به دفاع از مبارزات کارگری

دور جدید مبارزات کارگری علیه حاکمیت فاسد مجددا سر براورده است ، کارگران هفت تپه ، فولاد اهواز ،اعتصاب رانندگان کامیون ، کارگران هپکو اراک بر سر خواست های تقریبا یکسان از جمله تامین امنیت شغلی ، پرداخت حقوق ها…

بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی ممکن نیست

تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی از ۱۷۰ سال پیش با طلوع مانیفست حزب کمونیست، تئوری جنبش انقلابی کمونیستی و کارگری جهانی؛ ۱۰۱ مین سالگرد تکامل این تئوری با پیروزی جنبش انقلاب اکتبر روسیه کارگری تحت رهبری حزب کمونیست روسیه، ۶۹…

علم بدون عمل، درخت بدون ثمراست

این تجربه تاریخی را شاعران ما قرنها پیش درایران سروده اند که درکی علمی جهانی است. با توجه به این که آموزش کمونیسم علمی به مفهوم قبول بینش ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در به عمل درآوردن مبارزات طبقه کارگرمی…

پایگاه های جدید ایالات متحده آمریکا به منظور تقویت و حفظ سلطه جهانی خود

ستاره سرخ، نشریه حزب کمونیست هند، اکتبر ۲۰۱۸، برگرفته از نشریه پیشگام: ارگان حزب کمونیست استرالیا (مارکسیست – لنینیست) اعلان اینکه امپریالیسم آمریکا پایگاه های جدید خود را در آرژانتین طرح ریزی کرده،  نشان دهنده تجدید نظر نظامی با سه…

موج توفنده جنبش کارگری

خیزش دیماه ۹۶   حرکتی توانا در جنبش عمومی جامعه برای پیشرفت  و در کیفیت نوین طبقاتی بوجود آورد. امروز ما نتایج  آنرا در سطح وسیع اجتماعی به وضوح می بینیم. این تغییرات هم در اردوی انقلاب  محسوس است و هم…

جنبش اعتراضی معلمان

جنبش اعتراضی معلمان در ایران جنبش جدیدی نیست  این اعتراضات را از زمان رژیم گذشته تا مقطع انقلاب ، و تاسیس سازمان ها و نهادهای صنفی معلمان و سپس پاکسازی های گسترده توسط رژیم تازه به قدرت رسیدن اسلامی و…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۳)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۵ – چگونه می توان موانع پیش روی تشکلهای طبقاتی را برداشت ؟ جواب: برای برداشتن این موانع اول باید این موانع را…

درخواست کمیته مرکزی برای برگزاری مؤفقیت آمیز کنگره حزب

کنگره۱۱ حزب را در بنگالورو به موفقیت بزرگ تبدیل کنیم! رفقا و دوستان عزیز، با درودهای انقلابی. کنگره ی ۱۱ حزب ما پس از تظاهرات توده‌ای روز جمعه ۲۶ نوامبر در روزهای ۲۷ نوامبر الی ۱ دسامبر در بنگالورو برگزار می شود. این در شرایطی است که گرایش های فوق…

نگاهی به انتخابات آمریکا

در روز ۶ نوامبر ۲۰۱۸رأی‌ گیری در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره آمریکا به پایان رسید و بر اساس نتایج اعلام شده، دموکرات‌ها پس  از هشت سال توانستند کنترل مجلس نمایندگان را بار دیگر به دست آورند. انتخابات میان دوره ای…

اعتصاب رانندگان کامیون ها در ایران اکثر شهرهای بزرگ و کوچک را در بر گرفته است

رانندگان خواست های محقانه ای را مطرح می کنند که. برخی از آنها عبارتند از: :تامین قطعات یدکی و سوخت  برای  کامیون ها با قیمت مناسب.رانندگان کامیون ها بارها به افزایش بی رویه قیمت قطعات یدکی و سوخت اعتراض کرده…

بود ونبود بشریت در سر دو راهی

طبق گزارش دانشمندان محیط زیست  چنانچه اقدام جدی توسط حاکمان قدرت های انحصاری بزرگ جهان صورت نگیرد تا دوازده سال دیگر خسارت جبران ناپذیری  که به کره زمین وارد شده ، دیگر قابل ترمیم نیست.  پرولتاریا که اکثریت عظیم مردم…

سخنی در مورد حزب سازی

اگر به حرکت حزب سازی درچند صد سال اخیرنظام سرمایه داری در اروپا ودر حفظ حاکمیت آن توجه داشته باشیم، این روند اساسا برپایه ی دو بینش گسترش ازخودبیگانگی درمیان توده های مردم و رقابت جوئی در خدمت خود، گردآوری…

تروریسم نفرتی کور

سپاه پاسداران در صبح روز دوشنبه اول اکتبر ۲۰۱۸ با ۶ موشک زمین به زمین و ۷ فروند پهباد به شهرکی ….. در نزدیکی ابو الکمال و طبق گفته فرمانده سپاه در جهت انتقام “حمله به رژه نظامی در اهواز”…

فاشیسم و طبقه کارگر

رفقا، تمایلات فاشیستی و میکروب های جنبش فاشیستی در قالبی کم و بیش توسعه یافته تقریبا در همه جا یافت می شود. با توسعه بحران بسیار عمیق اقتصادی و همچنین با بحران عمومی سرمایه داری که به شدت در حال تشدید…

بحران دولت سازی پارلمانتاریستی

به همان ترتیبی که با رشد نظام مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله به سطح سرمایه داری به آخرین سطح رشد سرمایه داری امپریالیستی ازخود بیگانگی را درکلیه ی فعالیتهای اجتماعی تکامل داد، درعرصه ی سیاسی در حزب سازی و…

نقدی بر یک بیانیه

کنفرانسی درتاریخ ۲۲ سپتامیر ۲۰۱۸ با فراخوان ۶ سازمان ، حزب و سازمان کمونیست برگزار شد که در پایان آن بیانیه ای تحت عنوان “یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است “،انتشار یافت. مطالعه این بیانیه و یا سند ا…