دست متجاوزین از عفرین کوتاه

بر طبق خبرهای رسیده ارتش متجاوزترکیه بعد از محاصره طولانی عفرین را به اشغال خود در آورد. این تجاوز به آوارگی ، کشتار و بی خانمانی بیش از صد هزار از مردم عفرین انجامیده است . حزب رنجبران درعین محکومیت هر نوع تجاوز و اشغالگری خواهات ترک بدون قید شرط همه نیروهای اشغال گر از عفرین و کانتون ها و مناطق تحت کنترل مرتبط با آن ، رسیدگی فوری به آسیب دیده گان از جنگ و اجازه بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خود است.

حزب رنجبران ایران

۱۷/۳/۲۰۱۸