متحدا عليه اخراج کارگران افغانی بپاخيزيم

متحدا عليه اخراج کارگران افغانی بپاخيزيم! درشرايطی که ارتشهای اشغالگر و متجاوز کشورهای عضو ناتو و در راس آنها ارتش خون‌خوار آمريکا درافغانستان، طی ٦ سال گذشته از هوا و زمين کودکان و زنان و مردم بی‌گناه را لت و…

تکنولوژی هسته‌ای و مردم

تکنولوژی هسته‌ای و مردم ! در دهه‌ی ١٣٤٠، برخی از نيروهای سياسی نظير حزب توده ايران، روی ايجاد کارخانه‌ی ذوب آهن به مثابه صنعت مادرايران تاکيد می‌گذاشتند و چنين تبليغ می‌کردند که بادست‌يابی به اين صنعت ، ايران وارد عصر…

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان اگر روزی  حاکمان رژيم سرمايه داری اسلامی می توانستند با فريب کاری و سوء استفاده از گرايشات و اعتقادات مذهبی مردم، ژست “مستضعف پناهی” بگيرند و خود را از مدافع حق و حقوق…

سياست و تاکتيک در نقطه عطفهای تاريخی

سياست و تاکتيک در نقطه عطفهای تاريخی سِاست و تاکتيک حيات حزب است. رفقای رهبری در سطوح مختلف با يد به آن توجه فراوان مبذول دارند و در اجرای آن  نبايد به هيچ وجه  اهمال و بی مبالاتی از خود…

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان

گوشه‌ای از عملکرد اقتصادی حاکمان با کمی دقت می‌توان به‌خوبی دريافت که عملکرد حاکميت درجمهوری اسلامی ايران تفاوتهای قابل توجهی با عملکرد حاکمان جوامع کلاسيک شناخته شده‌ی سرمايه داری دارد. گرچه هرج و مرج اقتصادی و رشوه خواری و دزدی…

ازنامه‌های وارده

ازنامه‌های وارده : با درورد رفيقانه در رنجبر شماره ٢٣، اسفندماه ١٣٨٥  درمقاله‌ی “ازفعالين پيشرو کارگری بياموزيم” از « سالگرد همبستگی کارگران جهان با کارگران ایران » نام برده شده است. لازم به توضیح است که این روز(١٥ فوريه ٢٠٠٦)…

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه – امپریالیسم

تاملی درباره مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه ( امپریالیسم ) در آمد پیش از اینکه به چگونکی مساله ملی در ایران و نظام جهانی سرمایه بپردازم، توجه علاقه‌مندان را به شش نکته در این مبحث معطوف می‌دارم.…

٥٩ مين سال‌گرد قتل عام دير ياسين و ٥ مين سال‌گرد تجاوز به عراق

٥٩ مين سال‌گرد قتل عام دير ياسين و ٥ مين سال‌گرد تجاوز به عراق ٩ آوريل ١٩٤٨، ٥٩ مين سال‌گردکشتار ٧٥٠ نفر ساکنين دهکده‌ی ديرياسين است که توسط تروريستهای يهودی به رهبری مناخيم بگين از رهبران برجسته‌ی صهيونيستها، در محلی…

اما صبر تا به کی؟

اما صبر تا به کی؟ طی هفته‌ی گذشته، جنبش دانش‌جويان عليه سرکوب‌گری رژيم، با دستگيری تعدادی از فعالان دانش‌جو در دانش‌گاه مازندران، اوج تازه‌ای گرفت. دانش‌جويان ديگر دانش‌گاههای ايران به ابراز هم‌دردی با دانش‌جويان مازندران برخاستند. عوامل سرکوب همانند اس.اس.های…

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه

پرشکوه‌تر باد رزم متحد کارگران در اول ماه مه!اول ماه مه (١١ ارديبهشت) روز هم‌بسته‌گی مبارزاتی کارگران جهان فرامی‌رسد. پرچم سرخ اين رزم حامل شعار “مرگ بر استثمار و ستم طبقاتی، زنده‌باد جهانی آزاد و فارغ از ظلم و ستم”…

از نامه های رسيده

از نامه های رسيده : با سلام و درودهای رفيقانه ، سؤالی دارم : در نشریه رنجبر شماره ٩ (مقاله بحران در اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران) پس از تشریح دلایل به نتیجه نرسیدن اتحاد و نقد عقاید…

دو ترجمه

دو ترجمه : دراين شماره “رنجبر” دو مقاله‌ی کوتاه  را از نظر خواننده‌گان عزيز می‌گذرانيم. ما ضرورتا با کليه‌ی نظرات مطرح شده توسط نويسنده‌گان مقالات هم نظرنيستيم . اما از آن‌جا که در مقاله‌ی اول به نقش ارتشهای متجاوز به…

درسی ديگر به ژاندارم بين‌المللی

درسی ديگر به ژاندارم بين‌المللی! مجيد افسر چهار سال از تجاوز نظامی امپرياليسم آمريکا و متحدانش به عراق می گذرد، چهار سال طاقت فرسا برای مردم عراق، چهارسال مملو از درد و رنج، خون ريزی، شکنجه و تجاوز، گرسنگی و…

زنده‌باد هم‌بسته‌گی بين‌المللی کارگران جهان

زنده‌باد هم‌بسته‌گی بين‌المللی کارگران جهان در ١٦ مارس ٢٠٠٧، بيش از ٢٠ هزار نفر کارگر و زحمت‌کش درهامبورگ، عليه توطئه‌ی شرکتهای بزرگ فراملی در بی‌کارسازی کارگران و کارمندان خود و مشخصا ايرباس، دست به تظاهرات زدند. با تشديد استثمار کارگران…

نقد کمونيستی بری از تهمت‌زنی‌است

نقد کمونيستی بری از تهمت‌زنی‌است! ک. ابراهيم در شماره ٣٢ “حقيقت” ـ ارگان حزب کمونيست ايران(م ـ ل ـ م.)، بهمن ماه ١٣٨٥ ـ طی مقاله‌ای تحت عنوان ” پيچيدگيهای يک انقلاب ـ بهانه برای حمله به مائوئيستها”، به برخورد…

تضاد درون حاکميت شدت می‌يابد

تضاد درون حاکميت شدت می‌يابد! درماههای اخير، تضاد بين جناحهای مختلف حاکم درايران، هم‌راه با رشد مبارزات توده‌ای ضد‌رژيمی، افزايش فشار ديپلوماتيک بين‌المللی درمورد غنی‌سازی اورانيوم و خطر تحريم و تجاوز نظامی احتمالی به ايران، شدت يافته است. هاشمی رفسنجانی،…