاهی عمومی به پیش برده. و از سپتامبر 22 تا 29 حدت کمپین خود را فشرده تر و پردامنه تر می نماید. از 29 سپتامبر تا 3 اکتبر مائوئیستها اعلام نمودند که می خواهند افراد فاسد و آنانی را که بوسیله تحقیقات کمیسیون ریاماژی گناهکار شناخته شده اند را افشا نمایند و نام آنان را علنی نمایند. در 30 اکتبر مائوئیستها برآنند که تمامی مناطق اداری در سراسر کشور را ببندند. آنها همچنین اعلام نمودند که از 4 تا 6 اکتبر اعتصاب عمومی و سراسری را برگذار نمایند. این اعتصاب با تاریخ برگذاری اعلام کاندیداهای انتخابات در 5 اکتبر همزمان خواهد بود.
بابورام تصریح نمود که اتحاد هشت حزب موتلفه در معرض خطر است اما 12 نکته توافقنامه بین این احزاب به پایان نرسیده است، و همچنان به قوت خود باقیست.
به گفته ایشان تظاهرات و آژیتاسیون خیابانی صلح آمیز خواهد بود ضمن اینکه ارنش خلق همچنان در پادگانها باقی خواهد ماند. وی تصریح کرد که اگر دولت در قبال تظاهرات خیابانی وارد عمل شود، امکان استفاده از خوشونت توسط مائوئیستها وجود دارد.
پرچندا به علت کسالت در این جلسه هوده ای شرکت نداشت. شمار بیشماری از کارگران و دانش آموزان بوسیله کامیون خود را به این جلسه رساندند.
در عین حال، دنینات شارما، یکی دیگر از رهبران ارشد مائوئیستها خطاب به خبرنگاران گفت که انتخابات نمایندگان مجلس موسسان به وقوع نمی پیوندد. شرما گفت که مائوئیستها خواهان انتخابات یک مجلس موسس واقعی از طریق ایجاد جمهوری می باشند.
شرما اعلام نمود که توده ها با حزب همراه هستند.
مائوئیستها خواهان براندازی نطام سلطنتی شاهی قبل از انتخابات مجلس موسسان که قرار است در 22 نوامبر برگذار شود، هستند.