انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات

انقلاب بهمن وارد ٢٩مین سال‌گرد خودشد. انقلابی که با پرچم اصلی سرنگونی رژیم سلطنتی و تحقق شعار”استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” شروع شده، دهها میلیون نفرسالها دربه ثمرنشستن آن مبارزه کرده و هزاران نفرجان دادند ، با قیام ٢٢ بهمن ١٣۵٧…

گوشه‌ای ازعمل‌کرد امپریالیسم درعرصه‌ی جهان

اعلامیه‌ی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بولیویا درمورد وضعیت سیاسی کشور. همان‌طور که اتحاد انقلابی ضدامپریالیست(ا.ا.ض.) مدتی پیش به کرات گفته است، ارتجاع فاشیستی مستقر در سانتاکروز و نوکرانش در سوکر که از طریق سفارت امپریالیسم آمریکا در…

هشتم مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد

٨ مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد ! ٨ مارس، مطابق با ١٨ اسفند امسال، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان است. تاریخ مبارزات زنان برای احقاق حقوق برابرخود با مردان، قدمتی چندهزارساله دارد و از زمانی که مرد درخانواده موقعیت…

جنگ و صلح به شیوه ی بوش ـ اولمرت

درحالی که بنا به گفته ی دکتربرقوتی از فعالان سیاسی فلسطینی نرخ کُشته شده‌های فلسطینی از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس حدود یک ماه و اندی پیش ٢ برابر شده‌است، بوش ٨ ژانویه ٢٠٠٧ روانه‌ی خاورمیانه و دردرجه‌ی اول اسرائیل شد…

کمدی انتخاباتی دیگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترین وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شدیدی که به‌ویژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است،…

عوامل بازدارنده‌ی پیش‌روی جنبش کارگری

با رشد مبارزات و جنبش کارگری ایران در دهه‌ی ١٣٨٠ و تلاش فعالان کارگری درمتشکل ساختن طبقه‌ی کارگرایران درسازمانهای مستقل طبقاتی خود از یک‌سو و حرکت تشکلهای سیاسی مدافع طبقه کارگر درتاثیر گذاشتن بر روند سازمان‌یابی مبارزات کارگران از سوی…

جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بایدکردها؟

دربیش از یک‌دهه‌ی اخیر جنبش دانش‌جوئی باردیگر خود را از زیر آوار سرکوبهای دهه‌ی ١٣۶٠ سربلندانه بیرون آورده و با شروع جدائی روزافزون از رژیم جمهوری اسلامی، خواسته‌های دموکراتیک و انقلابی در درون این جنبش بیش از پیش طرح گردیده‌اند.…

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش…

نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

خبر کوتاه و” کم اهمیتی” که در ابتدا سایت “آینه روز” و سپس در چند سایت دیگر خبری چپ منتشر شده بود کمتر توجهی را در فضای اینترنتی فارسی زبان برانگیخت این امر مرا برآن داشت که چند خطی در…

التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم…

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم.…