اقتصاد جهانی و جنگ اقتصادی

بالاخره جنگ اقتصادی بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا علیه قدرت های رقیب چین ، اتحادیه اروپا فرا رسید.آمریکا با تعیین تعرفه های ۱۰ و ۲۵ در صدی برای آهن و آلومینیم وارداتی شیپورهای جنگ را به صدا…

مافیاگری ماهیت سرمایه داری است!

اگر در بررسی پدیده مافیاگری نظام سرمایه داری، به تضادهای مختلف موجود بین دو یا چند کشورنگاه کنیم، هدف آنها تنها درخدمت غلبه به رقیب بزرگ و کوچکی است در پیش بردن این رقابت با توسل به هر روش ضد…

نامه ای از ایران

این دی ماه است که ادامه دارد !این طبقه ماست که به میدان آمده است ▪ آنان که دیشب کنترل گوهردشت کرج را برای ساعتی از دست نیروهای سرکوب خارج کردند، به حاشیه رانده شده گان سیاست های ظالمانه حاکمیت…

جواب قلدرگری امپریالیستها درهم شکستن:حاکمیت قانون جنگل آنها درجهان است!

هم اکنون در شرایطی که کشورهای امپریالیستی در تب گیروگرفت بحران اقتصادی ناشی از ماهیت استثمارگرانه و ستمگر خود دست و پا می زنند، راه حل پایان دادن به این بحران از طریق اعمال زورگوئی باز هم بیشتربه توده های…

به یاد شاهرخ زمانی

کارگران وتوده هایی وسیع مردم بازهم برخاستند و برای سرنگونی رژیم جنایتکار سرمایه داری حاکم متحد شدند.  این در روز هائی صورت گرفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا  دست آشتی بسوی حاکمان جنایتکار ایران دراز کرد و اعلام کرد بدون…

دفاع از حقوق پایمال شده کودکان درایران!

ابتدائی ترین و درعین حال مبرم ترین وظیفه ی هر حکومتی مترقی و انقلابی، تامین نیازهای زنده گی  کودکان و آموزش و پرورش دادن جهت تربیت کودکان به مثابه انسانهای سالم، باسواد، باکیفیت، مسئوول، و آگاه به نقش خود در…

اوضاع خوبست

دنیا را همه یکجور نمی بینند .تفاوت ها ، ناشی از موقعیت اجتماعی د ر درجه اول و ناموزونی سطح دانش وفرهنگ است. موقعیت اجتماعی انسان ها در مناسبات تولیدی وباز تولید تعیین کننده نظرات وعقاید آنهاست مگر اینکه آگاه…

باید به طبقه کارگر ایران بالید

از دیماه پنجاه وشش تا به امروز اعتصا بات ،اعتراضات و راهپیمائی های کارگران ، بازنشستگان ومعلمان همچنان ادامه دارد وهر روز متحد تر و گسترده تر در سراسر ایران به چشم می خورد.اعتصاب عظیم ومتحد را نندگان کامیون ها و…

اردوغان و حکومت مطلقه اش

انتخابات ترکیه برگزار شد. و اردوغان مجددا به ریاست جمهوری ترکیه برگزیده شد. در حالیکه برخی مخالفینش قبل از انتخابات دستگیر و روانه زندان شده بودند.اردوغان و حزب آک پارتی فرزندان خلف حزب توسعه ترکیه هستند که به عنوان یک…

اوضاع و وظایف کنونی کمونیستها

باتوجه به دو تضادعمده نظری و سازمان یابی، نظرات متضاد خط مشی سازمانیابی کمونیستها در رسیدن به وحدت تشکلها موجود عبارتند از: کم بها دادن به حزب سازی در رهبری انقلاب و تکیه به ” مبارزه مسلحانه هم استراتژی و…

کیفیت بیانیه نظری و عملی کمونیستی

این روزها از جانب تشکلهای مدعی کمونیست بودن، بیانیه هائی صادر می شوند که بیشتر جنبه ی خودمرکزبینی ارائه ی خط سیاسی درست روز را دارند، تا کیفیت واقعی بیانیه ی کمونیستی که متعلق به تشکلی که درقامت حزب کمونیست…

هرکسی کو دورماند ازاصل خویش هم ره نا اهل خود گردد ز نیش !

بازی جهانی فوتبال سازمان یافته توسط فیفا (فدراسیون بین المللی مجامع فوتبال) از۱۴ ماه ژوئن تا ۱۵ ماه ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر۱۳۹۷)، باشرکت ۳۲ تیم برتراز۴ قاره در روسیه با سلام و صلوات نعره های ناسیونالیستی و…

زنان و ورزش

بالاخره بعد از چند دهه زنان توانستند وارد ورزشگاه آزادی برای دیدن بازی  تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال جام جهانی فوتبال پرتغال شوند. ورود زنان به ورزشگاهها از زمان به قدرت رسیدن رژیم اسلامی به یک تابو…