دخالت امپریالیسم آمریکا در ونزوئلا محکوم است 

بعد از عروج چپ در آمریکای لاتین و به قدرت رسیدن نیروهایی که خود را ضد سلطه و سوسیالیست می دانستند ، امپریالیسم آمریکا تهاجم جدید را برای برگرداندن کل کشورهای آمریکای لاتین به حیاط خلوت سابق خود   و … ادامه خواندن دخالت امپریالیسم آمریکا در ونزوئلا محکوم است