شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹

بهاران خجسته باد

نوروز جشن تاریخی منطقه غرب آسیا، قرن‌ها در زیر فشارها، سرکوب ها، کشت و کشتارها، مهاجرت های عظیم و بلایای طبیعی و انسانی  نوید بخش آغازی نو است و به بخشی از فرهنگ مردمان این سرزمین تبدیل شده است.

امسال  هم چون چند دهه گذشته اکثریت عظیم مردم، تحت حاکمیت یک رژیم سرکوبگر اسلامی و به لحاظ فرهنگی عقب مانده و نیزدر شرایط اسفبار اقتصادی که امان مردم را بریده است، با جیب  خالی  و در نبرد

مرگ و زندگی با ویروس خانمانسوز کرونا، در غباری از دغلکاری و ناتوانی حاکمین در مبارزه با این بیماری، جشن نوروز را بر پا می کنند. سالی که گذشت سالی پر از حادثه و فشار به کارگران و زحمتکشان جامعه بود. سال که در پیش است، می تواند با متشکل شدن و اتحاد و همبستگی ما سالی مملو از پیروزی، مبارزه علیه حاکمیت اسلامی و بدست آوردن خواست‌ها‌یمان باشد

فرا رسیدن بهار با تمام مشکلات پیرامون ما، فرحبخش و شادی آور است. همبستگی و شادی ما همیشه عاملی در  پیروزی ما بر دشمنان مردم و غلبه بر مشکلات بوده است. جشن نوروز را به شما تبریک می گوئیم و برای همه انسان‌های زحمتکش و آزادیخواه خواهان جامعه‌ای هستیم که متضمن شادی و رفاه، آسایش و امنیت اجتماعی آنها باشد.

نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز

حزب رنجبران ایران

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی