جمعه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

نوروز پیروز

نوروز این جشن تاریخی منطقه غرب آسیا، قرن ها در زیر فشارها، سرکوب ها، کشت و کشتارها، مهاجرت های عظیم و بلایای طبیعی و انسانی جشن گرفته شده است و به بخشی از فرهنگ مردمان این منطقه تبدیل شده است.

رژیم عقب مانده فرهنگی که همه چیز های غیر مذهبی را نفی می کند و نیز شرایط اسفبار اقتصادی که امان مردم را بریده است و سفره های خالی هر چه بیشتر مورد دستبرد حاکمیت با گران کردن کالاها قرار گرفته است و بالاخره اوضاع خطرناکی که برای مردم با شیوع

ویروس کرونا بوجود آمده است، جشن نوروز را با غباری از ناراحتی پوشانده است.

اما جشن نوروز و فرا رسیدن بهار با تمام مشکلات پیرامون ما، فرحبخش و شادی آور است. همبستگی و شادی ما همیشه یکی از علل پیروزی ما بر دشمنان مردم و غلبه بر مشکلات بوده است. ما جشن نوروز را به شما تبریک می گوئیم و برای همه انسان های زحمتکش جامعه خواهان شادی و رفاه و آسایشی هستیم که در اتحاد ما بوجود خواهد آمد.

سالی که گذشت سالی پر از حادثه و فشار به کارگران و زحمتکشان جامعه بود. سال که در پیش روی ماست، می تواند با متشکل شدن و اتحاد و همبستگی ما سالی مملو از پیروزی، مبارزه علیه حاکمیت اسلامی و بدست آوردن خواست های بحق مان باشد

نوروز پیروز و هر روزتان نوروز

حزب رنجبران ایران

۱\۱\۱۳۹۹

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی