سالگرد شکست انقلاب ۱۳۵۷

22 بهمن 1357 در تاریخ 150 سال گذشته ایران نقطه عطفی به حساب می آید. در این روز رژیم 2500 ساله دیکتاتوری شاهنشاهی سقوط کرد و رژیم اسلامی به روی کار آمد که 42 سال است بر اریکه قدرت در ایران تکیه زده است و روی پادشاهان ایران را در جنایت و سقوط ارزش های اجتماعی سفید کرده است.

در دوران رژیم سلطنتی پهلوی در ایران، جامعه ایران از یک جامعه فئودالی و نیمه مستعمره به یک کشور پیرامونی در نظام جهانی امپریالیستی تبدیل شد.

مدارک جمع شده در مورد یک پرچم دروغین در پایتخت ایالات متحده آمریکا (کپیتول هیل)

مقاله ایکه مورد توجه خوانندگان نشریه رنجبر قرار می گیرد در مورد انتخابات ایالات متحده در روز سوم نوامبر ۲۰۲۱ و متعاقب آن که به یک فاجعه ای تبدیل شد که نتیجه ورشکستگی پنج دهه حاکمیت سرمایه داری نئولیبرالیسم را به نمایش گذارد. علت اساسی این وضعیت به بم بست رسیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاد شدن تضادهای درون حاکمیت این سرمایه داری گندیده

روند فرایند انقلاب

از انقلابی که نظام شاهنشاهی را برانداخت و نظام ولایت فقیه را جایگزین کرد چه درس هایی که به درد امروزمان بخورد، می توان گرفت؟ در کشور ما هیچگاه به آن عظمت، توده های وسیع مردم برای براندازی یک نظام ستمگر حاکم پا به میدان مبارزه نگذاشته بودند. حتی بعضی ها بر این عقیده اند از لحاظ شرکت توده ها نمونه ایست نادر در تاریخ انقلابات جهان. این امر آنقدر گسترده و پر قدرت بود که توهمی آفرید که هیچ دجالی به این زودی ها نخواهد توانست دستاورد هایش را

مبارزه برای استقلال و عدم وابستگی کارگری

طبقه کارگر ایران و سیاست پرولتاریایی احزاب، سازمانها و نهادهایی که در پی تحقق برنامه و سوسیالیستی و برای ایرانی سوسیالیستی مبارزه می کنند باید در کلیه زمینه ها از سبک کارها و سیاست ها یی پیروی کنند که به رسیدن به این هدف خدمت می کند. یکی از این زمینه ها مسئله سیاست خارجی است که در اینجا مختصراً بدان می پردازیم.
چهار دهه پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی آمریکایی

حمله هوائی امپریالیسم آمریکا به سوریه محکوم است

نیروهای تجاوزگر امپریالیسم آمریکا به دستور مستقیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا آنطور که وزیر دفاع جدید آمریکا ژنرال آستین مدعی است در منطقه مرزی سوریه و عراق که نیروهای شیعه سوری طرفدار ایران مستقرند وارد حملاتی شده که با موفقیت توانسته چندین میلیشای سوری را به قتل برساند و خسارت زیادی به پایگاه های آنها وارد سازد. این تعرض نظامی را جوابی میدانند به حملات موشکی ده روز پیش به مرکز نظامی آمریکا 

بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند.

با اتحاد و همبستگی علیه رژیم سرمایه‌داری

با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر علیه توطئه های سرمایه داری اسلامی در ایران بپاخیزیم!

علی نجاتی جهت تحمل حبس احضار شد!

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

گردهمائی کشاورزان هند

برگرفته از ستاره سرخ – حزب کمونیست هندوستان (فوریه ۲۰۲۱)

درود های انقلابی به کشاورزانی که گردهمائی قدرتمندی را در دهلی برگزار کردند!

پلیس دهلی و عناصر جنایتکاری که در تجمع نفوذ کرده اند مسئول خشونت هستند!

به دولت مودی، RSS Parivar و Godi Media اجازه ندهید تا عطف توجه از موضوع اصلی، لغو سه فعالیت

بازداشت شدگان کردستان

در روزهای اخیر ما شاهد دستگیری دهها نفر از فعالین مدنی، دانشجویی و زیست محیطی در شهرهای مختلف کردستان هستیم ین هجوم گسترده با اینکه تازگی ندارد و چماق سرکوب دستگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در کردستان همیشه دراز و سنگین بوده است اما اینبار این بازداشت های گسترده بازتابی وسیع بخود گرفته و نگرانی خانواده های بازداشت شدگان را دو چندان کرده است آیا بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی خلخالی دیگری را به کردستان روانه کرده است؟ آیا فرمانده کل قوا

به پیش برای انقلابی دیگر

خیزش های عظیم توده ها در سالهای 56 و57 با اینکه رژیم سلطنتی پهلوی را برانداخت ولی بر اثر دخالت امپریالیسم و غصب قدرت سیاسی توسط دارو دسته فدائیان اسلام به سرکردگی خمینی با شکست روبرو شد و نیروهای آزادیخواه و انقلابی به درستی ایستادند و در این 42 سال سنگر به سنگر جنگیدند و امروز شاهد آخرین نبرد مردم ستمدیده و زحمتکش ایران هستیم که شعار تاریخی نه به جمهوری اسلامی را فعلیت بخشیده‌اند. توده های جان به لب رسیده، کارگران 

برگزاری هشت مارس روز جهانی زن

چنان تصور می شد که شعار " آزادی – برابری ـ برادری" انقلاب بورژوایی فرانسه جهان نوینی را می سازد که ستم طولانی به زنان را نقطه پایانی خواهد گذاشت. اما چند قرن از آن زمان گذشت و هنوز در نظام سرمایه داری جهانی همچنان نابرابری موجود است. در کشور ما ایران با تسلط اسلام گرایان بر قدرت سیاسی این نابرابری حتی شدت بیشتر یافته و در نتیجه مسئله رهایی زنان همچنان در دستور هرگونه اقدام

سند تحول قوه قضائیه سند ادامه سرکوب

اخیرا سندی از طرف ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه تدوین شده است و برای اجرا به دستگاه قضائیه فرستاده شده است. مطالعه این سند طولانی که در بیشتر فصل ها و بندهای مندرج در آن قلم پردازی و بهم بافتن جملات و جمله پردازی های عام و برخی خارج از محتوا،  برای آنکه همه چیز گفته باشد که در حقیقت در رابطه با موضوع چیزی نگفته باشد، به وفور یافت می شود.  در برخی موارد این سند گویای وضعیت ناهنجار قوه قضائیه

جهان پسا کووید، پروژه شیطانی مجمع جهانی اقتصاد:

 تحقیقاتی جهانی، 25 نوامبر 2020 – پیتر کوئنیگ

مجمع جهانی اقتصاد به تازگی (1 ) (اکتبر ۲۰۲۰ ) "کتاب سفید" ی را تحت عنوان "تنظیم جدید کار در جهان پسا کووید" انتشار داده است.
این سند ۳۱ صفحه ای به عنوان طرحی اجرایی و نو – توسط کلاوس شواِب، بنیانگزار و مدیر عامل (از زمان بنیاد مجمع جهانی اقتصاد در سال ۱۹۷۴ ) و همکار وی، تیری مالرت تهیه شده است. آنها طرح اجرایی نو خود 

جنبش عظیم مقاومت توده های وسیع فارمرها در هندوستان علیه  حکومت نئولیبرلیست مودی

بیش از دو ماه است که شهر دهلی پایتخت جمهوری هند توسط هزاران هزار دهقان هندی از سراسر سر زمین پهناور هند محاصره شده است. خواست آنها از دولت مودی پس گرفت قانونی است که به شرکت های بزرگ انحصاری تولید اجازه می دهد تا  دهقانان خرده پا را از زمینهای شان اخراج کنند و میلیون ها انسان را  از زمینهای شان اخراج کنند.

دمکراسی بورژوائی یا دمکراسی سوسیالیستی

در پی چهار دهه رقابت در جنگ سرد و ناکامی اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاهی در رقابت های جهانی برای کسب بازار و پس افتادن اين کشورها در رقابت های فنی و فناوری علمی از کشورهای مهم سرمايه داری و هم به اين اعتبار ناتوانی در ایجاد جامعه ی رفاه سوسیالیستی در کشورهای مدعی سوسياليسم و ناتوانی آشکار در تامين کالاها و نیازمندی های اساسی شهروندان خود، روی گردانی توده ها از سوسياليسم 

از شکست انقلاب و انتخابات پالمانی بیاموزیم

انقلاب نیمه تمام و شکست خورده بهمن ۱۳۵۷با غصب رهبری توسط بورژوازی مذهبی و خرده بورژوازی یدک کش آن وارد ٣٤ مین سال خود می شود. انقلابی که قرار بود "استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی" را با سرنگون ساختن رژیم مستبد سلطنتی به ارمغان آورد، خود از فردای پیروزی اش توسط آخوندها به مثابه نمایندگان بورژوازی تازه به قدرت رسیده به محاق کشیده شد و جای سلطنت مستبده ی سرمایه داران نیمه سکولار و وابسته 

ذهنی گری بازهم شکست

چهار شنبه ششم ژانویه 2021 روزی ثبت خواهد شد که رئیس جمهور آمریکا نژاد پرستان سفید پوست، ناسیونالیست های راست افراطی، فاشیستها ی ضد سوسیالیسم و کمونیسم را از سراسر پنجاه و سه ایا لت آمریکا جمع کرده بود تا به کنگره مقر نمایندگان دو مجلس حمله کنند، آنرا بازور تسخیر نمایند، انتخاب جوی بادن و هریس را باطل اعلام نمایند. روزی به یادگار خواهد ماند که نیروی انتظامی اش که برای دستگیری یک سیاه پوست یک گردان بسیج می کند،

بازنشتگان

در روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمع های گوناگون بازنشستگان در جلوی استانداری ها و نهادهای وابسته به صندوق تامین اجتماعی و یا بازنشستگان بود. شورای بازنشستگان بر طبق اطلاعیه ای می نویسند: ٌ درد مشترک، فریاد مشترک را می طلبد. دیدار ما بازنشستگان معترض و بیدار همصدا و منسجم علیه تبعیض و فلاکت روزافزون یکشنبه در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستانها مقابل ادارات کل تامین اجتماعی ٌ

جایگاه سپاه پاسداران

زمانی که رژیم جمهوری اسلامی به قدرت رسید و اختلافات سیاسی بر سر مسائل متعدد سیاسی در جامعه بشدت جریان داشت، و دولت هنوز پایه های قدرت خود را تحکیم نکرده بود و به تبع آن قادر نبود اوضاع متشنجی را که بر اساس خواسته های محقانه انقلاب سالهای 56 و 57 به جلوی صحنه مبارزه اجتماعی جهت تحقق آن شکل گرفته بود، کنترل کند.

طرح تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران در زمان بنی صدر و با فرمان خمینی در سال

فرایند روند انقلابی در ایران چگونه تکامل خواهد یافت؟
قسمت اول این نوشته کوششی بود برای شناخت گذشته و اساسی ترین عوامل تغییر یافته تابه امروز. در قسمت دوم که در زیر می آید با توجه به اوضاع تغییر یافته و اوضاع کنونی به عواملی خواهیم پرداخت که بطور مستقیم نقشی در تکامل روند انقلابی ایران دارند.
الف
یکم – طبقه کارگر
طبقه کارگر ایران امروز به نیروی میلیونی تبدیل شده 

بودجه ۱۴۰۰، بودجه اختلاف طبقاتی

بر طبق روال همه ساله بودجه سال آینده از طرف دولت به مجلس برای تائید و تصویب ارائه می شود. امسال هم دولت روحانی بودجه سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را به مجلس ارائه داد. بر اساس اخباری اولیه که از بودجه سال آینده منتشر شده است و آمار و ارقامی که در آن آمده است. معلوم می شود که این بودجه هم مانند بودجه سال های گذشته با افزایش مالیات و چاپ پول بدون پشتوانه و امسال ظاهرا فروش نفت بیشتر و توجه به برداشتن

جهان در سال گذشته میلادی

سال جدید میلادی در راه است، مروری بر حوادثی که در سال 2020 میلادی گذشت، چهره جدیدی از روابط بین المللی را نشان داد. چهره ای که در ادامه بحران ساختاری سرمایه داری و تعمیق بحران آن، سنگینی ویروس جدیدی به نام کوویدو 19 یا کرونا که از اواخر سال 2019 ووهان چین را در نوردیده بود، در عرض دوماه مهار شد. اما به سراسر کشورهای جهان شیوع پیدا کرد.  از طرف دیگر دولت ترامپ که از زمان به قدرت رسیدنش سعی در به هم ریختن قوانین بین المللی با "پرچم اول آمریکا" داشت،

یلدای ۱۳۵۵، راه سرخ پرویز

ما ادامه دهندگان راه سرخ پرویز- شکوه - وفا هستیم

سال ۱۳۵۵ برای ما ادامه دهندگان راه سرخ پرویز، شکوه و وفا از کادرهای رهبری سازمان انقلابی حزب توده ایران درد بزرگی است به سنگینی کوه شکوهمند دماوند. هر سال در آذر ماه و بهمن ماه به یاد آنها و جانفشانی آنها برای سازماندهی کمونیستی در داخل کشور همچنان بر عزم خود می افزاییم تا پرچم مبارزه تا آخر آنها را برافراشته نگه داریم .  پرویز واعظ زاده مرجانی، دکتر شکوه طوافچیان و مهوش جاسمی وظیفه نشست

به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو

در ایران ما روز دانشجو تاریخی لبریز از مبارزه، همبستگی، اتحاد وپیروزی دارد. نزدیک 7 دهه از روز خونین شانزدهم آذرهزاروسیصد سی دو می گذرد. روزی که در تاریخ جنبش آزادیخواه وضد امپریالیستی مردم به روز دانشجو ثبت شده است. در این مسیر طولانی این جنبش هم از لحاظ کمی وهم کیفی رشد کرده است و با مرزبندی روشن با دشمنان خارجی وداخلی از کوچک به بزرگ تبدیل شده است

مرگ خامنه‌ای و اپوزیسیون

بورژوازی و خرده بورژوازی در صحنه سیاسی ایران در این صد ساله در رقابت های درون طبقاتی و قشری خود دائماً در میان توده های مردم توهم می پراکنند و خیالات واهی را تبلیغ میکنند. بار دیگر با طرح مریضی و در حال مرگ بودن علی خامنه ای خبر آفرین شدند و کلیه رسانه ها و حامیان و طرفدارانشان بار دیگر چنین جلوه دادند که عمر حاکمیت آنها به آخر رسیده است. این اولین بار نیست که آنها دل به حرکت های کودتایی، رژیم چنج با کمک قدرت های امپریالیستی و مرگ رهبران جمهوری اسلامی بسته اند.

دمکراسی بورژوائی یا دمکراسی سوسیالیستی

اين روزها بحث پيرامون ضرورت استقراردموکراسی در ايران، که بدون آن گذاربه سوسياليسم ناممکن و درصورت گذار دربهترين حالت سوسياليسم ناقص الخلقه خواهدشد، توسط برخی ازافراد وابسته به اردوگاه چپ پيش کشيده شده است. مقابله بلشويسم و منشويسم بارديگر حدت می یابد. درد دموکراسی به جان بسياری افتاده است اما نه فهم دموکراسی! مقدمتا بايد تاکيد کنيم که تعريف کلاسيک دموکراسی(حاکميت مردم بر مردم!)

ستم در ایران و نقش آن در برنامه

ایران سرزمین کهنی است که قدمتش به هزاران سال و تمدنش در کشاکش برخورد تمدنها صیقل خورده و امروز هم درست بخاطر همین تاریخ طولانی و موقعیت ژئوپولتیک آن از ویژگی خاصی برخوردار است. در این جا می خواهیم روی یکی از این ویژگی های جامعه ایران که در برنامه انقلابی پرولتاریا در اوضاع کنونی ایران تاثیر بسزایی دارد انگشت بگذاریم: ظلم و ستم در ایران که هیچ برنامه انقلابی دمکراتیک و سوسیالیستی نمی تواند به این ویژگی و خصوصیات توجه نکند. گفتن اینکه جامعه

اعتراضات در حکومت اقلیم کردستان عراق

مدتها است که بحران سرمایه داری تاثیر مخرب و ویرانگرش را بر ملت ها و جوامع بشری نشان داده است و با تشدید این بحران وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان روز به روز بدتر می شود. در این میان فاصله طبقاتی و در حقیقت فاصله بین فقرو ثروت ابعاد غیر قابل تصور به خود می گیرد. سفره مزد بگیران دون پایه هر روز خالی تر و شرکت های فراملی و بین المللی هر روز فربه تر می شوند. بحران سرمایه داری

از خواست های کارگران هفت تپه پشتیبانی کنیم

خلع ید از رستمی و اسد بیگی - کارفرمایان خاطی و یغماگر شرکت نیشکر هفت تپه – خواست کارگران هفته تپه روز سوم دیماه با شرکت کارگران، دانشجویان، معلمان در جلو وزارت دادگستری در این شرایط کرونایی نشانی از پشتیبانی عمومی مردم از این خواست به حق است و در عین حال مخالفت با خصوصی سازی. ضروریست کلیه نیروهای آزادیخواه که دل به نجات ایران از طریق راه حل کارگری و نه تسلیم به امپریالیسم

نقد مقاله‌ي " شجریان و مسأله هنرمند" مندرج در رنجبر ۱۸۵
نشر این نقد با اینکه با سبک کار و نوع نقدهای مقالات در رنجبر هماهنگی ندارد ولی ما بخاطر روشن شدن نظرات و نحوه برخورد به آن نظرات، آنرا انتشار می دهیم - هیئت تحریریه
نقد مقاله:

در رنجبر شماره ۱۸۵ مقاله‌یی تحت عنوان "شجریان و مسأله هنرمند" با امضاء "دیلم" انتشار یافته است. این مقاله دارای کاستی‌ها و نقطه نظراتی است که نه تنها

اسلام یک دین یا یک ابزار؟

حدود ۵ دهه است که خاورمیانه با پدیده ای به نام اسلام در قدرت سیاسی و یا اسلام دولتی و اسلام در شکل گروههای مرتجع و تروریستی روبرو هستند. امروزه در خاورمیانه یک سری از کشورها نام جمهوری اسلامی را یدک می کشند. البته این روند در بسیاری از کشورهایی که دارای پیشینه مذهبی و اسلامی هستند با مقاومت روبرو شده است و حکومت های جمهوری اسلامی با سرکوب سعبانه دست به کشتارهای دسته جمعی و سرکوب هر نوع مخالفتی زده اند. این نوع حکومت‌ها

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ