درجنبش جهانی کمونیستی

از نشریه حقیقت شماره ۱۱۹ ارگان حزب کمونیست انقلابی اُروگوئه

ریکاردو کوهن – آوریل ۲۰۱۸

“برخورد به بخش تغییرات اجتماعی”

افزایش ناامنی، بازپرداخت دستمزد، انحلال صنایع ملی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط این زمینه و خصوصیات جدید.

آمارهای مربوط به بیکاری INE امروزه شناخته شده است، این آمار نشان می دهد که مورد دست کاری قرار گرفته است، زیرا آنها ده ها هزار کارگر را که فقط گاهابطور موقت به کار مشغول اند و کسانی را که در بیمه بیکاری هستند، خودسرانه جزو بیکاران به حساب نمی آورند.

با وجود این، این ارقام در حال حاضر نشان دهنده افزایش قابل ملاحظه ای در نرخ بیکاری است که در ماه فوریه در سطح ۹٫۳٪ قرار دارد، ۹٫۸٪ در مونته ویدئو، ۷٫۲٪ از مردان و ۱۱٫۸٪ از زنان.

طبق داده های خود دولت، در طول سه سال ۴۲۰۰۰ شغل را از دست دادند، که عمدتا در بخش تولید صنعتی، کشاورزی و ساخت و ساز می باشد. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به میزان ۲٫۷٪ است که در سال جاری به دولت گفته می شود همین میزان و یا تا حدودی بالاتر خواهد بود.

این همچنین بر پایه دستمزد مضحک کمتر از ۲۲۰۰۰ دلار برای اکثر کارگران، با سبد خانواده ۷۸۰۰۰ دلار و پس از یک دهه قیمت بالای مواد خام و رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد در سال.وضعیت موجود بنا به سقف افزایش دستمزد در بخش خصوصی، در شوراهای حقوق و دستمزد تعیین شده توسط دولت، همراه با اعلام اصلاح مالی، که قطعا نیز کاهش حقوق و دستمزد در بخش دولتی را کم و بیش پنهان، به همراه دارد؛ و باید با آن بطور جدی مبارزه شود.

در بخش کشاورزی، بحران وجود داشته، بسیج در سطح ملی ایجاد شده است، اماهمانطور که چند سال پیش شاهد آن بوده ایم و خود اقتصاددان Astori هر روز باید آنرا انکار کند. تولید کنندگان کوچک و متوسط همچنان به ذوب شدن ادامه می دهند و به ۱۲۰۰۰ نفر در دهه گذشته کاهش یافته اند و ما باید هزاران نفر دیگر را اضافه کنیم و در حالی که دولت سیاست خود را برای حمایت از سرمایه بزرگ و سرمایه گذاری های انحصاری کشورهای امپریالیستی، مانند UPM، که همه انواع معافیت ها و امتیازات بی سابقه ای مانند مناطق آزاد، بنادر، زیرساخت ها و غیره را دریافت می کند تا از طریق تخریب منابع طبیعی کشور، حداکثر سود را بدست آورد. تشدید غلظت و خارجی شدن استفاده از زمین بدون تولید یک گرم مواد اولیه برای صنعت ملی.

این وضعیت نشانگر وجود مستمریک دولت اپورتونیست است که از منافع سرمایه مالی بین المللی دفاع می کند و ضروری است که مبارزات کارگران و توده های مردم، متحد و عمیق تر شوند، از تفرقه و پراکندگی دوری کنند تا به خواسته های مهم دست یابند و در عین حال راه را برای یک حکومت ضد امپریالیستی و محبوب و یک وضعیت انقلابی باز نمایند.

شرایط برای مبارزه رو به رشد است و مبارزات بسیار مهم در حال وقوع می باشند، با وجود وزن اپورتونیسم در جهت PIT-CNT، مبارزات انجام شده توسط اتحادیه های مختلف، جایی که اعتصابات، سازماندهی مبارزات در مشاغل کشاورزی و مراکز کار در بخش کارگران، اتحادیه های شرکت های بزرگ دولتی سوخت و برق، علیه خصوصی سازی و تعطیل شدن کشاورزی، توسط اتحادیه های FANCAP و AUTE، در این روزها برجسته می شود. در این چند روز از ایجاد شورای حقوق بازنشستگی و تعریف دولت از مسؤلیت پذیری سخن میرود.

طبقه کارگر و توده های مردم به یک دولت جهت تغییرات عمیق نیاز دارند، و همانطور که اتحادیه مردمی در برنامه خود پیشنهاد کرده، بدهی های خارجی را متوقف کرده و حسابرسی آن را تعیین می کند، ملی کردن بانکداری و تجارت

خارجی برای اجرای اصلاحات ارضی با سلب مالکیت بزرگ و دفاع و توسعه صنایع ملی که حداقل دستمزد ملی را به نیمی از سبد خانواده و سایر نقاط دیگر برنامه محبوب تبدیل می کند.

در این رابطه حزب ما روزانه در اتحادیه های صنفی طبقه کارگر، اتحادیه های دانشجویی، سازمان های اجتماعی و جبهۀ متحد کار می کند که دوازدهمین سالگرد خود را در هشتمین نشست ملی مبارزین در ۲۸/۴ برگزار می کند.

پیش بسوی ارتقاء مبارزات طبقه کارگر بین المللی و سازمان یابی جهانی آن!

با یاد جان باختگان! زنده باد اول ماه مه

ریکاردو کوهن