وضعیت کنونی بین المللی و وظیفه نیروهای مترقیقطعنامه کمیه مرکزی حزب کمونیست هند(مارکسیست لنینیست) ستاره سرخ، در نشست ۱۸-۱۹ نوامبر

وضعیت کنونی بین المللیو وظیفه نیروهای مترقیقطعنامه  کمیه مرکزی حزب کمونیست هند(مارکسیست لنینیست) ستاره سرخ، در نشست ۱۸-۱۹ نوامبرامپریالیسم جهانی علیرغم هماهنگیتلاش های مدیریت بحران، ناتوان از بهبود وضع خود از بحران شدید وعمیق اقتصادی و مالی سال های ۰۸-…

جنبش کارگری و رفرمیسم

  جنبش کارگری دوران سخت و پر از درد و رنجی را پشت سر گذاشته و سختی این جنبش تنها به مسئله سرکوب و کشت و کشتار که رژیم جمهوری اسلامی علیه کمونیست ها و فعالین کارگری براه انداخته است…

درخشنده تر باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

  میلیونها دانشجو که در زیر اختناق نظام سرمایه داری – اسلامی قرار دارند، شاهد آنند صدای اعتراض نه تنها در دانشگاهها، بلکه در سراسر ایران، توسط سازنده گان و آفریننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه به زورگوئی…

فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: (۱) نگاهی مجدد بر تز “برخورد تمدن ها”

فرهنگ گرایی در نظام جهانی سرمایه: (۱) نگاهی مجدد بر تز “برخورد تمدن ها“ در پرتو افزایش و گسترش امپراتوری آشوب و نزدیک به یک ساله شدن عمر رژیم نئوفاشیستی دانلد ترامپ(که خود معلول نفوذ و گسترش امپراتوری آشوب در…

روز راستین زن کدام است؟

  بیش از ۱۰۰ سال است که ۱۴ مارس هر سال، روز تظاهرات بیاد خونین و روز بیان خواستهای انقلابی زنان کارگر و نهایتا توسط زنان کمونیست این روز را به دفاع از رهائی زنان از یوغ نظام طبقاتی و…

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساترگرشود این ناله ها فریاد می گردد

تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته، رساترگرشود این ناله ها فریاد می گردد هر روز که زندگی جهنمی آفریده شده توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران، به طور مداومی می گذرد، اعتراضات و اعتصابات کارگران از حد صرفا اعلام تجاوزات سرمایه…

راه عروج جنبش کارگری، از درهم شکستن فرقه گرائی با تعهد به آگاهی طبقاتی، می گذرد!

راه عروج جنبش کارگری، از درهم شکستن فرقه گرائی با تعهد به آگاهی طبقاتی، می گذرد!   سایت گزارشگران انتخاب نظرخواهی از “سه فعال کارگری پر سابقه” را ترتیب داده و کوشیده است تا بررسی ضعفها و قوت “جنبش کارگری”…

بالکانیزه شدن میانمار و نقش ایالات متحده آمریکا، “محوری به آسیا” علیه چین روهینگیا: انگیزه جدید امپریالیسم، قسمت دوم

  توسط گیروید اُ کولمین، از تحقیقات جهانی و هرالد تریبیون آمریکایی، ۲۵ اکنبر ۲۰۱۷ در دهه ۱۹۹۰ ایالات متحده برنامه ریزی کرده بود تا یوگوسلاوی را تکه تکه کند و بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در کوزوو (۱ )…

زلزله

  در هفته های اخیر زلزله ای به قدرت ۷٫۳ ریشتر غرب کشور را لرزاند و خسارات جانی و مالی متعددی از خود بجای گذاشت . بر طبق آمار رسمی تعداد کشته شدگان به حدود ۶۰۰ نفر می رسد.صدها خانه…

عطا حسن آقا کشکولى

عطا حسن آقا کشکولى   عطا در سال ١٣١٠ در شیراز متولد شد. در دبستان به سازمان دانشجوئى حزب توده دل بست و در دبیرستان عضو فعال سازمان جوانان  این حزب شد. در سال ١٣٣۶ براى تحصیل به اتریش رفت…

فراخوان ایکور ICORبرای روز ضد جنگ

فراخوان ایکور ICORبرای روز ضد جنگ، ۱ سپتامبر ۲۰۱۷ هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابی (ICOR) هر سال روز بین المللی مبارزه علیه جنگ و فاشیسم را در اول سپتامبر (روز اول جنگ جهانی دوم) گرامی میدارد. امروز ما…

محمود بزرگمهر

محمود بزرگمهر   محمود بزرگمهر در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی به خارج از کشور آمد و در فرانسه به تحصیل پرداخت. او در پاریس به مبارزات جنبش دانشجویی روی آورد و عضو کنفدراسیون شد. در کنگره نهم کنفدراسیون که در…

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز

درسی از فعالیت مبارزاتی مشترک روز هم اکنون تشکلها و افراد آزادی خواه مختلف سیاسی و سندیکائی در دفاع از آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران اعتصاب کننده غذائی و هم چنین آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، موج…

به مناسبت کشته شدن شاهرخ زمانی۲۲ /۶/۹۴

به مناسبت کشته شدن شاهرخ زمانی۲۲ /۶/۹۴ به بهانه کوبانی !!! – ۴/۸/۱۳۹۳ کوبانی اکنون اسطوره اراده انقلابی و سنگر مبارزه و مقاومت در برابر بربریت جناح های مختلف سرمایه داری است که می خواهد حق تعیین سرنوشت خود را…

استقلال کذائی و بدیل وحدت پرولتاریائی !

استقلال کذائی و بدیل وحدت پرولتاریائی ! این روزها ولوله ای درزجرخانه های سرمایه داری از جمله در خاورمیانه، به نام “استقلال ملی” یا “استقلال کشوری”، هم درسطح ملل و یا درسطح دلسوزی کشورها افتاده است. اما دراین درگیریها کمتر…