اجلاس جی ۲۰

در روزهای ۳۰ و ۳۱ نوامبر اجلاس سالیانه جی ۲۰ در بوئینس آیرس پایتخت آرژانتین در دایره همیشگی این اجلاس یعنی رقابت و برتری طلبی و سهم خواهی بیشتر از بازارهای جهانی در محیط آکنده از سوء ظن و …..و ظاهرا برای تصمیم گیری راجع به آینده اقتصاد و امنیت جهان برگزار شد . چانه زنی جناح های مختلف سرمایه داری و امپریالیستی نه آنطور که مدیاهای مزدبگیر می گویند برای تشریک مساعی، بلکه برای تحکیم موقعیت و سلطه و هژمونی طلبی بصورت بسیار ” متمدنانه ” به گفتگو نشستند.چند نکته مرکزی گفتگوها و اجلاس امسال را تحت تاثیر قرار داد. مسئله محیط زیست و خارج شدن آمریکا از قرار داد پاریس ، رقابت و مسئله جنگ تجاری بین آمریکا و چین ، لغو دیداری ترامپ و پوتین به خاطر مسئله کشتی های اوکرائین ، مسئله خاشقچی و مناسبات با عربستان ، 

این اجلاس معمولا با اطلاعیه های امیدوار کننده سعی می کند به کارش پایان دهد و بطور خوشبینانه سر مردم دنیا کلاه بگذارد و رقابت های پشت پرده و افسار گسیخته گروه بندی های سرمایه داری امپریالیستی را از چشم مردم جهان بپوشاند . اما هر سالی که می گذرد و رقابت های بین المللی تشدید می شود. بر طبق منافع دوستان به دشمنان و دشمنان به دوستان یکدیگر تبدیل می شوند . از رهبران کشورهای امپریالیستی تا سرمایه داری کوچکتر با ملاقات های دو و یا چند نفره ، سعی به یارگیری و حل مشکلات فی مابین می نمایند . این اجلاسی برای قدرت نمایی سیاسی ، اقتصادی است. برخلاف سال ۲۰۰۸ که جی ۲۰ برای جلوگیری از بحران های سرمایه داری ایجاد شد نه نتوانست به این خواست پایه ای خود برسد بلکه بحران ها را در اشکال مختلفی به گردن مردم جهان و عمدتا کارگران و زحمتکشان وا نهاده اند .در طی ۲۰ سال گذشته اختلاف بین کشورهای غنی و فقیر بیشتر شده است . اختلاف طبقاتی در جوامع بیداد می کند و فاصله طبقاتی نه هر سال بلکه هر روز گسترش می یابد. مقایسه آمارهای بین المللی حاکی از آن است که کشورهای جهان سوم در عرصه های گوناگون   اقتصادی ، نظامی ، صنعتی ، تحقیقات و فن آوری ، و مناسبات اجتماعی از کشورهای متروپل سرمایه داری بیشتر عقب افتاده اند . 

تعداد انحصارات هر روز با ادغام و یا همکاری و شراکت کمتر و بزرگتر می شوند و در حال حاضر تعداد شرکت های فراملی سرمایه داری که بر بسیاری از نهادهای مالی در سطح ملی و بین المللی ، کنترل بلامنازع داردند بسیار کمتر از ۲۰ سال پیش است. سود های حیرت انگیز و افسانه ای که این شرکت ها سالیانه بدست می آورند حکایت از غارت بدون حساب و کتاب منابع طبیعی و انسانی در تمامی کشورهای سرمایه داری است.آنچه که جی ۲۰ نمی تواند از آن بگریزد روند تکامل سرمایه داری بسوی گلوبالیزاسیون از یک سو و انتگره شدن اقتصاد جهانی از سوی دیگر است. امروز دیگر آمریکا  که زمانی خواهان اجرای مقررات سازمان تجارت جهانی به مفهوم عدم حمایت گرایی از صنایع داخلی بود گذشته است ، ترامپ با شعار اول آمریکا حمایت از صنایع داخلی و منافع کمپانی های آمریکائئ را سرلوحه رقابت سرمایه داری در سطح جهانی کرده است . لیبرالیسم اقتصادی که زمانی شعار سرمایه داری گلوبال بعد از سقوط بلوک شرق بود ، حتی در شعارها هم رنگ باخته است دیگر کسی از حقوق بشر  و دموکراسی مگر برای فشارهای سیاسی صحبتی نمی کند . جی ۲۰ در بحران سرمایه داری چهره از صورتک های رهبران جهان سرمایه داری برداشته است. روشن است سیاست  های جناح های قدرتمند سرمایه داری در سطح جهانی متفاوت است ، چین بر رقابت اقتصادی و دوری از درگیری های سیاسی –نظامی تاکید دارد ، روسیه به دنبال بازار اوروسیا و جلوگیری از نفوذ نظامی ناتو و آمریکا به مرزهای خود و کشورهای همسایه اش است ، اروپا به دنبال تشکیل ارتش اروپایی و چیدن دم آمریکا از اروپا و انفراد نظامی آمریکا در اروپا و بویژه اروپای شرقی است و آمریکا به دنبال بازگشت به وضعیت و قدرت دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم است که سرکردگی امپریالیست های جهان را یدک می کشید. رقابت افسار گسیخته کنونی برای کسب هژمونی است و آمریکا همچنان تلاش دارد در سیاستهای کلان نظامی جهانی سرگردگی خود را حفظ کند .اول آمریکا درست در خدمت چنین سیاستی است .اوضاع کنونی جهان  را هرج و مرج ناشی از بحران ساختاری سرمایه داری تشکیل می دهد.  این بحران است که بر کلیه سیاست ها سایه انداخته  و نقش تعیین کننده را دارد. هر حکومتی تلاش می کند سیاست خود را اعمال کند.

رشد درصد بیکاری ، کاهش درآمدها ، تشدید نظامی گیری و سرمایه گذاری های سرسام آوردر رشته های نظامی ، کاهش خدمات اجتماعی از آموزش و پرورش تا بهداشت ، مسکن و…..تمرکز ثروت در دست عده معدود تری از شرکت ها و افراد،رشد سریع آوارگان و پناهندگان در سرتاسر کره خاکی ، رشد گرسنگی و مرگ و میر ناشی از آن ، ویرانی و آلودگی طبیعت و محیط زیست ، تشدید درگیری های نظامی ، اشغال گری ، پشت کردن به “قوانین بین المللی” ، دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای ضعیف.رشد تولید و مصرف مواد مخدر ، عقب راندن حقوق اولیه انسانی در اکثر کشورها ، کاهش حقوق زنان و دیگر کارگران و زحمتکشان جامعه ،کاهش بودجه های عمرانی و رشد بودجه های نظامی و خارجی ، اگر نگاهی کوتاه به یک به یک موارد بالا بیاندازیم متوجه می شویم که ارتباط ناگسستنی بین همه موارد بالا وجود دارد که ناشی از وجود یک سیستم اجتماعی است. سیستم اجتماعی که حرکت آنرا ارزش اضافی ، سود و رقابت تشکیل می دهد.دارودسته های مختلف امپریالیستی در جی ۲۰ جدا از هر تعریفی که برای حکومت ، کشور و نظام اجتماعی خود قائل هستند . اما چهار نعل در خدمت سرمایه داری و برای “رشد ” سرمایه داری “خودی ” و ضعیف و یا از میدان بدرکردن رقیب می تازند.آیا جی ۲۰ قادر به تنظیم بازار زیر رقابت های افسار گسیخته برای کنترل بازارهای جهان است . این  وظیفه ای است که تنها بصورت سمبلیک برای جی۲۰ تعریف شده است .از سال ۲۰۰۸ که جی ۲۰ تاسیس شده است هر سال که می گذرد تنظیم بازار و یا بهتر بگویم تقسیم بازارهای جهان بین دول معظم از اتاق های گفتگوهای بین المللی به عرصه ،درگیرها ی نظامی ، جاسوسی ، خرابکاری ، عملیات تروریستی و تهاجمات سایبری و دزدی های تکنولوژیکی گذر کرده است. با اینجال آمارهای زیر به برخی از نتایج عینی عملکرد کشورهای جی ۲۰ در سطح جهانی ارتباط دارد  

سایت اندازه گیری جهان که یک سایت آماری است:

 مقدار جنگل های از بین رفته جهان در امسال را ۴٫۸ میلیون هکتار و زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک در امسال را ۶٫۴ میلیون هکتار تخمین زده است

افراد دچار سوء تغذیه ۸۳۲ میلیون نفر تقریبا ۹ درصد مردم جهان و یا افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم ۸۶۲ میلیون نفر (همان سایت ۴/۱۲/۲۰۱۸ )

طبق این گزارش شمار گرسنگان یک سال قبل‌تر ۸۰۴ میلیون نفر بوده است. گزارش سازمان ملل می‌گوید “۲۲ درصد تمامی کودکان زیر پنج سال جهان یعنی ۱۵۱ میلیون کودک، به دلیل گرسنگی از رشد کافی برخوردار نیستند”. (دوچه وله )

بزرگترین ثروتمندان آلمان

ثروت به میلیارد یورو

تعداد ثروتمندان

فاصله ثروت

۲۱۲,۹۶ ۱۱

از ۳۹,۵۰ تا ۱۰ میلیارد یورو

۱۱۰,۲ ۱۵

کمتر از ۱۰ تا ۶ میلیارد یورو

۲۲۲,۰۵ ۶۹

کمتر از ۶ تا ۲ میلیارد

۱۱۸,۳۵ ۹۲

کمتر از ۲ تا ۱ میلیارد یورو

۲۹۸,۳۴ ۷۹۲

کمتر از ۱ میلیارد یورو تا ۱۴۰ میلیون یورو

۹۶۱,۹۰ ۹۷۹

جمع کل

مأخذ: نشریه Bilanz – سال ۲۰۱۸

سایت برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد آماری از گرسنگان جهان آورده است که ما فقط دو نکته آنرا می آوریم :

  • ۸۷۰  میلیون نفر در جهان غذای کافی برای خوردن ندارند که این تعداد از سال ۱۹۹۰ ،۱۳۰میلیون کاسته شده اما پس از سال ۲۰۰۸ کاهش تعداد گرسنگان روند کندی داشته است. منبع: State of Food Insecurity in the World, FAO, 2012
  • تعداد زیادی از این گرسنگان (۹۸ درصد) در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، جایی که ۱۵ درصد جمعیت آن دچار کمبود تغذیه ای می باشند
  • به زنان بطور متوسط در جهان ۲۳ در صد حقوق کمتر از مردان پرداخت می شود 
  • رادیو فردا از قول موسسه بین المللی تحقیقات استراتژیک لندن می نویسد
  • بر پایه کتاب موازنه نظامی سال ۲۰۱۸ ، آمریکا به روال سال‌های گذشته در صدر جدول رتبه بندی هزینه‌های نظامی جهان قرار دارد. هزینه‌های نظامی ۱۵ کشور جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی و مقایسه آنها با هزینه‌های سلاهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به شرح زیر است:
هزینه ۲۰۱۵ (جهت مقایسه) هزینه ۲۰۱۶ (جهت مقایسه)

هزینه ۲۰۱۷ به میلیارد دلار

کشور

رتبه سال ۲۰۱۷

۵۹۷.۵

۶۰۴.۵

۶۰۲.۸

آمریکا

۱

۱۴۵.۸

۱۴۵.۰

۱۵۰.۵

چین

۲

۸۱.۹

۵۶.۹

۷۶.۷

عربستان سعودی

۳

۶۵.۶

۵۸.۹

۶۱.۲

روسیه

۴

۴۸.۰

۵۱.۱

۵۲.۵

هند

۵

۵۶.۲

۵۲.۵

۵۰.۷

بریتانیا

۶

۴۶.۸

۴۷.۲

۴۸.۶

فرانسه

۷

۴۱.۰

۴۷.۳

۴۶.۰

ژاپن

۸

۳۶.۷

۳۸.۳

۴۱.۷

آلمان

۹

۳۳.۵

۳۳.۸

۳۵.۷

کره جنوبی

۱۰

۲۴.۳

۲۳.۵

۲۹.۴

برزیل

۱۱

۲۲.۸

۲۴.۲

۲۵.۰

استرالیا

۱۲

۲۱.۶

۲۲.۳

۲۲.۹

ایتالیا

۱۳

۱۸.۶

۱۹.۰

۲۱.۶

اسرائیل

۱۴

۲۱.۱

۱۸.۱

۱۹.۴

عراق

۱۵

در این آمار به وضوح دیده می شود که کشورهای عضو جی ۲۰اکثرا قدرت های بزرگ نظامی هم هستند و در رقابت های نظامی جهانی در تولید و خرید سلاح های نقش های درجه اول را بازی می کنند.شرکت های وابسته یه این قدرت ها هم در ویرانی محیط زیست و هم در ایجاد فقر در سطح جهان و دیگر بلایای اجتماعی بیشترین تاثیر را داشته اند.جهان کنونی را کشورهایی تشکیل می دهند که اکثریت جمعیت شان کارگران و زحمکشان جامعه و تولید کننده آن هستند.تصمیمات جی ۲۰ و نزاع های داخلی آن بر سر کسب سود بیشتر در واقع بر سر نیروی کار کارگران و تولید کننده گان جهان است. نزاع آنها بر سر غارت و فوق سود از قبل کار کارگران جهان است. اما این تنها یک جانب قضیه است. کارگران و همه ستمدیدگان جهان به این سیاست های با دیده نفرت می نگرند آنها در همه جا به شیوه های مختلف علیه جی ۲۰ در یک نزاع بر سر نظم نوینی جهانی هستند. نظمی بر پایه احتیاج انسانی و یا بهر کشی ، جی ۲۰ نشان داده است که در طی این سالها جهان را به طرف بربریت سوق داده است . اما رزمندگان راه عدالت اجتماعی و سوسیالیسم امروز در هفت تپه ، فولاد اهواز و فرانسه نبرد را در خیابان ها علیه آنها آغاز کرده اند.نبردی با شکوه ، خشن ، ولی رهائیبخش از نظام سلطه و ستم و استثمار 

ع.غ