جلو فاجعه‌ی انسانی رابگيريد

فراخوان راوا(١): جلو فاجعه‌ی انسانی رابگيريد به پناهنده‌گان افغانی کمک کنيد! فاجعه‌ی ديگر انسانی درمرز با ايران روی می دهد که تهديدی برای افغانستان است. طی سه هفته‌ی اخير، رژيم بنيادگرای ايران با زور بيش از ٨٥ هزار پناهنده‌ی افغانی…

از نامه‌های رسيده

از نامه‌های رسيده رفيقی از جنبش کمونيستی می‌نويسد : سلام و خسته‌نباشيد باتشکر از مواضع اصولی و انقلابی‌تان، اما اسانلو دريکی ازآخرين مصاحبه‌هايش متاسفانه از سه‌جانبه گرائی (منظور پذيرش حضورنماينده‌گان کارفرما، نماينده‌گان کارگران و نماينده‌گان دولت درمذاکرات ـ رنجبر) دفاع…

حضور و توسعه یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین

حضور و توسعه یک بدیل اقتصادی – اجتماعی در آمریکای لاتین درآمد استقبال روزافزون اقشار مختلف مردم در آمریکای لاتین از شکل‌گیری و توسعه‌ی یک مدل اقتصادی – سیاسی که در تعدادی از کشورهای آن منطقه به‌ویژه در ونزوئلا و…

سازمان بين‌المللی کار ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی

سازمان بين‌المللی کار(ILO) ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی قرن نوزدهم شاهد سازمان يابی کارگران درسنديکاها و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کسب حقوق خود بود که ازجمله تلاش برای کسب قدرت حاکمه را به هم‌راه داشت. با تدوين “مانيفست حزب کمونيست”…

بازی با آتش

بازی با آتش هفته‌‌ی پيش، دولت محمود احمدی نژاد از سر “مهرورزی” و در جهت سياست”آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” در يک عمل “غير منتظره” و در نقش  يک راهزن ظاهر شد و با اعلام طرح “سهميه بندی…

تفرقه بيانداز و حکومت بکن

تفرقه بيانداز و حکومت بکن ! سياست استعمارگران انگليس در گسترش و حفظ مناطق نفوذ وسيعی از جهان در زير سلطه‌ی خود، از طريق به جان هم انداختن مردم کشورهای مستعمره ، درشرايط کنونی و بالارفتن آگاهی مردم جهان از…

زورگوئی به مردم جهان نتيجه‌‌ی اجلاس ژ ٨

زورگوئی به مردم جهان نتيجه‌‌ی اجلاس ژ ٨ ! نشست سه روزه‌ی اجلاس ٨ کشور صنعتی جهان(٦ تا ٨ ژوئن ٢٠٠٧) در هايليگن دام درحوالی رستوک، با صدور بيانيه‌ای پايان گرفت. جهانيان شاهد بودند که معترضين از سراسر اروپا چه…

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها ! جنبش کارگری ايران در پيشاپيش جنبشهای دموکراتيک و آزادی‌خواهانه درايران با صلابت پيش می رود. کارگران بيش از پيش به لزوم برخورد غيرمسالمت آميز به کارفرمايان و رژيم پی می برند. زيرا دريافته‌اند که…

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی ! درشماره‌ی ٢٦ رنجبر(خرداد ١٣٨٦) به اخلال رويزيونيسم راست و چپ درتحريف کمونيسم علمی و نيز محدوديتهای تشکلهای چپ در فائق آمدن به تشتت نظری و سازمانی در اردوی کار، اشاره کرديم. اينک علل…

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نيست

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نيست ! ٩٦‌مين کنگره‌ی سالانه‌ی سازمان جهانی کار فردا ٨ ژوئن ٢٠٠٧ در ژنو برگزارمی شود. به روال معمول، نماينده‌گان رژيم ضدکارگری جمهوری اسلامی ايران دراين کنفرانس شرکت خواهند کرد تا “موهبتهای” اين رژيم در…

زنان، قربانيان اصلی ارتجاع، سرمايه‌داری و امپرياليسم

زنان، قربانيان اصلی ارتجاع، سرمايه‌داری و امپرياليسم خاورميانه در آتش جنگهای خانمان‌سوزارتشهای امپرياليستی، می سوزد. درجهنم ظلم و ستمی که نظامهای ارتجاعی حاکم به کمک امپرياليسم دراين منطقه به‌وجودآورده‌اند، زنان بزرگ‌ترين قربانيان می باشند که در زير استثمارو ستم طبقاتی…

عمل‌کرد امپرياليسم و صهيونيسم درخاورميانه

عمل‌کرد امپرياليسم و صهيونيسم درخاورميانه در دوران سلطه‌ی نظام فئودالی برجهان، ديوارکشی(نظير ديوار چند هزارکيلومتری چين)، حصار و قلعه سازی برای مقابله بادشمن و حفظ سلطه برمردم زحمت‌کش، تاحدی کارساز بودند. درقرون وسطا، برای محدودکردن فعاليت يهوديان به‌دور محل سکونت…

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول در دوره بعد  از جنگ سرد، به‌ویژه در سالهای بعد از یازده سپتامبر٢٠٠١، ِتعد اد قابل ملاحظه ای از روشن‌فکران، مشاوران سیاسی ، استادان دانش‌گاه و ژورنالیستها بیشتر از پیش تاکید می…

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائيد

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائيد! از ششم تا هشتم ماه ژوئن کنفرانس جی- هشت در فقير ترين و کم جمعيت ترين ايالت آلمان برگزار خواهد شد. بر طبق سنت سالانه، سران و وزرای ٨ کشور “صنعتی” جهان…

اخلال رويزيونيسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونيستها

اخلال رويزيونيسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونيستها ! کمونيستها معتقدند که ” بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به‌وجودنمی‌آيد”. تمام کسانی که اندک درکی از نقش تئوری داشته‌باشند، می‌دانند که “تئوری راهنمای عمل است”. درعين حال تئوری به…

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش ! امپرياليسم آمريکا در تلاش برای تامين هژمونی خود بر جهان، “جنگ عليه تروريسم” را با اين ديد اختراع کرد که با تکيه به اين بهانه، بتواند يکه تاز ميدان قدرقدرتی و قلدری  در جهان…