اعلامیه ی حزب کمونیست انقلابی اروگوئه (تاسیس 1972) به مناسبت زادروز رفیق جان باخته آلیس فرناندز

(ALICIA FERNÁNDEZ)

حزب ما با کمال تاسف درگذشت رفیق مبارز و عضو دفتر سیاسی مان (آلیس فرناندز) را پس از یک بیماری طولانی به اطلاع عموم میرساند.

او مبارزی انقلابی و مادری فداکار و خستگی ناپذیر بود. آلیس با رویکرد به جوانان، دهه ی آخر زندگی خود را

در دبیرستانهای اروگوئه مشغول به تدریس تاریخ بود. او همچنین سالها عضو فعال سندیکای کارگری ADES-Montevideo-FENAPES

در حیطه ی آزادی و مساوات جنبش زنان در اروگوئه بود. او تا پایان عمر با شجاعت به جنبش زنان اروگوئه وفادار ماند.

رفیق آلیس ، با تو راهی را که با هم رفته ایم، ادامه خواهیم داد.

حزب کمونیست انقلابی اروگوئه

16 اگوست 2018