عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند.

آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧

٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای ١٩٩۶ تا ٢٠٠۶ مشغول خدمت بودند، دچار سرطان شده‌اند.

از این عده ٣٧ نفر مرده‌اند. تعداد مبتلایان ١۶١ نفراز پیاده نظام، ۴٧ نفر از نیروی دریائی، ٢۶ نفر از نیروی هوائی و ٢١ نفر از نیروی ژاندارمری هستند. این گزارش را وزیردفاع آرتورو پاریزی به کمیسیون مجلس سنا درمورد اثرات اورانیوم تضعیف شده داد.

طی مدت فوق‌الذکر، ١۴٢٧ سربازدیگر که هیچ وظیفه‌ای درخارج نداشته‌اند نیز دچار سرطان شده‌اند. اوگفت “درمورد این واقعه هیچ قصد مخفی کردن درمیان نبوده است. چون که هنوز رابطه بین عمل و عکس العمل ثابت نشده است.”  درهرحال او قول داد که حقیقت را درکمال شفافیت پیداکند.  = ۳۷۰۵۷ www.uruknet.info?p

                                

بزرگ‌ترین جنایت آمریکا نسل کُشی رادیوآکتیو است

 

١٣ اکتبر ٢٠٠٧ :

بزرگ‌ترین جنایت آمریکا علیه بشریت، نسل کُشی رادیوآکتیو به ویژه علیه کودکان عراق است که قربانیان بی‌گناه جنگ غیرقانونی ما  از طریق اشغال وضربه‌ی اقتصادی می‌باشند. ما مسبب مرگ تعداد بی شماری از کودکان هستیم و نسلها طول خواهدکشید تا لکه‌ی ننگ خلاف کاری غیرقانونی و ضدبشری مان را پاک کنیم.   آلن ال. رولاند

   http://blogs.salon.com/0002255/2007/10/12.html

به طور روزمره تعداد بیش از ۵٠% مریضهای مبتلا به سرطان، کودکان زیر ۵ ساله اند، این رقم قبلا ١٣درصد بوده‌است. کودکان بیشتر از همه درمعرض ابتلا به سرطان قرار می‌گیرند، زیرا آنها درمناطقی که شدیدا آلوده به اورانیوم تضعف شده‌هستند، به بازی می پردازند.

بزرگ‌ترین جنایت آمریکا علیه بشریت نسل کُشی رادیوآکتیو است  و خود را برای شوکه شدن آماده کنید، وقتی که شما تصاویر کودکان چلاق و بدشکل شده‌ی عراقی را می بینید، که قربانیان بی گناه یک جنگ غیرقانونی، اشغال و ضربه‌ی اقتصادی عراق هستند. tinyurl.com/adoq2  http://

                                     *     *     *

هیچ تخلیه سازی اورانیوم تضعیف شده

صورت نگرفته است

آبل بالت ـ Itoـ استادکمکی بیولوژی دانش‌گاه فربانکس آلاسکا و عضو ائتلاف صلح و عدالت فربانکس   ـ ٢١ ژانویه‌ی ٢٠٠۶

پزشکان عراقی وخارجی، وتعدادی از گزارشات جدید صحبت از تولد های ناقص و افزایش تعداد کودکان عراقی مبتلا به سرطان می کنند که ازجنگ خلیج در سال ١٩٩١  ١٠ برابرشده و درحال افزایش سریع به ٣٠ برابر درمورد کودکان زیر ۵ سال است…

پنتاگون سلاح رادیوآکتیو را حداقل طی یک دهه و نیم درهم‌دستی با سه دولت برگزیده به کاخ سفید و اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره، مورد استفاده قرارداده است. بین ٣٠٠ تا ١٧٠٠ تُن اورانیوم تضعیف شده درجنگ خلیج و جنگ کنونی درعراق مورداستفاده قرارگرفته است. این یعنی ٧٠ گرم اورانیوم تضعیف شده برای هر فردعراقی که اگر آن را تنفس کرده و یا خورده باشد، کافی برای کشته شدن تمامی عراقی‌ها است.

آیا این نسل کُشی رادیوآکتیو نیست، به خصوص که نیروهای ما در مراکز مسکونی مثل بغداد و فلوجه از آن استفاده می‌کنند؟ اورانیوم تضعیف شده  میلیاردها سال به حال رادیو آکتیو باقی می‌ماند تا تشعشعاتش به نیمه ـ زنده‌گی اش برسد. نتیجتا عراق سرزمین ازدست رفته‌ای برای همیشه خواهد شد و اساسا غیرقابل سکونت برای انسانها.

بعد از جنگ ١٩٩١ خلیج ١ نفر ازهر ۴ نفر، یا ١۵٠هزارنفراز سربازان دچار ناخوشی‌ای شدند که به “عوارض جنگ خلیج” معروف شد. براساس اطلاعات جسته و گریخته، خصوصیات اکثر این عوارض در رابطه با مسمومیت با فلزات سنگین بود. فرزندان سربازان قدیمی نیز ناقص زاده می شوند و به نقص ژنتیکی دچارند. پنتاگون خطر اورانیوم تضعیف شده و نقش آن را در بروز “عوارض جنگ خلیج” انکارمی‌کند.

طبق یک گزارش  ماموران سازمان جهانی بهداشت در کوسووو، اورانیوم را می توان در میان سنگها و خاک درسطح پائین رادیوآکتیو پیداکرد. اورانیوم تضعیف شده از زباله‌های اورانیوم غنی شده برای نیروگاههای اتمی به‌دست آمده…. و در صنعت اتمی، (مدیران) خوشحال می شوند که این زباله‌ها توسط نظامیان آمریکا مورد استفاده قرارگرفته و خرج آنها در دفن این زباله ها پائین بیاید… تنفس و یا خورده شدن خاکستر این اورانیوم صدمات جدی بربدن واردمی سازد….

                                *     *     *

عکسهای متعددی از کودکان مبتلا به سرطان و نقص عضو ناشی از اورانیوم تضعیف شده   درسال ٢٠٠٣ توسط دکتر جنان حسن منتشر شده که دراین مقاله و در آدرس  :

www.uruknet.de/?s1=1&p=37167&s2=14  می‌توان مشاهده کرد.

                                     *     *    *

نیروهای دفاعی اسرائیل زمینها رادر

شرق اورشلیم ازدست عربها درمی‌آورند

آکیوا الدار ـ مخبر روزنامه‌ی اسرائیلی ها آرتص

٩ اکتبر ٢٠٠٧ : نیروهای دفاعی اسرائیل اخیرا دستور سلب مالکیت ١٠٠ دونام از زمینهای ۴ دهکده‌ی عربی (ابودیس، عرب الصحرا، نبی موسی و طالین الحمار) واقع بین شرق اورشلیم و ماآله آدومین درساحل غربی را دریافت داشته‌اند… به منظور اجرای طرح قبلی توسعه‌ی یهودی دایر برساختن ٣۵٠٠ آپارتمان و یک بانک صنعتی.

فلسطینیها و جامعه‌ی جهانی و ازجمله آمریکا… برپایه‌ی این که این راه سازی ساحل غربی را به دو بخش تقسیم می‌کند و اورشلیم شرقی را از ساحل غربی جدامی سازد، مخالفت کرده بودند…

هالم رامون معاون نخست وزیر و وزیر مسئوول مرز بین اسرائیل و ساحل غربی به هاآرتص گفت که دررابطه با سلب مالکیت این زمینها با او صحبتی نشده‌است.

(امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل همانند استعمارگران دیروزی که خاورمیانه را به دهها کشور تقسیم کردند، مشغول تقسیم بازهم بیشتر خاورمیانه اند تا بتوانند سلطه‌ی خود را درمنطقه حفظ کنند. تصویب طرح تقسیم عراق به سه منطقه درکنگره‌ی آمریکا نمونه‌ی آشکاری است ازدخالت آمریکا درتعیین سرنوشت ملتها و درصورت موفقیت در پیش بردن این نقشه، نوبت ایران و افغانستان نیز فراخواهدرسید! خلقهای منطقه درجلوگیری از این دخالت آشکار باید متحدا علیه نیروهای اشغال گر امپریالیستی ـ صهیونیستی به پا خیزند! هیئت تحریریه)

                                       *     *    *

وزیر زندانها : “۶٠ هزارفلسطینی

در٧ سال اخیر ربوده‌شده‌اند”

یک‌شنبه ٣٠‌سپتامبر ٢٠٠٧ :

وزیر زندانیان و زندانیان سابق فلسطین آماری را دیروزارائه داد که نشان می دهد ربوده شدن فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل بعد از آغاز انتفاضه مسجدالاقصی در٧ سال پیش، افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

وی تاکیدکرد که ارتش اسرائیل حدود ۶٠٠٠٠ نفرفلسطینی را دستگیر کرده است؛ حدود ١٠۵٠٠ نفر از آنها هنوز در زندانهای اسرائیل هستند به اضافه‌ی ۵۴٣ نفر که قبل از انتفاضه اخیر دستگیرشده‌بودند….

طبق گزارشی که عابدالناصرفراونه رئیس بخش آمارو تحقیق درمورد زندانیان تهیه کرده، از شروع اشغال فلسطین درسال ١٩۶٧، دستگیریها مربوط به بخش یا سنین ویژه‌ای نبوده، بلکه شامل کودکان، پیران و زنان شده، و بعضا شامل دستگیری کل یک خانواده، مریضها و زخمی‌ها نیز گشته است.

برخی از شهروندان از بیمارستانها و حتا آمبولانسهای اورژانس ربوده شده‌اند. حتا وزیران و قانون‌گزاران دستگیر شده‌اند.

گزارش روشن می کند که نیروهای اسرائیلی  به‌یک نوع سیاست دستگیری قانع نشده و روشهای مختلفی را ازطریق نیروهای مخفی و محلی خود انجام داده اند: ازجمله حمله به روستاها، شهرها و اردوگاههای پناهنده‌گان، جُست‌و جوی خانه ها طی شبانه روز.

اکثرا این تهاجمات با پشتیبانی زره‌پوشها، تانکها و هواپیما صورت گرفته و همراه با گلوله‌باران شدید بوده‌است.

به علاوه کشتی‌های جنگی اسرائیل نیز صدها صیاد فلسطینی را درمنطقه‌ی غزه دستگیر کرده اند.

این گزارش می افزاید که یکی از روشهای خطرناک استفاده از افراد بی‌گناه غیرنظامی به مثابه سپری برای ربودن ساکنان است.

دراکثرحالات، خانه ها و مدرسه ها و ادارات برای نگهداری دستگیرشده‌گان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گزارش هم چنین می گوید که ارتش اسرائیل ٧٠٠ زن فلسطینی را درجریان انتفاضه دستگیرکرده‌اند که ١١٠ نفر آنها هنوز هم در زندانند. بیش از ۶۵٠٠ کودک دستگیر شده‌اند که صدهانفر آنها هنوز درزندانهای اسرائیل به سرمی‌برند….

فراونه می‌گوید بعد از دستگیری سرباز اسرائیلی ـ جیلاد شالت ـ درغزه در ژوئن ٢٠٠۶، ارتش اسرائیل تا سپتامبر ٢٠٠٧، بیش از ٩٠٠٠ نفر از ساکنان منطقه‌ی غزه را ربود . یعنی به‌طورمتوسط ۳۰ نفر در روز.

اینها علاوه بر دستگیریهائی هستند که برای چند روز و یا چند ساعت درخیابانها، مدارس و دانش‌گاهها و یا در نقاط بازرسی، صورت می‌گیرند.

وی می‌گوید طی انتفاضه ، ٨۶ زندانی در زندانهای اسرائیل فوت کرده‌اند، ۳ نفر آنها زیرشکنجه جان باختند. ١۵ نفر دیگر دراثر عدم دریافت دارو درگذشتند. ۵٠ نفرنیز پس از دستگیری به قتل رسیده‌اند. درکل ١٩١ نفردر زندان مرده‌اند….

درگزارش فراونه آمده‌است که در انتفاضه اول (١٩٨٧ ـ ١٩٩۴)  ٢٠٠ هزار نفرتوسط ارتش اسرائیل دستگیرشدند، از قرار ٣٠ هزارنفر درسال…www.uruknet.info?p=35766

چنین است ثمره‌ی کار کشورهای “متمدن” و “دموکراتیک” آمریکا و اسرائیل در”خدمت به بشریت” ازجمله “خدمت به مردم آمریکا” که در زیرخواهدآمد!!

                                 *     *     *

آمارواقعی نتایج جنگ تجاوزکارانه درعراق

 

اداره‌ی مربوط به سربازان قدیمی آمریکا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که : تعداد نظامیان کُشته شده در جنگ تجاوزکارانه درعراق ٧٣٨۴۶ نفر و زخمی‌ها و معلولین ١۶٢٠٩٠۶ نفر است که به مراتب بیشتر ازجنگ ویتنام است.

از این تعداد ١٧٨۴٧ نفر درجریان عملیات و ۵۵٩٩٩ نفر درخارج از عملیات نظامی کُشته‌شده‌اند. تعداد سربازان مبتلا به امراض ناشناخته ١۴٨٧۴ نفر، معلولین جنگی ۴٠٧٩١١ نفر و غیرجنگی ١٢١٢٩٩۵ نفرند.

ادعای ٣٧٧٧ نفرکُشته شده در ٩ ژوئیه ٢٠٠٧ به خاطر حذف رقم ٧٣ هزارنفراست که بیشتر از جنگ ویتنام با ۵۵٠٠٠ نفر کُشته، می باشد!

١٨٢٠ تُن اورانیوم تضعیف شده درعراق به‌کاررفته است. دربمب هیروشیما ۶۴ کیلوگرم اورانیوم مصرف شده‌بود که درعراق ١۴ هزاربرابرآن مصرف شده‌است….

برای اطلاع بیشتر رجوع شود به :

www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS-May2007.pdf