جمعه, ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

گردهمائی کشاورزان هند

برگرفته از ستاره سرخ – حزب کمونیست هندوستان (فوریه ۲۰۲۱)

درود های انقلابی به کشاورزانی که گردهمائی قدرتمندی را در دهلی برگزار کردند!

پلیس دهلی و عناصر جنایتکاری که در تجمع نفوذ کرده اند مسئول خشونت هستند!

به دولت مودی، RSS Parivar و Godi Media اجازه ندهید تا عطف توجه از موضوع اصلی، لغو سه فعالیت

 در عرصه کشاورزی را با عملیات تخریبی، که خود مسئول آنهاهستند، منحرف کنند! گردهمائی در حمایت از لغو سه قانون کاردر عرصه کشاورزی و مبارزه کشاورزان برای تحقق آن!

حزب کمونیست هندوستان (ستاره سرخ) CPI (ML) به صدها هزار کشاورز و حامیان آنها که تجمع بزرگی همراه با هزاران تراکتور در خیابان های دهلی ترتیب داده و درخواست خود را برای لغو 3 قانون کار کشاورزی جهت ایجاد شرکت های بزرگ کشاورزی طرح کردند،درود می فرستد.

پیش از این، پس از آنكه دادگاه عالی از پلیس دهلی خواست تا درمورد اجازه تجمع تصمیمی اتخاذ كند، پلیس دهلی و وزارت امور داخلی تحت مسئولیت آمیت شا(Amit Shaw)، آگاهانه به ایجاد سردرگمی دامن میزدند، و در این باره تکرار می كردند كه اجازه نه در داخل دهلی و نه از طریق جاده کمربندی مجاز نخواهد بود. بهمین خاطر کیشان سنگارش مورکا( Kisan Sangharsh Morcha) را مجبور کرد اعلام کند که با مجوز و یا بدون مجوز، آنها تظاهرات را برگزار خواهند کرد. در این مرحله بود که پلیس دهلی با اعلام مجوز برای تجمع موافقت کرد و از طریق بحث و گفتگو متقابل سه مسیر مورد توافق واقع شد. رهبران KSM و AIKSCC تمام هماهنگی ها را بر این اساس انجام دادند

اما از صبح روز بیست و ششم پلیس بر خلاف توافقات حاصله، تلاش کرد تا با خودداری از برداشتن سنگرهای موقتی مشکلاتی ایجاد کند. بدین ترتیب شبانگاه آنها به تعداد سنگرها در ابعاد وسیع افزودند. دهقانانی که در طی 61 روز گذشته در شرایط سرمای شدید بیش از 150 نفر از همرزمانشان به شهادت رسیده بودند، خشمگین شده و تصمیم گرفتند با در هم شکستن موانع (سنگربندی ها) به دهلی بروند.

در ساعت 9:30 آنها سدراه های مرزی سینگو، تیکری و غازی پور را شکستند و کشاورزان پیاده در جلو و تراکتورهااز پس آنها راهپیمایی را آغاز کردند. اما پلیس و سایر دستگاههای امنیتی با شلیك گلوله های اشك آور به روی كشاورزان در نزدیكی گذرگاه آزادپور و نانگلوی و كشتن یك كشاورز با گلوله پلیس در نزدیكی ITO تحریکاتی را ایجاد كردند. در کنار این، برخی از عناصر جنایتکار به تجمع نفوذ کرده و سعی در ایجاد اغتشاشاتی داشتند که گفته می شود با اطلاع پلیس و RSS parivar بوده است.

به واسطه این اغتشاشات، برخی از کشاورزان تحریک شدند و بناچار به سمت ITO، قلعه سرخ و برخی نقاط دیگر در شهر راهپیمایی کردند. با استفاده از این حوادث، سخنگویان دولت مودی، RSS parivar و رسانه های Godi تبلیغات سوء را علیه کشاورزان آغاز کردند مبنی بر اینکه آنها به تخریب متوسل میشوند و بدینوسیله توجه را از این واقعیت منحرف می کنند که اکثریت قریب به اتفاق مردم علیرغم دسیسه های پلیسی، تحت رهنمودهای رهبری در حفظ نظم و انضباط مشارکت می کنند، و این تحریکات پلیس و اقدامات جانیان نفوذی است که مسئول هرگونه آشوب می باشد.

 تلاش آگاهانه این نیروها و آمیت شا برای استفاده از این اغتشاشات به منظور منحرف کردن اذهان از خواسته اصلی اکثریت کسانی که در دهلی و بسیاری دیگر که در بمبئی، کلکته و سایر مراکز برای لغو سه متمم قانون در خدمت به منافع شرکت های بزرگ کشاورزی تجمع کردند، می باشد.

ما از طبقه کارگر، کلیه طبقات و اقشار تحت ستم مردم می خواهیم که این توطئه دولت فاشیست مودی را در بدخواه کردن جنبش کشاورزان که علیه فعالیت منوپولی شرکت های بزرگ شکل گرفته افشا کنند و با قاطعیت از خواسته کشاورزان برای لغو این قوانین کشاورزی با شعارهای داده شده در بالا، حمایت کنند.

 

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ