پیش بسوی بر گزاری هرچه با شکوه تر اول ماه مه

پرولتاریا ساخته‌ فقرِ برخاسته از قوانین طبیعی نیست، بلکه زاییده‌ فقری است که مصنوعاً ایجاد شده است. پرولتاریا آن توده‌ انسانی نیست که زیر فشار مکانیکی سنگین جامعه به وجود آمده باشد، بلکه آن توده‌ انسانی است که از تجزیه‌ وحشیانه‌ جامعه، بویژه از تجزیه‌ طبقه‌ متوسط آن پدید می‌آید، گرچه طبعاً صفوف آن به تدریج با پیوستن فقرایی که به طور طبیعی بوجود می‌آیند فشرده‌تر می‌شود(از نقد فلسفه‌ی حق هگل نوشته کارل مارکس)

اول ماه مه امسال در شرایط ویژه ای در زندگی   پرولتاریای ایران برگزار می شود،شرایطی که سیل و بی لیا قتی ودزدی و فساد ….رژیم اسلامی ضربات سنگینی به اقتصاد جامعه زده است ، نظام سرمایه داری حاکم  در بحرانی اقتصادی -،سیاسی فرورفته ، درمانده وعاجز شده و در میان توده های وسیع مردم دیگر نه تنها  پشتیبانی ندارد بلکه  مردم ادامه سلطه ی چهل ساله آنها را  دیگر نمی خواهند.رقابت های امپریالیستها و همدستانشان  در منطقه  برای سهم بیشتر رژیم جمهوری اسلامی را در فشار شدیدی قرار داده است  . کارگران و زحمتکشان جامعه از نظام سلطه و استثمار و ستم سرمایه داری به تنگ آمده اند.بشریت به مرز دو راهی سوسیالیسم و یا بربریت رسیده است. وقت انتخاب آگاهانه  برای رهایی بشریت  فرا رسیده است

از سوی دیگر بدیل های دیگر بورژوازی که هدفی جز ادامه نظام سرمایه ندارند و از هم اکنون دست در د ست امپریالیسم آمریکا ،اسرائیل وعربستان دارند حتی اگر با کمک آنها  به قدرت برسند برای  اکثریت عظیم مردم ایران  ثمره ای نخواهد داشت.

انقلابات سرمایه داری نتوانسته است در دوران کنونی مشکلات اجتماعی طبقه کارگر را حل کرده و حداقل زندگی انسانی را برای وی تامین کند . بدیل سرمایه داری حتی بعد از جمهوری اسلامی هم همین روال را ادامه خواهد داد.تحول اساسی و تغییر سیستم سرمایه داری در آینده فقط می تواند توسط طبقه کارگر و جامعه سوسیالیستی صورت گیرد

طبقه کارگر ایران که بزرگترین نیروی اجتماعی جامعه است  وظیفه دارد خود را  بعنوان بدیل سیاسی توانا با برنامه سیاسی سوسیالیستی خود رادر اوضاع کنونی معرفی کند. اول ماه مه روز جهانی کارگری موقعیتی بس مناسب است که پرچم سرخ اول ماه مه را به پرچم مبارزه کار علیه سرمایه و جنبش عمومی توده های وسیع بستوه آمده تبدیل کرد.

بر ماست بعنوان احزاب ،سازمان ها ،نهاد های کمونیستی ،چپ و کارگری متحدانه به پیشواز برگزاری سراسری و توده ای اول ماه مه رویم.

بر ماست که از کلیه ابتکارات کارگری وتوده ای اتحادیه ها ،سندیکا ها ،شورا ها و دیگر تشکلات توده ای در این  روز تاریخی پشتییانی کنیم

پیش بسوی بر گزاری هرچه با شکوه تر اول ماه مه

زنده باد انقلاب ، زنده باد سوسیالیسم

چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است

حزب رنجبران ایران

یازده اردیبهشت 1398 –اول ماه مه 2019

 

 

 

1 comment for “پیش بسوی بر گزاری هرچه با شکوه تر اول ماه مه

  1. محمد رضا
    اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸ at ۸:۴۶ ق.ظ

    در نظام سلطه برای بیشتر چاپیدن پرولتاریای جهانی به عناوین مختلف متوسل شده و بالتبع سازمانهای قضاییشان نه برای احیای حق رنجبران که در جهت قانونی جلوه دادن استثمار و استعمار این طبقه گام بر می دارد! گروهک خورده بورژوای حاکم برایران بیشرمی را از حد گذرانده و هرروز قوانینی در جهت پایمال کردن حقوق بشر و طبقه کارگر وضع میکند در جهت پیشبرد اهداف خود همین قرارداد های موقت سفیدامضا می‌باشد بنده شش سال است در شهرداری کار میکنم اما برای تضییع حقوقمان می‌گویند شما نیروی قراردادی هستید!!!!هر سال شرکتهای مختلف که میایندو میروند نهم حق بیمه درست برایمان میریزند و نه مارا زیر چتر حمایتی خود شهرداری میبرد!چون درآنصورت دیگر به این وضوح نمیشود چاپید! بخدا هرروز آرزوی مرگ میکنیم! امسال هم طبق معمول هرسال عده ای کارگر را زدندو بازداشت کردند!!!چه کنیم واقعا؟!

Comments are closed.