زنان راه انقلاب‌کردن را باید برگزینند

فرا رسیدن ٨ مارس، روز زن، فرصتی بود تا باردیگر گوشه‌ای از خشونتها، تجاوزها، حق کُشی‌ها و فرو‌دست نگه داشتن زنان به مثابه نیمی از بشریت، درتظاهرات خیابانی شهرها و روستاها، در تجمعات پارتیزانها در روستاها و جنگلها و درمناطق…

اعلامیه مشترک

مارس ٢٠٠٨ در ٢٠‌ام مارس ٢٠٠٣، جنگ تجاوزکارانه علیه عراق و متعاقب آن اشغال عراق توسط امپریالیستهای آمریکا و با پشتیبانی نظامی، سیاسی و اقتصادی دیگر کشورهای امپریالیستی، شروع شد . این جنگ تجاوزکارانه گسترده‌ترین و خشن‌ترین حمله توسط امپریالیستها…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی ازدیدگاه کمونیسم علمی – قسمت هفتم

فرهنگ فرهنگ عبارت است از مجموعه ارزش های ناشی از تولیدات مادی و معنوی که توسط بشریت در طول تاریخ آفریده شده است. فرهنگ یک پدیده‌ی اجتماعی است که معرف سطح پیشرفت جامعه در یک مرحله‌ی معین تاریخ می باشد.…

از میان نامه های رسیده

ازنامه‌های رسیده : رفیق زنی که برای وحدت نیروهای چپ تلاش می‌کند، به مناسبت ٨ مارس و نقد مردسالاری در میان نیروهای چپ ازجمله می‌نویسد : تفکرات پدرسالارانه در جریانات انقلابی تاثیر بس منفی بر زنان که  نیمی ازجامعه اند…

کشورهای «جلو جبهه» در پروژه جهانی آمریکا-١

در شماره های پیشین “رنجبر”، پروژه‌ی جهانی آمریکا (ایجاد و تامین سلطه ی نظامی بر سراسر کره‌ی خاکی ) که به‌درجات گوناگون و متغیر از طرف “شرکاء” و “متحدین” و هم‌دستان آن (به‌ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن) حمایت می‌شود، مورد…

انتخابات برای کی و برای چی ؟

خیمه شب بازی انتخابات  دوره‌ی هشتم مجلس شورای اسلامی ایران، درمیان رقابت مفتضحانه‌ی جناح حاکم اصول‌گرا با جناح رقیب به‌اصطلاح اصلاح طلب، بر سر ممانعت ازدست‌یابی‌آنها به امکانات بیشتر دردستگاه حاکمیت، بالاخره در ٢۴ اسفند امسال برگزارشد. ازابتدای شروع تبلیغات…

نـــــــو روزتــــــان پیــــــــــــروز

نـــــــو روزتــــــان پیــــــــــــروز ! کارگران و زحمت کشان ! زنان، جوانان، ملیتهای تحت ستم ! استثمارشونده‌گان و ستم‌دیده‌گان ایران ! بهار دیگری در راه است و طبیعت، هرچه را که کهنه و پژمرده‌شده‌باشد به‌دور می‌ریزد و خود را نوسازی می‌کند.…

زایش چپ انقلابی، یا چپ آنارشیست ؟

بینا داراب زند ناراحت از این است که “اتهامات و فحشنامه‌هائی” علیه وی و عده‌ای از دوستانش درچندماه اخیر انتشاریافته و کسانی هم که این گونه مقالات رابه بادانتقادگرفته‌اند “ناصحان خوش نیت بی انصاف”، نامیده و حتا به نتیجه‌ی “نجابت…

موقعیت زن ایرانی

ترجمه میم شین در میان کشورهای اسلامی، ایران را می توان از لحاظ استثمار و انقیاد زنان در مقام نخست به شمار آورد. موافق فرامین پیغمبر [اسلام]، هر مرد مؤمن می تواند تا «چهار زن مشروع» [عقدی] و بنابر میلش…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی، سیاسی ازدیدگاه کمونیسم علمی – قسمت ششم

شیوه‌ی تولید، ساخت اجتماعی عموماً هنگامی که از شیوه‌ی تولید سخن رانده می شود، منظور « شیوه‌ی تولید نعم مادی » است، یعنی شکل و طریقه‌ی به دست آوردن و تولید حوائج و وسایل لازم برای زنده‌گی (مثل غذا، پوشاک،…

برخی شاخصهای مهم اوضاع جهان و ایران

گزارش سیاسی پلنوم دوم کمیته مرکزی حزب رنجبران ایران ١ـ اوضاع جهان فروپاشی شوروی سوسیال ـ امپریالیستی و اردوگاه تحت سلطه‌ی آن، تغییر ماهیت چین ازکشوری سوسیالیستی به کشوری سرمایه‌داری و شکل‌گیری اتحادیه‌ی اروپا، تغییری جدی در توازون قوا و…

ازنامه های رسیده

با  سلام به نظرم مطالب مربوط به مسائل کارگری و دانش‌جوئی که در رنجبر شماره ٣۴ آمده اند،  درست هستند. پس از اعلام موجودیت شورای همکاری تشکل ها و فعالین کارگری، عده ای درباره اهمیت آن مبالغه کردند. ولی این…

انقلاب بهمن ١٣۵٧ در هاله‌ای از ابهامات

انقلاب بهمن وارد ٢٩مین سال‌گرد خودشد. انقلابی که با پرچم اصلی سرنگونی رژیم سلطنتی و تحقق شعار”استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” شروع شده، دهها میلیون نفرسالها دربه ثمرنشستن آن مبارزه کرده و هزاران نفرجان دادند ، با قیام ٢٢ بهمن ١٣۵٧…

گوشه‌ای ازعمل‌کرد امپریالیسم درعرصه‌ی جهان

اعلامیه‌ی حزب کمونیست مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست بولیویا درمورد وضعیت سیاسی کشور. همان‌طور که اتحاد انقلابی ضدامپریالیست(ا.ا.ض.) مدتی پیش به کرات گفته است، ارتجاع فاشیستی مستقر در سانتاکروز و نوکرانش در سوکر که از طریق سفارت امپریالیسم آمریکا در…

هشتم مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد

٨ مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد ! ٨ مارس، مطابق با ١٨ اسفند امسال، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان است. تاریخ مبارزات زنان برای احقاق حقوق برابرخود با مردان، قدمتی چندهزارساله دارد و از زمانی که مرد درخانواده موقعیت…