یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹

مذهب و کرونا

بوسیدن پای پزشکان توسط پاپ پس از شیوع کرونا

در تاریخ ۱۱/۴/۲۰۲۰ پاپ اعظم کلیسای کاتولیک ، در مقابل تعدادی پزشک به سجده درآمد. هر انسان شعورمندی از خود سؤال خواهد کرد که چه شده که بزرگترین شخصیت مذهبی جهان به جای سجده به خدا، کفش‌های چند پزشک سیاه پوست را می‌بوسد؟

برای جواب به این سؤال می‌بایست قدری به گذشته نظر افکنیم. پیر رسو در کتاب تاریخ علم می‌گوید: «اروپا برای این که اروپا می‌شد، می‌بایست شمشیر

زنان عله افکار ارسطور به پیش می‌رفت. در واقع کلیسا سیستم و کلیه زمینه‌های فکری ارسطو را در خود جذب نموده و هر اندیشه‌ای غیر از اندیشه ارسطو را با شدیدترین و بی رحمانه‌ترین وجهی مجازات و نابود می‌کرد.

زمانی که سروه Servet در کتاب «میراث نصرانیت» نوشت که خون از ورید وارد ریه شده و در آن‌جا تصفیه می‌گردد، از طرف کلیسا به مرگ محکوم و زنده زنده در آتش سوزانده شد. زیرا این افکار گناه آلود مخالف عقاید ارسطو و جالینوس بود. یا جردانو برونو (Giordano Bruno) به خاطر دفاع از عقیده کوپرنیک زنده زنده در آتش خشم کلیسا سوزانده شد. در آن زمان کلیسا با اسلحه اعدام و زنده در آتش سوزاندن سعی می‌کرد علم را به زانو درآورد ولی دانشمندان آن روز مرگ و سوزانده شدن توسط خرافه‌گران را به نفی علم ترجیح دادند. سوزانده شدند ولی بر اعتبار علم پافشاری کردند. گالیله را کلیسا محکوم به اعدام کرد ولی او اگر توبه مینمود آزاد میشد. گالیله در محضر دادگاه توبه کرد ولی در حینی که از در دادگاه خارج میشد گفت ولی زمین به دور خورشید می‌چرخد و نه خورشید به دور زمین.

این وقایع در حالی حادث میشدند که دستاوردهای علم در توضیح قوانین جهان اندک بود. با پیشرفت زمان علم گام به گام به عمق پدیده‌ها نفوذ کرده، آن‌ها را ‌شکافته، تحلیل کرده و قوانین حاکم بر آن‌ها را بدست داده است. با هر دستاورد علمی در یک زمینه مشخص، بنیان ایدآلیسم به لرزه می‌افتد و از دور خارج می‌شود.

زمانی که ایدز به کشتار ایستاد، کلیسا با عجز و تفرعن آرزوی شفای بندگان گنهکاری را نمود که از خداوند و مسیح طلب مغفرت دارند.

اما امروز که ساختار سرمایه‌داری قادر به حل هیچ معضلی نیست، در شرایطی که یاوه‌های سرمایه داری در وعده‌ی آینده خوشبختی که در این سیستم اجتماعی منتظر انسان‌ها است، تمام هزیان‌های ایدآلیستی انواع و اقسام ادیان و آئین‌ها، بر ملا شده است، ایدآلیسم، یعنی خورشید دروغینی که بر گرد انسان می‌چرخد، در مقابل علم، یعنی خورشید واقعی و راستینی که برگرد انسان می‌چرخد، به زانو درآمده است. وقتی پاپ اعظم کلیسای کاتولیک پای پزشکان فداکار و سیاه پوست را می‌بوسد، به شکست تاریخی کلیسا در مقابل علم اقرار می‌کند.

در عین حال در این حرکت پاپ اعظم ریا و تزویز افشا شده‌ای موج می‌زند. او بدین وسیله می‌خواهد وانمود کند که به بشریت و علم احترام خاصی قائل است. ولی کلیسا تا کنون علیه هیچ نیروی جنگ طلبی در جهان موضع نگرفته است. درد و رنج ۸۲۱ میلیون گرسنه در جهان برایش محلی از اعراب ندارد. اکثر قابل توجه خانه سالمندان از آن کلیسای کاتولیک است که بر مبنای گزارش نشریات وابسته به سرمایه‌داری، هر ساله ۱۲ هزار نفر در این خانه‌ها از سوء تغذیه و کمبود دارو جان می‌د‌هند. این تجربه و هزاران تجربه دیگر نشان میدهد که همه آئین‌های مذهبی، در دوران سرمایه‌داری در خدمت آ« و در جهت فریب مردم عمل می‌کنند.

بوسه زدن پاپ اعظم کلیسای کاتولیک بر کفش‌های پزشکان، سه واقعیت را به روشنی نشان میدهد:

۱- دین و آئین پرستی در مصاف با علم یک شکست تاریخی را متحمل شده است.

۲- پاپ اعظم در عین حال میخواهد مردمی را بفریبد که از پیش دست‌اش را خوانده‌اند.

۳- جاده کمونیسم علمی جهت نفوذ در افکار توده‌های کار و زحمت، هموارتر شده است.

بهرنگ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی