۹۰ درصد معادن در هند غیرقانونی هستند:

برگرفته از نشریه ستاره سرخ

 (حزب کمونیست مارکسیست – لنینیست هندوستان)

۹۰ درصد معادن در هند غیرقانونی هستند:

بومیان در سرزمین های خود هیچ به شمار می آیند واز حقوق اولیه محروم می باشند

هیئت نمایندگی * معادن، مواد معدنی و مردم (mm & P)

از هشت ایالت، در دیدار اخیرا با وزیر امور اتحادیه قبایل، جوآل اورام(Jual Oram)و وزیر امور فولاد و معادن ویشنو دئو سای (Vishnu Deo Sai )، و نیز نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف سیاسی، یادداشتی را در مورد نگرانی از وضعیت کودکان در مناطق معدنی و پافشاری در پیاده نمودن ملاحظاتی بموجب آن تسلیم کردند.

یادداشتی که توسط سایتانانی سارکار تهیه شده است:

این یادداشت در مورد تأثیر فعالیت ها در معادن صحبت می کند؛ سلامت کودکان، آموزش و پرورش و مهاجرت، تأثیرمعادن غیر قانونی و مطابقت قانونی و مسئولیت، نیاز به ایجاد صندوق معدنکاری ناحیه (DMF)، ایجاد صندوق برای نسل آینده و به رسمیت شناختن حقوق قومی تحت (پانچایات و تعمیم آن به مناطق برنامه ریزی شده (PESA)،۱۹۹۶ در مناطق Schedule-V و احتمال ناسازگاری تاثیر راهروهای پیشنهادی صنعتی برنامه ریزی شده مناطق.

این هیئت از وزرا، نمایندگان مجلس و سایر سیاستمداران ارشد خواست تا این مسائل مطروحه از جانب آنان را در پارلمان ، حتی به مثابه درخواست برای انجام اقدامات مناسب مطرح نمایند.”متاسفانه، علی رغم وجود قوانین سختگیرانه،۹۰ درصد از معادن در کشور غیرقانونی هستند، و بومیان از حقوق اساسی خود در مناطق معادن محروم می باشند. آنها به طور هیچ و غیرقابل پذیرش به حساب می آیند، کمترین توجهی به نظر آنها می شود، آشوک شریامالی ( Ashok Shrimali) ” دبیرکل mm-p هیأت نمایندگی، مسئله بودجه ای را که زیر نظر DMF قرار بود برای بازسازی و توسعه جوامع تحت تاثیر معادن،مورد استفاده قرار گیرد، مطرح کرد و اشاره نمود که DMF هنوز در برخی از ایالات به کار بسته نشده است.

با طرح دل نگرانی در مورد سوء استفاده شدید از منابع طبیعی و عدم اطمینان نسل های آینده، در طول دیدار با نمایندگان مجلس، شری مالی (Shrimali)خواستار ایجاد یک صندوق سهام میان نسلی، حتی به عنوان موضوعی برجسته تر از ایجاد صندوق دائمی سنگ آهن گوا، که توسط دادگاه عالی در خصوص بنیاد گوا در برابر دولت گوادر سراسر کشور مطرح شده بود، شدند.

هیئت مذاکره کننده درباره اعلامیه اخیر صادر شده توسط دولت ماهاراشترا(Maharashtra) مورخ اکتبر ۲۰۱۷ ابراز نگرانی کرد، که قدرت روستاها و اهالی بومی را در مخالفت با کسب و تصرف زمین برای پروژه بزرگراه ها تحت برنامه بلند پروازانه مومبای ناگ (Mumbai-Nag)تضعیف می کند. گفته شد که این حرکت از جانب روستا ها و اهالی بومی با مخالفت مواجه شده است. در حال حاضر، حکمی صادر شده است که اطلاعیه ۲۰۱۶ را ملغی اعلام می کند، که خواسته بود گردانندگان منطقه، اجازه گرام صبهاس  gram sabhasرا پیش ازجواز فروش زمین های بومیان به غیر بومیان که توسط PESA تضمین شده است را دریافت نمایند.

ابراز نگرانی در مورد مدیریت ضعیف و بی تفاوتی دولت های ایالتی در حفاظت از منافع بومیان و در اجرای مفاد PESA و حکم برنامه پنجم Samata در سراسر کشور، هیئت نمایندگی از وزیرامور مسائل بومیان جوآل اورام(Jual Oram) و ویشنو دئو سای( Vishnu Deo Sai )، وزیر امور صنایع و معادن فولاد، دولت هند، و همچنین نماینده مجلس از ریگاره ، چهاتیسگاره درخواست پیگیری موضوع و همچنین اقدام مناسب علیه نقض آشکار مقررات قانون را کرد. هیئت نمایندگی خواستار توجه عمیق مرکز به اجرای این قانون در جوهر واقعی خود شد و پیشنهاد داد که استخراج از معادن باید تعاونی باشد و بومیان باید سهامداران پروژه معدن باشند.

هیئت نمایندگی از نمایندگان مجلس خواست تا اقدامات لازم را با توجه به ۵۰٪ از مناطق برنامه ریزی شده گجرات، راجستان و مهاراشترا، که تحت پوشش بخشی از اقدامات مربوط به حمل و نقل صنعتی دهلی- بمبئی (DMIC) و تاثیر آن بر زنان و کودکان مناطق مربوطه است، به اجرا درآورند.

هیئت نمایندگی خواستار شد:

  1. حکم Samata به تمام مناطق برنامه ریزی شده تعمیم داده شود.
  2. نظر بومیان و اهالی محلی باید اولویت داشته باشد و یا حداقل پیش از اجاره آتی معدن به آنها رجوع شود.
  3. کاهش آلودگی ناشی از توسعه راهرو اختصاصی برای حمل و نقل مواد معدنی، در نتیجه به حداقل رساندن تأثیرات آن بر جوامع.
  4. راه اندازی DMF در تمام معادن مربوطه دولت و استفاده از بودجه DMF برای بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجامعی که درارتباط مستقیم با معادن می باشند، به خصوص کودکان، زنان و سالمندان.
  5. شامل نگرانی های مربوط به کودکان و نوجوانان زنان در قانون استخراج معادن.
  6. اولویت دادن به تعاونی های بومی در مورد اجاره دادن برای فعالیت های معدن جهت استفاده بهتر از منابع و مشارکت در سود.
  7. تعمیم حکم دیوان عالی در مورد مبادله حقوق بین الملل / صندوق دائمی (اوراق قرضه ) (در مورد Goa Founda در مقابل دولت گوا) در سراسر کشور.
  8. توان بخشی / اسکان آوارگان جوامع بومی و فرصت های معیشتی و درآمد برای آنها.
  9. همانطور که در حکم دیوان عالی در مورد تپه های نیامگیری هیلس (Niyamgiri hills ) اودیشا Odisha ) ) می باشد، جلب رضایت گرام صباح و احزاب محلی برای راه اندازی هر گونه پروژه صنعتی جدید لازم می باشد.
  10. دهنگار Dhangars ماهاراشترا، لامباداس Lambadas اودیشاو تلنگانا Telengana و چاران راباریز Charan Rabaris و باروارز Barwars از گجرات، امکاناتی را دریافت می کنند که در واقع حق اهالی بومی است. باید تضمین کرد که اهالی بومی در این امور اولویت داده شوند.

* هیئت نمایندگی شامل Ashok Shrimali، دبیر کل، mm & P؛ Indu Netam از Bastar، Chhattisgarh؛ Savita Rath، از Jan Chetna Manch، Raigarh، Chhattis جار؛ سحنتی مینا، عضو بنیانگذار، Adivasi Ekta  پاریشاد، اودایپور، راجتان؛ سایا دالیری، کار برای حقوق زنان در روا، مادایا پرادش؛ موننی هانسدا از Dumka، Jharkhand؛ جوزف ویکتور راج از HOPE، پودوکری؛ و Deme Oram از Rourkela، Odisha.

مجوز: Counterview