سالگرد شکست انقلاب ۱۳۵۷

22 بهمن 1357 در تاریخ 150 سال گذشته ایران نقطه عطفی به حساب می آید. در این روز رژیم 2500 ساله دیکتاتوری شاهنشاهی سقوط کرد و رژیم اسلامی به روی کار آمد که 42 سال است بر اریکه قدرت در ایران تکیه زده است و روی پادشاهان ایران را در جنایت و سقوط ارزش های اجتماعی سفید کرده است.

در دوران رژیم سلطنتی پهلوی در ایران، جامعه ایران از یک جامعه فئودالی و نیمه مستعمره به یک کشور پیرامونی در نظام جهانی امپریالیستی تبدیل شد.

مدارک جمع شده در مورد یک پرچم دروغین در پایتخت ایالات متحده آمریکا (کپیتول هیل)

مقاله ایکه مورد توجه خوانندگان نشریه رنجبر قرار می گیرد در مورد انتخابات ایالات متحده در روز سوم نوامبر ۲۰۲۱ و متعاقب آن که به یک فاجعه ای تبدیل شد که نتیجه ورشکستگی پنج دهه حاکمیت سرمایه داری نئولیبرالیسم را به نمایش گذارد. علت اساسی این وضعیت به بم بست رسیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاد شدن تضادهای درون حاکمیت این سرمایه داری گندیده

روند فرایند انقلاب

از انقلابی که نظام شاهنشاهی را برانداخت و نظام ولایت فقیه را جایگزین کرد چه درس هایی که به درد امروزمان بخورد، می توان گرفت؟ در کشور ما هیچگاه به آن عظمت، توده های وسیع مردم برای براندازی یک نظام ستمگر حاکم پا به میدان مبارزه نگذاشته بودند. حتی بعضی ها بر این عقیده اند از لحاظ شرکت توده ها نمونه ایست نادر در تاریخ انقلابات جهان. این امر آنقدر گسترده و پر قدرت بود که توهمی آفرید که هیچ دجالی به این زودی ها نخواهد توانست دستاورد هایش را

مبارزه برای استقلال و عدم وابستگی کارگری

طبقه کارگر ایران و سیاست پرولتاریایی احزاب، سازمانها و نهادهایی که در پی تحقق برنامه و سوسیالیستی و برای ایرانی سوسیالیستی مبارزه می کنند باید در کلیه زمینه ها از سبک کارها و سیاست ها یی پیروی کنند که به رسیدن به این هدف خدمت می کند. یکی از این زمینه ها مسئله سیاست خارجی است که در اینجا مختصراً بدان می پردازیم.
چهار دهه پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی آمریکایی

حمله هوائی امپریالیسم آمریکا به سوریه محکوم است

نیروهای تجاوزگر امپریالیسم آمریکا به دستور مستقیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آنطور که وزیر دفاع جدید آمریکا ژنرال آستین مدعی است در منطقه مرزی سوریه و عراق که نیروهای شیعه سوری طرفدار ایران مستقرند وارد حملاتی شده که با موفقیت توانسته چندین میلیشای سوری را به قتل برساند و خسارت زیادی به پایگاه های آنها وارد سازد. این تعرض نظامی را جوابی میدانند به حملات موشکی ده روز پیش به مرکز نظامی آمریکا 

بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند.

با اتحاد و همبستگی علیه رژیم سرمایه‌داری

با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر علیه توطئه های سرمایه داری اسلامی در ایران بپاخیزیم!

علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد!

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

گردهمائی کشاورزان هند

برگرفته از ستاره سرخ – حزب کمونیست هندوستان (فوریه ۲۰۲۱)

درود های انقلابی به کشاورزانی که گردهمائی قدرتمندی را در دهلی برگزار کردند!

پلیس دهلی و عناصر جنایتکاری که در تجمع نفوذ کرده اند مسئول خشونت هستند!

به دولت مودی، RSS Parivar و Godi Media اجازه ندهید تا عطف توجه از موضوع اصلی، لغو سه فعالیت

بازداشت شدگان کردستان

در روزهای اخیر ما شاهد دستگیری دهها نفر از فعالین مدنی، دانشجویی و زیست محیطی در شهرهای مختلف کردستان هستیم ین هجوم گسترده با اینکه تازگی ندارد و چماق سرکوب دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان همیشه دراز و سنگین بوده است اما اینبار این بازداشت های گسترده بازتابی وسیع بخود گرفته و نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را دو چندان کرده است آیا بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی خلخالی دیگری را به کردستان روانه کرده است؟ آیا فرمانده کل قوا

به پیش برای انقلابی دیگر

خیزش های عظیم توده ها در سالهای 56 و57 با اینکه رژیم سلطنتی پهلوی را برانداخت ولی بر اثر دخالت امپریالیسم و غصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته فدائیان اسلام به سرکردگی خمینی با شکست روبرو شد و نیروهای آزادیخواه و انقلابی به درستی ایستادند و در این 42 سال سنگر به سنگر جنگیدند و امروز شاهد آخرین نبرد مردم ستمدیده و زحمتکش ایران هستیم که شعار تاریخی نه به جمهوری اسلامی را فعلیت بخشیده‌اند. توده های جان به لب رسیده، کارگران 

برگزاری هشت مارس روز جهانی زن

چنان تصور می شد که شعار " آزادی – برابری ـ برادری" انقلاب بورژوایی فرانسه جهان نوینی را می سازد که ستم طولانی به زنان را نقطه پایانی خواهد گذاشت. اما چند قرن از آن زمان گذشت و هنوز در نظام سرمایه داری جهانی همچنان نابرابری موجود است. در کشور ما ایران با تسلط اسلام گرایان بر قدرت سیاسی این نابرابری حتی شدت بیشتر یافته و در نتیجه مسئله رهایی زنان همچنان در دستور هرگونه اقدام

سند تحول قوه قضائیه سند ادامه سرکوب

اخیرا سندی از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه تدوین شده است و برای اجرا به دستگاه قضائیه فرستاده شده است. مطالعه این سند طولانی که در بیشتر فصل ها و بندهای مندرج در آن قلم پردازی و بهم بافتن جملات و جمله پردازی های عام و برخی خارج از محتوا،  برای آنکه همه چیز گفته باشد که در حقیقت در رابطه با موضوع چیزی نگفته باشد، به وفور یافت می شود.  در برخی موارد این سند گویای وضعیت ناهنجار قوه قضائیه

جهان پسا کووید، پروژه شیطانی مجمع جهانی اقتصاد:

 تحقیقاتی جهانی، 25 نوامبر 2020 – پیتر کوئنیگ

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی (1 ) (اکتبر ۲۰۲۰ ) "کتاب سفید" ی را تحت عنوان "تنظیم جدید کار در جهان پسا کووید" انتشار داده است.
این سند ۳۱ صفحه ای به عنوان طرحی اجرایی و نو – توسط کلاوس شواِب، بنیانگزار و مدیر عامل (از زمان بنیاد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۱۹۷۴ ) و همکار وی، تیری مالرت تهیه شده است. آنها طرح اجرایی نو خود 

جنبش عظیم مقاومت توده های وسیع فارمرها در هندوستان علیه  حکومت نئولیبرلیست مودی

بیش از دو ماه است که شهر دهلی پایتخت جمهوری هند توسط هزاران هزار دهقان هندی از سراسر سر زمین پهناور هند محاصره شده است. خواست آنها از دولت مودی پس گرفت قانونی است که به شرکت های بزرگ انحصاری تولید اجازه می دهد تا  دهقانان خرده پا را از زمینهای شان اخراج کنند و میلیون ها انسان را  از زمینهای شان اخراج کنند.

دمکراسی بورژوائی یا دمکراسی سوسیالیستی

در پی چهار دهه رقابت در جنگ سرد و ناکامی اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاهی در رقابت های جهانی برای کسب بازار و پس افتادن اين کشورها در رقابت های فنی و فناوری علمی از کشورهای مهم سرمايه داری و هم به اين اعتبار ناتوانی در ایجاد جامعه ی رفاه سوسیالیستی در کشورهای مدعی سوسياليسم و ناتوانی آشکار در تامين کالاها و نیازمندی های اساسی شهروندان خود، روی گردانی توده ها از سوسياليسم 

از شکست انقلاب و انتخابات پالمانی بیاموزیم

انقلاب نیمه تمام و شکست خورده بهمن ۱۳۵۷با غصب رهبری توسط بورژوازی مذهبی و خرده بورژوازی یدک کش آن وارد ٣٤ مین سال خود می شود. انقلابی که قرار بود "استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی" را با سرنگون ساختن رژیم مستبد سلطنتی به ارمغان آورد، خود از فردای پیروزی اش توسط آخوندها به مثابه نمایندگان بورژوازی تازه به قدرت رسیده به محاق کشیده شد و جای سلطنت مستبده ی سرمایه داران نیمه سکولار و وابسته 

ذهنی گری بازهم شکست

چهار شنبه ششم ژانویه 2021 روزی ثبت خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا نژاد پرستان سفید پوست، ناسیونالیست های راست افراطی، فاشیستها ی ضد سوسیالیسم و کمونیسم را از سراسر پنجاه و سه ایا لت آمریکا جمع کرده بود تا به کنگره مقر نمایندگان دو مجلس حمله کنند، آنرا بازور تسخیر نمایند، انتخاب جوی بادن و هریس را باطل اعلام نمایند. روزی به یادگار خواهد ماند که نیروی انتظامی اش که برای دستگیری یک سیاه پوست یک گردان بسیج می کند،

بازنشتگان

در روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمع های گوناگون بازنشستگان در جلوی استانداری ها و نهادهای وابسته به صندوق تامین اجتماعی و یا بازنشستگان بود. شورای بازنشستگان بر طبق اطلاعیه ای می نویسند: ٌ درد مشترک، فریاد مشترک را می طلبد. دیدار ما بازنشستگان معترض و بیدار همصدا و منسجم علیه تبعیض و فلاکت روزافزون یکشنبه در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستانها مقابل ادارات کل تامین اجتماعی ٌ

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ