اطلاعیه حزب رنجبران ایران - یکشنبه 26 آبان 1398

با پیوند مبارزات توده‌ها در سطح کشور و سازماندهی کمونیستی کارگران، اقدامات سرکوبگرانه رژیم سرمایه‌داری را در هم شکنیم!

بنزین گران شد و قیمت هر لیتر آن  با کوپن 1500 و بدون کوپن و بصورت آزاد 3000 تومان  اعلام شد. گران شدن بنزین همچون ارزهای بین المللی و طلا از کالاهایی هستند که با افزایش قیمت بصورت مستقیم بر دیگر کالاها تاثیر گذاشته و به گرانی عمومی می‌انجامد. وقتی گرانی کالاها همگانی می شود این به معنی کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آنان است. گران شدن بنزین به معنی فشار مستقیم بیشتر به توده‌های رنجبر جامعه است دولت‌های فاسد معمولا برای جبران نارسائی‌ها در بودجه‌، به سرکیسه کردن مردم از طریق گران کردن کالاها و یا تجارت غیر قانونی و بازی با ارزهای بین المللی می پردازند. جمهوری اسلامی در این نوع سیاست های اقتصادی ویرانگر ید طولانی دارد. آنچیزی هم که برخلاف گفته رئیس دولت حسن روحانی بیان شده یعنی کمک به مستمندان از قبل افزایش قیمت بنزین، کاملا فریب کارانه است. گرانی کالاهای اساسی برعکس گفته روحانی بیشترین تاثیر را بر روی طبقات و اقشار کم درآمد دارد و آنها اولین مردمی هستند که فقیرتر و سفره‌هاشان خالی‌تر می شود. گرانی بنزین یعنی گرانی گوشت ، نان ، سبزی و دیگر کالاهای حیاتی مردم. امروزه در ایران خانواده‌هایی هستند که ماهها گوشت نخورده‌اند. گفته های روحانی در جهت فریب آنهاست.

مبارزه علیه گران شدن قیمت بنزین در حقیقت ادامه مبارزه دیماه 96 علیه گرسنگی، فقر و بی عدالتی است. مردم شجاعانه علیه حکومت ایستاده‌اند و حاضر نیستند که بر سر سفره‌های خالی تر از گذشته برگردند. در اکثر شهرهای بزرگ مردم با حکومت بخاطر اعتراض‌های مسالمت آمیزشان علیه گرانی بنزین درگیر شده‌اند. قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین دولت در اکثر پمپ بنزین‌ها نیروهای انتظامی را مستقر کرده بود تا با اعتراضات مقابله کنند. لذا در بیشتر شهرها اعتراضات با سرکوب نیروهای امنیتی رژیم روبرو شده است و تاکنون تعداد زیادی کشته و زخمی و دستگیر شده‌اند. رژیم تحت بهانه مقابله با اشرار و آتش زدن بانک‌ها و پمپ‌بنزین ها ،به سوی مردم آتش گشوده است.

رهبران فاسد و دروغگوی رژیم اسلامی گران شدن کالاهای دیگر را شایعه و توطئه خوانده‌اند. رهبران رژیمی که سررشته ای از اقتصاد ندارند و یا خود را به نادانی می زنند چگونه می توانند جوابگوی خواست های مردمی باشند که حاضر نیستند دیگر زیر بار زور و ستم و استثمار بروند. مردم تصمیم گرفته اند که این رژیم را از جامعه بروبند.

تجربه چندین دهه گذشته نشان داده است که بدون حضور یک آلترناتیو مترقی مدافع کارگران و زحمتکشان جامعه، فداکاری عظیم توده‌ها می تواند مورد معامله جناح‌های بورژوازی قرار بگیرد. امروز توده‌ها رو در روی رژیم ایستاده‌اند، رژیمی درمانده و مورد نفرت. باید هوشیار بود.

اعتراضات اخیر نه تنها بر روی سیستم حمل نقل ایران و بویژه در آمد رانندگان تاثیر مستقیم دارد بلکه در روزهای آینده شاهد گران شدن بقیه کالاها و فقیرتر شدن مردم خواهیم بود.سرمایه داری هار بین‌المللی در اکثر  نقازط جهان به سطح معیست کارگران و زحمتکشان تعارض کرده، تا حد ممکن شیره جان آنها را بمکند و سودهای هنگفت سرمایه داری را تامین کند.

اعتراضات و مبارزه علیه حمله و تعرض به سطح زندگی مردم جهانی شده است. بطور واقعی کارگران و زحمتکشان در سرتاسر جهان از بولیوی و شیلی تا عراق و ایران و..... ایستاده اند . اوضاع بطرف رشد مبارزات جریان دارد. مبارزات ما در ایران ازحمایت  متحدینی از زحمتکشان اکثر کشورهای جهان برخوردار است.

برای تحکیم این مبارزات، سازماندهی و ایجاد تشکل‌های مخفی و علنی وظیفه حزب ماست . همه رفقای حزبی بایستی این وظیفه را به یکی از وظایف عمده و بیرونی خود تبدیل کنند.

حزب رنجبران ایران

یکشنبه 26 آبان 1398

17.11.2019

اعلامیه و اطلاعیه‌ها