جنگ و صلح به شیوه ی بوش ـ اولمرت

درحالی که بنا به گفته ی دکتربرقوتی از فعالان سیاسی فلسطینی نرخ کُشته شده‌های فلسطینی از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس حدود یک ماه و اندی پیش ٢ برابر شده‌است، بوش ٨ ژانویه ٢٠٠٧ روانه‌ی خاورمیانه و دردرجه‌ی اول اسرائیل شد…

کمدی انتخاباتی دیگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترین وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شدیدی که به‌ویژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است،…

عوامل بازدارنده‌ی پیش‌روی جنبش کارگری

با رشد مبارزات و جنبش کارگری ایران در دهه‌ی ١٣٨٠ و تلاش فعالان کارگری درمتشکل ساختن طبقه‌ی کارگرایران درسازمانهای مستقل طبقاتی خود از یک‌سو و حرکت تشکلهای سیاسی مدافع طبقه کارگر درتاثیر گذاشتن بر روند سازمان‌یابی مبارزات کارگران از سوی…

جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بایدکردها؟

دربیش از یک‌دهه‌ی اخیر جنبش دانش‌جوئی باردیگر خود را از زیر آوار سرکوبهای دهه‌ی ١٣۶٠ سربلندانه بیرون آورده و با شروع جدائی روزافزون از رژیم جمهوری اسلامی، خواسته‌های دموکراتیک و انقلابی در درون این جنبش بیش از پیش طرح گردیده‌اند.…

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش…

نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

خبر کوتاه و” کم اهمیتی” که در ابتدا سایت “آینه روز” و سپس در چند سایت دیگر خبری چپ منتشر شده بود کمتر توجهی را در فضای اینترنتی فارسی زبان برانگیخت این امر مرا برآن داشت که چند خطی در…

التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران” گفتیم که تضادهای درون هیئت حاکمه ی آمریکا درمورد چه گونه گی پیش برد سیاست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثیر اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپریالیسم…

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئولیبرالیستهای وطنی به کمونیستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨۶ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرویان و مصاحبه ای با حمید شوکت و مازیار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونیستها و بی هوده بودن این مبارزات و…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقیم و مزدور و نوکران بی جیره و مواجب امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم، که دربوق تبلیغاتی حمله به ایران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ایم بخش های کوچکی از این عمل‌کرد را بازگونمائیم.…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی ۵

کار، تولید، تقسیم کار انسانهای مولد و مبارزات آنان برای تغییر شرایط مادی و معنوی زیست شان، اساس بینش ماتریالیستی تاریخ را تشکیل می دهند. هر بینش علمی از تاریخ، نخست از انسانها، از چگونگی تولید زندگی مادی توسط آنان،…

نئولیبرالیسم امپریالیستی درتنگنای شکست

شکست کنفرانس آناپولیس: سه شنبه ٢٧ نوامبر٢٠٠٧، کنفرانسی به مدت ٢ روز با شرکت نماینده‌گان نزدیک به ۵٠ کشور و ازجمله ١۶ کشور عربی دردانش‌گاه دریانوردی آناپولیس درمریلند آمریکا تشکیل شد تا راه حلی برای حل مسئله ی فلسطین پیدا…

ازنامه‌های رسیده

ازنامه‌های رسیده : با سلام و خسته نباشید در نامه ای که در شماره قبلی نشریه رنجبر انتشار یافت به بررسی اختلافات بین طیف چپ دانشجویی با دانشجویانی که حول دفتر تحکیم وحدت گرد آمده اند پرداخته بودم. این اختلافات…

رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه

درآمد در شماره های پیشین “رنجبر” در ضمن بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته اساسی اشاره شد که انگاشت “ولایت فقیه” یکی از مضامین اصلی در فلسفه سیاسی ایدئولوژی امت گرائی،…