جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازنشتگان

در روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمع های گوناگون بازنشستگان در جلوی استانداری ها و نهادهای وابسته به صندوق تامین اجتماعی و یا بازنشستگان بود. شورای بازنشستگان بر طبق اطلاعیه ای می نویسند: ٌ درد مشترک، فریاد مشترک را می طلبد. دیدار ما بازنشستگان معترض و بیدار همصدا و منسجم علیه تبعیض و فلاکت روزافزون یکشنبه در تهران مقابل سازمان تامین اجتماعی و در شهرستانها مقابل ادارات کل تامین اجتماعی ٌ

 

مشکلات بازنشستگان از پایین بودن حقوق بازنشستگی، عدم پرداخت به موقع تا کاهش و کسری آن، عدم پرداخت عیدی و مزایا، دزدی از صندوق بازنشستگان و تامین خدمات اجتماعی، عدم تطابق افزایش حقوق ها با تورم سالیانه ( که به همسان سازی معروف شده است ) ناشی می شود.

بر طبق سایت شورای بازنشستگان در تلگرام آمار بازنشستگان 3 میلیون و 200 هزار نفر ذکر شده است.

بازنشستگان آن نیروی کاری هستند که در سیستم های اجتماعی سرمایه داری دچار فرسودگی ناشی از کار و نیز کهولت سن شده اند و دیگر قادر به کار نیستند. بارنشستگان در زمان کار در طول زندگی خود ارزش های اضافی عظیمی تولید کرده اند. حقوق بازنشستگی بخش کمی از ارزش کار اضافی تولید و متمرکز شده بعلاوه ثروت های اجتماعی ناشی از منابع طبیعی در صندوق های دولتی جهت تامین حداقل زندگی بعلت فرسودگی ناشی از کار و کهولت سن نیروی کار در نظر گرفته شده است. به همین دلیل حقوق بازنشستگی یک حق طبیعی نیروی کار برای تامین زندگی آینده اش می باشد. صندوق های مالی در دوران جدید معمولا خود به نهادهای مالی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری در بخش های فعال اقتصادی تبدیل شده و نقش های مهمی در زمینه اقتصادی و بهره ایفا می کنند. مواقع بسیاری اتفاق افتاده است که صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی قرض های هنگفتی به دولت جهت تامین بودجه و پرداخت قرض هایش داده اند. اما این داد و ستد ها و نتایج سودآور آن اگر به صندوق های مالی برگردند می توانند به بهبود وضع بازنشستگان کمک کنند. اما در ایران این نتایج سودآور با حضور مدیران دولتی بی کفایت و دزد و نوکر صفت یا مورد دستبرد و حیف و میل قرار می گیرند و یا در حیطه مافیای مالی و با دستکاری حساب ها، صندوق های فوق را با ضرر دائمی مواجه می کنند.

اما مشکلات فوق چگونه بوجود آمد. اولین باری که از صندوق تامین خدمات اجتماعی نام برده شده، بعد از یک روند طولانی در اسم و اهدافش در سال 1354 سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد. اهداف این صندوق چیست؟ در سایت صندوق بازنشستگی در این رابطه چنین آمده است:

مامور‌یت صندوق:

صندوق بازنشستگی کشوری ماموریت دارد در جهت ارائه و گسترش خدمات بیمه‌های اجتماعی در امور بازنشستگی، ازکار افتادگی و فوت (در چارچوب قوانین ذیربط) با اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای (عمر، حوادث و درمان تکمیلی) فعالیت کند.

اهداف صندوق:حفظ كرامت انسانی بازنشستگان، ارتقاء و توسعه خدمات رفاهی جهت بازنشستگان، ا‌یجاد صندوق ‌بازنشستگی خودكفا و پا‌یدار بر اساس مطالعات علمی. بهره‌بردار‌ی اقتصاد‌ی و اطمینان‌بخش از دارایی‌ها‌ی صندوق از طر‌یق ‌سرما‌یه‌گذار‌ی در فعالیت‌ها‌ی اقتصاد‌ی سودآور و زودبازده و فراهم آوردن زمینه‌ها‌ی ا‌یجاد تشكل‌ها‌ی مختلف در جهت انجام امور بازنشستگان.ٌ

سوال اساسی این است که آیا این صندوق به اهداف واقعا بسیار کم و محدود خود هم رسیده است. آیا عدم پرداخت حقوق ها در زمان خود و نیز عیدی و پاداش و مجبور کردن خانواده به شیوه قرضی زندگی کردن از موارد حفظ کرامت انسانی بازنشستگان. به حساب می آید.

صندوق بازنشستگی یکی از صندوق های مهم مالی کشور است که عملکرد درست آن به امنیت مالی میلیونها بازنشسته کمک خواهد کرد. اما ما در طی سال های گذشته شاهد کسری محاسباتی، دزدی و سوء استفاده مالی از این صندوق توسط مدیران و دست اندرکاران آن بوده ایم. تحصن اخیر بازنشستگان که با خواست همسان سازی حقوق، پرداخت مزایا، بازرسی از صندوق بطور مرتب و دقیق و سپردن متخلفین به مراجع قضایی است شکل گرفته است کاملا محقانه است. در واقع بازنشستگان هیچ درخواستی به جزء بازپرداخت بخشی از ارزش های اضافی بعلاوه ارزش مبادله که در جامعه شکل گرفته را، که در زمان اشتغال به کار تولید کرده اند، را ندارند.

تظاهرات 14 دی 1399 در سطح وسیعی در شهرهای اهواز، خرم آباد، مشهد، تهران، کرج، کرمانشاه، اراک، شیراز، مشهد، شوش دانیال، سنندج، هفت تپه، قزوین، تبریز و دهها شهرک های دیگر انجام شد. این تظاهرات در اعتراض به عدم همسان سازی حقوق ها و متناسب سازی با تورم سالانه ، فقر و گرانی و شرایط سخت معیشتی. تا به حال بارها در رسانه ها از دزدی و اختلاس های عظیم از صندوق های سازمان تامین اجتماعی خبرهایی به بیرون درز کرده است و بسیاری از خبرنگاران با شرافت که به این افشاگری ها دست زده اند به زندان و یا اخراج از کار محکوم شده اند ولی مدیران و دست اندرکاران این اختلاسها به مدت کوتاهی برای خالی نبودن عریضه زندانی شده اند و یا به کارها و سمت های بالاتر دولتی گماشته شده اند. روشن است وضعیت امروز بازنشستگان بطور مستقیم به سیاست های دولت ارتباط و فقر روز افزونی که به مردم تحمیل کرده اند، دارد. شکاف فزاینده اجتماعی بین اکثریت فقیر و محروم و ثروتمندان از طریق افزایش افسارگسیخته قیمت ها، ثابت ماندن دستمزدها، دزدی های کلان از منابع و صندوق های مالی و ارزی موضوعی نیست که یک بار انجام شده باشد. اختلاس از این صندوق های مالی بارها اتفاق افتاده است و این نشان می دهد که خود دولت و اوان و انصار آن بطور مستقیم در آنها یا دست دارند و یا شریک دزدی ها هستند. برای این وضعیت هیچ پایانی متصور نیست مگر اینکه 1- روند اعتراضات به دولت متحدانه و با همبستگی بیشتر و گسترده تر ادامه یابد و دولت را مجبور به جوابگویی کند 2– با سرنگونی رژیم کل سیستم فاسد و دزد و سرکوبگر جمهوری اسلامی از بیخ و بن برانداخته و سیستم انقلابی مبتنی بر اراده کارگران و زحمتکشان جایگزین آن شود.

بر سر مبارزه برای خواست محقانه بازنشستگان متحد شویم

ع.غ

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ