واکسن کرونا و تجارت جان انسان‌ها

وقتی که همه گیری ویروس کرونا علنی شد و کشورهای مختلف جهان را آلوده کرد، از همان اول مبارزه با آن معلوم شد که بورژوازی قصد از بین بردن و ریشه کن کردن این ویروس را نداشته و با تعلل و معطل کردن و ایجاد شایعه و اخبار ضد و نقیض قصد دارد آنرا هم مانند آنفولانزا و سارس و ایدز، کماکان در زندگی بشریت باقی بگذارد. روند بیش از یک ساله مبارزه با کرونا درستی این موضع حزب ما را به اثبات رساند. امروزه نزدیک به 110 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند و 2 میلیون و پانصد هزار نفر جانباخته اند.

تبلیغات کر کننده رقابتی که: این ویروس از کجا آمده و آیا ساخته آزمایشگاههای دولتی و نظامی است و یا جهش ژنتیک است؟ آیا این ویروس دائما در حال تغییر خود و تکثیر جدیدی از نوع خود است؟ تا به حال دو " جهش ژنتیک” یکی ویروس کرونا نوع انگلیسی و دیگری نوع آفریقایی کرونا شیوع پیدا کرده و این نوع جهش ها گویا همچنان ادامه دارد. قدرت های بزرگ همچنان همدیگر را متهم به دروغگویی و پنهانکاری می کنند. همه دولت ها و شرکت های سرمایه داری می خواهند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. کاهش شدید تعداد بیماران در برخی از کشورهای آسیایی مانند ویتنام، ژاپن، چین و همچنین کوبا نشان داد که این ویروس قابل مهار و ریشه کن شدن است. این ویروس خود باعث بسته شدن درهای جامعه ورشکستگی بسیاری از شرکت ها در عین حال همزمان تمرکز بیشتر ثروت در دست تعداد محدودتری از شرکت های بین المللی شد. موقعیتی بوجود آمده است که شرکت های داروسازی و محققین ژنتیک با تأسی از مدیران سیاسی و مالی شان، دیگران را از یکطرف به دزدی و جاسوسی و بی اعتبار کردن تحقیقات آنها و از طرف دیگر به بزرگنمایی از کار و تولیدات خود دست بزنند. سازمان بهداشت جهانی زیر این فشار بطور دائم مواضع خود را عوض می کند. کوواکس سازمانی که جدیداً برای هماهنگی تولید و تقسیم واکسن کرونا بین کشورهای مختلف اعم از غنی و فقیر بوجود آمده است، فقط توصیه تولید بیشتر و ارائه بیشتر به کشورها را دارد و برتری مقایسه ای واکسن های تائید شده را هم نه بر اساس تحقیقات و نتایج عینی آن بلکه با توجه به قدرت های دولتی حامی این واکسن ها انجام داده است. هیچکس از حق دسترسی همگانی به تحقیقات جهانی صحبت نمی کند. همه از حق بهداشت همگانی و عمومی، ظاهراً دفاع می کنند ولی وقتی که این امر باید عملی شود، بعلت منافع مالی خواهان فروش بیشتر آن نسبت به واکسن های تولیدی دیگر در سطح جهانی هستند. اکثر تولید کنندگان واکسن کرونا همچون دیگر کالاهای سیستم سرمایه داری اساساً نه حفاظت از جهان انسانها و ریشه کن کردن ویروس کرونا بلکه سود و درآمدهای حاصله بصورت واکسن های دائمی را مد نظر قرار داده اند. لنین در کتاب امپریالیسم در نقد گندیدگی سرمایه داری می نویسد که تحقیقات شرکت های سرمایه داری در کشوی میزهایشان مدتها خاک می خورد تا در موقع خود علیه رقیب بکار گرفته شود (نقل به معنی)، این نظر لنین در موضوع کرونا و برخورد به آن صحت خود را بروشنی نشان می دهد.

اما برخورد علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی در ایران بخاطر ممنوع شدن ورود واکسن های انگلیسی و آمریکایی نشان از موضع گیری بدون تحقیقات علمی دارد. هیچ ارگان رسمی تحقیقاتی در درون ایران هنوز تحقیقات مستقل علمی بر روی این واکسن ها انجام نداده است و هیچ واکسن کرونایی را مورد تائید و یا رد توسط آنها قرار نگرفته است. بحث بر سر بهتر و یا بدتر بودن واکسن کرونا نیست بحث بر سر یک موضع گیری علمی است و دفاع از جان انسان ها و یا یک موضع گیری سیاسی بدون اهمیت به پی آمدهای مسئله، اینکه واکسن های روسی و چینی قبل از واکسن های غربی به بازار آمده اند و دهها کشور در حال استفاده از آنان است و تبلیغات نفی واکسن های رقیب جریان دارد نباید تحقیقات علمی راجع به عملکرد بهتر واکسن ها را در نظر نگرفته و بعلت دلایل سیاسی نفی شود. آنسوی دیگر موضوع آیا ایران با تحریم های مالی از سوی آمریکا قادر به خرید این واکسن ها است یا نه بحث دیگری است اما یک دولت که می خواهد از بهداشت عمومی و جان انسان ها و ارزش گذاری و احترام به حق شهروندان خود حرکت کند بایستی در درجه اول عملکرد و تاثیرات بهتر و دقیق تر آنرا مد نظر داشته باشد. حزب ما همیشه گفته که مسئله کرونا یک مبارزه علمی – طبقاتی است. واکسن های کرونا و رقابت بر سر فروش و بدست گیری بازارهای جهانی توسط تولید کنندگان نشان داد، بعلت اینکه تحقیقات علمی بطور عمده در کنترل سرمایه داری است، مبارزه علیه کرونا و دیگر تحقیقات علمی مبارزه برای نفی طبقات و آزاد کردن تحقیقات علمی در هم تنیده شده است.

اگر در سوسیالیسم سمت و ارزش تولیدات جامعه در خدمت کل تولید کنندگان جامعه است و اساس احتیاج انسانی هدایت کننده است در سیستم سرمایه داری سود و بیرون کشیدن ارزش اضافی و فوق سود سمت هدایت کننده در تولید علمی و مبارزه طبقاتی را دارست. در این دو سیستم ارزش انسان ها متفاوت هستند. در جامعه بورژوازی ارزش انسان با مقدار تولید ارزش اضافی و سودی که برای بورژوازی تولید می کند سنجیده می شود؛ اما در سوسیالیسم ارزش انسان بر اساس خدمتی که به جامعه و پیشرفت آن می کند قابلیت خود را نشان می دهد.

برخی از رفقای چپ در سطح ایران و جهان بعلت تبلیغات کر کننده ای که بر سر واکسن کرونا براه انداخته اند، سمت طبقاتی آنرا که به منافع حاکمین و سیاست هایی که تاکنون جلو برده اند در نظر نگرفته و بصورت کاملاً هومانیستی و اندیودوالیستی آنرا حرکت و عملکردی کاملاً بشردوستانه و در دنیای متوهم خارج از شرایط طبقاتی می بینند.

براساس گفته ها دولت ایران در حال تهیه واکسن کرونا با همکاری کوبا است. اینکه کوبا یکی از اولین کشورهایی بود که واکسن کرونا را تهیه کرد، نشان از توانایی علمی و فنی آنها دارد. ولی رژیم جمهوری اسلامی بعد از نزدیک به صد هزار تلفات ناشی از کرونا " در حال" تهیه آن برای دو ماه آینده است. این برخورد رژیم جمهوری اسلامی مانند تمامی کارها و برنامه هایی که دارد با اخبار ضد و نقیض و گیج کننده روبرو است تا انتظار مردم از مسئولین رژیم برای جوابگویی را شامل مرور زمان کند. اما مردم می پرسند کشور کوچکی مانند کوبا چگونه قادر به تولید واکسن کرونا است ولی بسیار از کشورهای بزرگتر از جمله ایران باید از آنها کمک بگیرد.

در ایران همه مسائل اجتماعی درهم تنیده شده است و بعلت هرج و مرج ساختاری نظام حاکم هیچ کاری نه با کارشناسی علمی و نه مدیریت درست جلو می رود. مشکل کرونا و دیگر معضلات هم از کل این نظام و ساختارهایش که بی مسئولیتی در قبال جامعه یک موضوع نهادینه در سطح بالای مدیریت آن است، ناشی می شود. اما برعکس نظام سرمایه داری که همه چیز را در سود و بازار و درآمد شخصی می بیند، بر پرچم سوسیالیسم در ارزش انسان در جامعه آمده است: "یکی در خدمت همه و همه در خدمت یک نفر”

تحقیقات کرونا باید در خدمت همه قرار گیرد، واکسن باید همگانی و رایگان باشد و هیچ کشوری نباید حق استفاده بیشتری نسبت به دیگر کشورها از این تولیدات و تحقیقات داشته باشد.

ع.غ