کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید! از ششم تا هشتم ماه ژوئن کنفرانس جی- هشت در فقیر ترین و کم جمعیت ترین ایالت آلمان برگزار خواهد شد. بر طبق سنت سالانه، سران و وزرای ٨ کشور “صنعتی” جهان…

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها ! کمونیستها معتقدند که ” بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به‌وجودنمی‌آید”. تمام کسانی که اندک درکی از نقش تئوری داشته‌باشند، می‌دانند که “تئوری راهنمای عمل است”. درعین حال تئوری به…

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش ! امپریالیسم آمریکا در تلاش برای تامین هژمونی خود بر جهان، “جنگ علیه تروریسم” را با این دید اختراع کرد که با تکیه به این بهانه، بتواند یکه تاز میدان قدرقدرتی و قلدری  در جهان…

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم! درشرایطی که ارتشهای اشغالگر و متجاوز کشورهای عضو ناتو و در راس آنها ارتش خون‌خوار آمریکا درافغانستان، طی ۶ سال گذشته از هوا و زمین کودکان و زنان و مردم بی‌گناه را لت و…

تکنولوژی هسته‌ای و مردم

تکنولوژی هسته‌ای و مردم ! در دهه‌ی ١٣۴٠، برخی از نیروهای سیاسی نظیر حزب توده ایران، روی ایجاد کارخانه‌ی ذوب آهن به مثابه صنعت مادرایران تاکید می‌گذاشتند و چنین تبلیغ می‌کردند که بادست‌یابی به این صنعت ، ایران وارد عصر…

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان اگر روزی  حاکمان رژیم سرمایه داری اسلامی می توانستند با فریب کاری و سوء استفاده از گرایشات و اعتقادات مذهبی مردم، ژست “مستضعف پناهی” بگیرند و خود را از مدافع حق و حقوق…

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی سِاست و تاکتیک حیات حزب است. رفقای رهبری در سطوح مختلف با ید به آن توجه فراوان مبذول دارند و در اجرای آن  نباید به هیچ وجه  اهمال و بی مبالاتی از خود…

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان با کمی دقت می‌توان به‌خوبی دریافت که عملکرد حاکمیت درجمهوری اسلامی ایران تفاوتهای قابل توجهی با عملکرد حاکمان جوامع کلاسیک شناخته شده‌ی سرمایه داری دارد. گرچه هرج و مرج اقتصادی و رشوه خواری و دزدی…

ازنامه‌های وارده

ازنامه‌های وارده : با درورد رفیقانه در رنجبر شماره ٢٣، اسفندماه ١٣٨۵  درمقاله‌ی “ازفعالین پیشرو کارگری بیاموزیم” از « سالگرد همبستگی کارگران جهان با کارگران ایران » نام برده شده است. لازم به توضیح است که این روز(١۵ فوریه ٢٠٠۶)…

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) در آمد پیش از اینکه به چگونکی مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه بپردازم، توجه علاقه‌مندان را به شش نکته در این مبحث معطوف می‌دارم.…

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق

۵٩ مین سال‌گرد قتل عام دیر یاسین و ۵ مین سال‌گرد تجاوز به عراق ٩ آوریل ١٩۴٨، ۵٩ مین سال‌گردکشتار ٧۵٠ نفر ساکنین دهکده‌ی دیریاسین است که توسط تروریستهای یهودی به رهبری مناخیم بگین از رهبران برجسته‌ی صهیونیستها، در محلی…

اما صبر تا به کی؟

اما صبر تا به کی؟ طی هفته‌ی گذشته، جنبش دانش‌جویان علیه سرکوب‌گری رژیم، با دستگیری تعدادی از فعالان دانش‌جو در دانش‌گاه مازندران، اوج تازه‌ای گرفت. دانش‌جویان دیگر دانش‌گاههای ایران به ابراز هم‌دردی با دانش‌جویان مازندران برخاستند. عوامل سرکوب همانند اس.اس.های…

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه!اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روز هم‌بسته‌گی مبارزاتی کارگران جهان فرامی‌رسد. پرچم سرخ این رزم حامل شعار “مرگ بر استثمار و ستم طبقاتی، زنده‌باد جهانی آزاد و فارغ از ظلم و ستم”…

از نامه های رسیده

از نامه های رسیده : با سلام و درودهای رفیقانه ، سؤالی دارم : در نشریه رنجبر شماره ٩ (مقاله بحران در اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران) پس از تشریح دلایل به نتیجه نرسیدن اتحاد و نقد عقاید…

دو ترجمه

دو ترجمه : دراین شماره “رنجبر” دو مقاله‌ی کوتاه  را از نظر خواننده‌گان عزیز می‌گذرانیم. ما ضرورتا با کلیه‌ی نظرات مطرح شده توسط نویسنده‌گان مقالات هم نظرنیستیم . اما از آن‌جا که در مقاله‌ی اول به نقش ارتشهای متجاوز به…