محکم به دست نگرفتن مبارزه به معنای اصلا به دست نگرفتن آنست!

تضاد و رقابت در درون حاکمان جمهوری اسلامی، بین اصول گرایان و محافظه کاران هر روز که می گذرد شدت می یابد. تصمیم دولت باتعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار با خرید مافیای اقتصادی ایران درابعاد وسیع صدها و شاید هزاران میلیون دلار به قیمت دولتی و سپس فروش این دلارها به قیمت بیش از ۲ برابر و بالاتر از ۸۰۰۰ تومان، سیرصعودی آن تا ۱۰۰۰۰ تومان درحرکت است. این واقعه نشانی است در تعمیق تضاد در میان هیئت حاکمه ایران به خاطر دست یابی آسان میلیاردها تومان توسط جناحی، که تا حد پیشنهاد کناره گیری دولت محافظه کار روحانی از یک سو و پیشنهاد به دست گرفتن نیروی نظامی از جانب گرداننده گانی از سپاه پاسداران، نمونه دیگری از رشد این تضاد بین حاکمان می باشد.

با حرکت امپریالیسم آمریکا در خروج از توافق نامه برجام و به راه انداختن تحریمها که مشخصا حتا خروج شرکتهای انحصاری چندملیتی به دلیل تحریم از سرمایه گذاری درایران، عدم فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ از جانب آمریکا با فسخ فروش این هواپیماها، بازی بانکهای اروپائی در حدی که حتا تحت عنوان کنترل پول شوئی به امتناع از بازکردن حساب بانکی دانشجویان ازجمله درکشورهای اسپانیا، فرانسه و آلمان شروع کرده اند. اعمال فشار از جانب کشورهای امپریالیستی و مرتجع منطقه و در این میان اعلام حسن روحانی در بوجودآمدن مشکلات اقتصادی بالارفتن قیمتها و تورم بازهم بیشتر، همه و همه حکم می کند که توده های کارگر و زحمتکش و نیروهای سیاسی آزادی خواه و ضد نظام حاکم جمهوری اسلامی خادم نظام سرمایه داری وحشی فاشیستی، بایدعزم خود را در براندازی این نظام و برقراری قدرت کارگری و نظام سوسیالیستی هرچه بیشتر جزم کنند. شیشه ی عمر این نظام فاسد ضد بشر آزادیخواه در گرو متحد و یک پارچه شدن در برابرتفاله های نظام سرمایه داری متعفن داخلی و خارجی است و باید برای برقراری سوسیالیسم از صحنه ی ایرانی آزاد و شکوفان این تفاله ها به زیر کشیده شوند.

دراین ارتباط خبری اخیرا درمورد “برگزاری حداقل ۱۱ تجمع اعتراضی در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۷” نشان حرکت مثبتی در این راستا می باشد.

خبرها و گزارش های منتشره نشان می دهد که در ۲۴ ساعت اخیر حداقل یازده تجمع اعتراضی برگزار شده است. وزن اصلی و برجسته اعتراضات مربوط به کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران است . اما خبرها نشان می دهد که برپایی تجمع به عنوان شکلی از اعتراض برای مطالبات بی پاسخ یا اعتراض به سیاست ها و تصمیمات حاکمیت در میان سایر بخش های جامعه صورت می گیرد.

در ۲۴ ساعت اخیر:

 1. تجمع کارگران گروه ملی فولاد در مقابل استانداری برای هشتمین روز متوالی
 2. تجمع اعتراضی مهندسین مقابل وزارت راه وشهر سازی
 3. تجمع و تحصن کارکنان بیمارستان خمینی در کرج برای دومین روز متوالی
 4. تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری همدان در چند مرکز خرید کالاهای ضروری در اعتراض به گرانی کالاها و کاهش فزاینده قدرت خرید مردم و افزایش مالیات
 5. تجمع و اعتراض کشاورزان گرمسارو ارادان به قطع ووصل کردن اب سد نمرودمقابل فرمانداری گرمسار
 6. تجمع کارگران پروژه راهسازی قزوین – کلاچای مقابل استانداری قزوین
 7. تجمع بیش از ۱۰۰ نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران مقابل استانداری خوزستان
 8. تجمع بیش از ۵۰ کارگر شاغل در بخش های فضای سبز و سازمان آتش نشانی آبادان مقابل ساختمان شهرداری این شهر
 9. تجمع گروهی از نانوایان نان لواش قم مقابل اتحادیه نانوایان این استان،
 10. تجمع شماری از انبوه سازان مسکن مهر پردیس مقابل ساختمان مرکزی بانک مسکن
 11. تجمع  گروهی از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دستیاری پزشکی مقابل مجلس برگزار شده است.

خوزستان رتبه اول اعتراض در کشور؛ ۹۰۰ تجمع در یک سال

یوسفی  عضو مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس: “استان خوزستان با ۹۰۰ مورد تحصن در یک سال گذشته رتبه اول تجمعات در کشور را دارد که حرف مشترک همه این تجمعات، ضعف مدیریت مسائل در استان است”.

ضمن این که به این حرکتهای مثبت بازو به بازو درصف مبارزه علیه تجاوزات افسارگسیخته ی حاکمان، دفاع کرد، باید تاکید نمود که این حرکت مشترک اعتراضی نه در حد  تجمع۱۱ واحد کاری بلکه باید در صدها و هزاران میدان کار و زحمت ادامه یافته و تبدیل به اعتصابات و اعتراضات سراسری شده و براندازی این نظام نکبت حاکم کنونی استثمارگر و ستمگر را رقم بزنند.

ما درمرحله ای از تاریخ کشورمان زنده گی می کنیم که حاکمان قادر به تامین حکم خود بر توده های وسیع کشور نیستند و حرکتهای اعتراضی در سراسر ایران جریان می یابد. جدائی و نفرت توده ها نسبت به این حاکمان الدنگ در حدی است که از دیدن روی آنان بیزارند و بدین ترتیب دو شرط مناسب حاکمان نمی توانند حکومت کنند و توده های مردم نیز از آنان بیزارند. اما گرفتاری درآن جا است که هنوز رهبری صالح آگاه، مورد قبول توده ها به وجود نیامده و به این اعتبار حرکت متحد و منسجم و امید بخشی که با قیام توده ای و براندازی حاکمان مستبد خادم نظام سرمایه داری و مرتجع همانند انقلابات مشروطیت ۱۲۸۵ و انقلاب بهمن ۱۳۵۷ پیروزی انقلاب برای بارسوم به دشمنان طبقه کارگر و زحمتکشان دو دستی تقدیم نشود. برای جلوگیری از این فاجعه ی تکراری باید آماده گی انقلابی به وجود آورد در بستر حزبی، تشکلهای متحد کارگری و اتحاد جنبشهای مختلف توده ای.

ک.ابراهیم – ۸ تیر ۱۳۹۷(۲۹ ژوئن ۲۰۱۸)