زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

طی دو هفته گذشته مردم فلسطین به مناسبت روز نکبت ( زمین ) تظاهرات و تحصنی را برابر دیوارهای ساخته شده توسط اسرائیل در نواحی غزه برگزار کردند. دولت و ارتش جنایتکار اسرائیل با استفاده از همه نیروهای نظامی و…

لیبرالیسم نظری در قالبهای جدید انحرافی!

امتناع از پذیرش وجود حاکمیت طبقاتی در کشورهای چند ملیتی، که دموکراسی بورژوائی مستقرنشده، به صورتی تخیلی در عرصه ی نظری رایج شده است. اما دراین میان، تلاش برای کسب قدرت سیاسی و حفظ برتری طبقاتی توسط سرمایه داران متوسط…

ایران در سالی که گذشت

سال ۱۳۹۶ در شرایطی که جنبش دیماه سرکوب شده ولی دیگر جنبش ها از جمله زنان ، کارگران ، مالباخته گان ، جوانان علیه رژیم ادامه دارد به پایان رسید، بر طبق روال هر ساله چند ماه قبل از آغاز…

فغان ز جغد جنگ

Turn off for: Persian فغان ز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او بریده باد نای او و تا ابد گسسته و شکسته پر و پای او ز من بریده یار آشنای من کز او…

آیا غرب سکولار می باشد؟

ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا…ملل کشورهای سکولار، « پس خدوندا مرا یاری کن »؟؟ توسط شنالی دی وادوگ، مرکز تحقیقات جهانی– ۲۳ مارس ۲۰۱۸ ( در تمام طول تاریخ جوامع طبقاتی، مذهب به عنوان حربه نیرومند ایده ئولوژیک در دست طبقات…

گذار از جنگ سرد به جنگ ولرم امپریالیستی!

تاریخ تکرار تراژدی جهانی نظامهای طبقاتی استثمارگر و ستمگر به صورت کمدیهای کنونی رسوای بهانه تراش، به جای پایان یافتن این تراژدی تکرار می شود. زیرا این تکرار ناشی از ماهیت فاسد و پوسیده نظامهای طبقاتی استثمارگر و ستم گر…

چه باید کرد ؟

پس از خیزش سراسری تهیدستان و هیچ بودگان برای نان وآزادی  در بیش از هشتاد شهر بزرگ ایران  پاسخ پرسش چه باید کرد به  موضوع کف خیا با ن ها ، کارخانه ها ، محافل دانشگاهی و مصاحبه های رسانه…

خجسته باد فرارسیدن سال نو تلاشهایتان

کارگران و زحمت کشان زنان، جوانان و ملل ستمدیده ایران نیروهای سیاسی مبارز و انقلابی   نوروز اول فصل بهار باعزم به پایان رساندن زمستان و شکوفائی طبیعت در رویش سبزه زارها و گلهای برخاسته آزاد و ترنم اندک اندک…

دست متجاوزین از عفرین کوتاه

بر طبق خبرهای رسیده ارتش متجاوزترکیه بعد از محاصره طولانی عفرین را به اشغال خود در آورد. این تجاوز به آوارگی ، کشتار و بی خانمانی بیش از صد هزار از مردم عفرین انجامیده است . حزب رنجبران درعین محکومیت…

رواج عدول ازاصول کمونیسم علمی درمیان نیروهای چپ مدعی کمونیست بودن!(۱)

طی بررسیهائی که درگذشته درمورد بروز رویزیونیسم پست مدرن انجام شد مواضع متعددی از قبیل پلورالیسم سیاسی و تشکیلاتی کمونیستها، نفی انقلاب کارگری درقالب انقلاب انسانی، نفی دیکتاتوری پرولتاریا پس از کسب قدرت سیاسی توسط کارگران، دامن زدن به فرقه…

وظایف کمونیستها وحدت وتشکیلات است

خیالات واهی را باید به دور افکند و مردم را برای مبارزه ای سخت ،با بغرنجی نا شناخته ها ، با حساب دخالتگری های ابرقدرت ها و نیروهای ارتجاعی منطقه ،با خود فروشان داخلی نمایندگان طبقات ستمگر واستثماگر و نظام…

دشمن ما همین جاست، فقط می گن آمریکاست!

کارگران معترض کارخانه هپکو،  روز یکشنبه ۱۳ اسفند ماه در مقابل ساختمان خصوصی سازی در تهران بیش از ۴۰۰ نفر تجمع کردند. این کارگران ضمن اعتراض به خصوصی سازی این شرکت و عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان، با سردادن شعار…

فرصت ها و سازماندهی کارگری

بحران اجتماعی که سر تا پای جامعه را فرا گرفته و هر روز تشدید می شود همراه است با سردرگمی بیشتر رژیم از یک طرف و رشد اعتراضات اجتماعی از طرف دیگر . اکثر قریب به اتفاق نه تنها اپوزیسیون…

پیروزی نسبی مبارزه کارگران (قطعنامه)

   رضا شهابی از کادرهای  سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه با ترفند ضدانقلابی حاکمان آزاد شد. این آزادی به شکرانه ی مقاومت واستواری رضا و زن وفرزند مقاوم وفداکار او، با همبستگی وسیع تشکل های کارگری ایران و جنبش…

رقابت های امپریالیستی و جنگ تجاری

جنگ اعلام شده تجاری ترامپ علیه رقبای چینی و اتحادیه اروپا در زمینه های افزایش تعرفه های گمرگی بر فولاد با  ۱۰ در صد و آلومینیم با ۲۵ در صد  و  نیزبسیاری از تولیداتی که سازمان تجارت جهانی آنها را…

به یاد کمون

به مناسبت بیست و یکمین سالروز کمون پاریس پیام انگلس به کارگران فرانسه لندن ۱۷ مارس ۱۸۹۲ شهروندان زن و شهروندان مرد امروز ۲۱ سال است که مردم پاریس پرچم سرخ را برافراشته اند و این هم اعلان جنگ به…