شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹

نقش جنبش دانشجویی در اوضاع کنونی

هنوز گرد و غبار تشنجی در روابط ایران با آمریکا و نیز جنبش اعتراضی در درون ایران  که با کشتن قاسم سلیمانی وپرتاب موشک به پایگاههای آمریکا در عراق تشدید شده بود، فرو ننشسته است که خبر از تظاهرات هزاران دانشجو در برابر دانشگاهها علیه شلیک موشک به هواپیمای مسافر بری اوکرایین توسط نیروهای سپاه پاسداران  و کشته شدن ۱۷۶ مسافر که بسیاری از آنان از تحصیلکرده ها و فرهیخته گان جامعه بودند و

در همدردی با بازماندگان آنان، است. جمهوری اسلامی در ایران با کشیدن توده های متوهم به خیابان ها و سوء استفاده وسیع و گسترده از سیاست های به غایت تجاوزگرانه امپریالیستی آمریکا سعی کرد که فضای اعتراضی ، ضد رژیمی را تغییر داده ، و با گسیل نیروهای امنیتی به خیابان ها مشت آهنین خود را به مردم نشان دهد. اما تمامی محاسبات مرتجعین و اتاق های فکرشان بعلت ضد مردمی بودنش غلط از آب درآمد و این بار هم جنبش دانشجویی همچون نیرویی پر توان و آگاه در دفاع از رنجبران جامعه پا به میدان گذاشت. این بار دانشجویان  دانشگاههای امیرکبیر، شریف و تبریز ،شیراز و..به همراه مردم در سوگ کشته شدگان هواپیمای اوکرایین در برابر درب ورودی دانشگاهها تجمع کرده و  با شعار های ؛سید علی حیا کن ،مملکتو رها کن و؛مرگ بر دیکتاتور دست به تجمع های اعتراضی زدند. در برخی از شهرها درگیری هایی بین نیروهای امنیتی و معترضین اتفاق افتاده است. اعتراض ها بخاطر دروغ گویی و پرده پوشی های رژیم در رابطه با شلیک به  هواپیمای اوکرائین در واقع ادامه اعتراضات آبان ماه نسبت به تعرض به سطح معیشت اکثریت زحمتکشان جامعه است. در شرایط بعد از کشاکش های منطقه ای ایران بازگشت به دوره اعتراضات با حرکات دانشجویان شروع شد، اما در این سطح نماند و مورد پشتیبانی دیگر نیروهای اجتماعی در جامعه قرار گرفت. شعارها در این دوره بیشتر روی خامنه ای متمرکز شده بود که سمت و سوی دقیقی نداشت. و همه کثافتکاری ها ، اجحافات این رژیم علیه مردم به شخص خامنه ای و نه سیستم دولتی سرمایه داری مذهبی نسبت داده شد که می تواند سلاح فکری طبقاتی  کارگران ، زحمتکشان جامعه را به شخصیت سازی و افراد کُند نماید. تمرکز روی شخص خامنه ای همه شعارهای دانشجویان و تظاهرکنندگان نبود. اما می تواند سمت و سوی حرکات را تغییر دهد.

جنبش دانشجویی ایران دارای تجربیات بسیار پُربار و غنی در ارتباط با حکومت و رژیم های مختلف در طی ۸۰ سال گذشته است .از جمله این تجربیات تلاش برای ایجاد تشکلات دانشجویی ، عدم سازش با رژیم های حاکم ضد مردم ، مبارزه با نیروهای امنیتی و سیاسی دولتی – دانشجویی و تلاش برای ارتباط با مردم بویژه روشنفکران ، کارگران ، جنبش سوسیالیستی و......است .بعلت اینکه جنبش دانشجویی در عین حال جنبش تحصیل کردگان و افرادی است که بطور دائم با علوم مختلف سرو کار دارند همیشه علیه عقب ماندگی فکری ، سیاسی ، فرهنگی و در روابط اجتماعی از جمله حقوق برابر زن و مرد و غیره  بوده اند.این خصوصیات باعث شده است که در شرایط جدید هم جنبش دانشجویی سمت ضد قدرت دولتی ،ضد خرافات ، ضد سیستم و در ارتباط با جنبش مشخصا فرودستان جامعه کار و عمل کند.

جنبش دانشجویی جنبشی متعلق به جوانان تحصیل کرده با انرژی و پرشور از طبقات متوسط است ولی چون

محیط فکری و فرهنگی و علمی آن همیشه در حال تکامل و رو به جلو است و این موضوعی جهانی در ارتباطات دانشگاهها و محیط های علمی است. جنبش دانشجویی جنبشی به روز در ارتباط با مسائل داخلی ،جهانی و بین المللی است..در عین حال جنبش دانشجویی در ایران دارای ویژگی هایی است از آن جمله است، رابطه تنگاتنگش با مسائل سیاسی و اپوزیسیون بویژه سوسیالیستی در ایران، بعلت دخالت دولت ها در امور حتی صنفی دانشجویی ، خواست های این جنبش سریعا خصلت سیاسی و ضد سیستمی به خود می گیرد ، این جنبش با پرچم ضد تجاوز و دخالت خارجی مانند سفرنیکسون به ایران و کشته شدن سه دانشجو و نیز شرکت در تظاهرات و دفاع از زحمتکشان مانند گران شدن بلیط اتوبوس ها در تهران زمان شاه و تشیع جنازه تختی شکل جنبشی اجتماعی و رو در روی رژیم را بخود گرفت.

در رژیم جمهوری اسلامی برای خلاص شدن از دست این جنبش سعی کردند با نفوذ در آن و سیاست های آنرا یا در خدمت خود بگیرند و یا آنرا به اضمحلال و سرکوب بشکند . طرحی هایی مانند وحدت حوزه و دانشگاه ، جداسازی دانشجویان دختر و پسر ، سازماندهی اداره حفاظت ، اجازه حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه ،ستاره دارکردن دانشجویان مبارز، سهمیه بندی از نهادهای امنیتی و مذهبی، گنجاندن مذهب در دروس و  امتحانات مذهبی و اعتقادی ، تعطیل کردن کلاس های دانشگاهی و برپایی نمازهای جمعه و غیره نیز نتوانست برای رژیم جمهوری اسلامی دانشجوی حزب الهی تربیت کند . جنبش دانشجویی در یک دهه اخیر مشخصا خط بطلان بر همه خواست های رژیم و طرح های آن کشیده است و رو در روی رژیم در دفاع از مردم استوارانه ایستاده است .

همانطور که انقلاب ایران سخت و بغرنج و طولانی است ، جنبش دانشجویی به مثابه یکی از جنبش های مترقی اجتماعی راهی طولانی ، سخت و بغرنجی را طی کرده است در بسیاری از موقعیت تاریخی این دانشجویان بودند که با تحصنات و اعتراضات جو ترس و سرکوب را درهم شکستند و نقشه های رژیم را درهم پیچیده اند جنبش دانشجویی بعد از به خاک سپاری قاسم سلیمانی سیاست رژیم جمهوری اسلامی را برای بهره برداری از تعداد بالای شرکت کنندگان و ادعای دفاع مردم از رژیم را با شرکت گسترده در اعتراضات به شلیک موشک و کشته شدن 176 نفر توسط سپاه پاسداران نقش بر آب کردند. اعتراضات ایران که هر روز گسترده تر می شود و یقه رژیم را چسبیده است ، با تمام تلاش رژیم برای حفظ وحدت ظاهری شکاف های عمیقی در آن بوجود آورده است. هنوز رژیم از بحران هایش نجات نیافته رد صلاحیت های فله ای از نمایندگان دست چین شده مجلس شورای اسلامی شروع شده است. سیاست رژیم برای یک دست تر کردن خود ادامه دارد. این قانون مبارزه طبقاتی است وقتی انقلاب رشد می کند ضد انقلاب حاکم برای ایجاد تحکیم صفوف خود دست به تصفیه جناح های خود می زند که خود این امر موقعیت انقلابی را رشد می دهد.و رژیم را به انزوای بیشتری می راند.

در نبود سازمان های سیاسی مترقی و چپ و سوسیالیستی ، جنبش دانشجویی تا حدی وظایف تبلیغی ترویجی آنرا به جلو برده است و وظایفی را که خارج از محیط کارکردیش بوده است . نتیجه آن، حضور صدها دانشجویی سوسیالیست و کمونیست با خواست های رادیکال اجتماعی در محیط دانشگاههای ایران است . امروز دورانی که شعار دانشجو می رزمد ذلت نمی پذیرد گذشته است . شعار ها امروز از اتحاد دانشجو و کارگر سخن می گوید ، از تشکلات مستقل دانشجویی و خواست های زحمتکشان جامعه، این است رمز ماندگاری یکی از جنبش های مترقی و رادیکال جامعه در زیر سخت ترین سرکوب های فیزیکی ، سیاسی و روانی.

زنده باد جنبش مترقی دانشجویی

دانشجو ، کارگر اتحاد اتحاد

ع.غ

1398

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی