جمعه, ۲۶ دی ۱۳۹۹

اطلاعیه کارگران فولاد اهواز

نظام جمهوری اسلامی  نه تنها ضد مردمی است و با زندان وشکنجه پاسخ دادخواهی مردم را می دهد. بلکه کشور  بدست یک

مشت غارات گران دزد و بیمقدار ونادان اداره می شود در زیر به اطلاعیه کارگران گروه ملی فولاد اهواز

توجه کنید تا به عمق فاجعه در نظام حاکم بیشتر پی ببرید. فروماندگی نظام را نشان میدهد ودر عین حال نشان میدهد

مطلبی دیگر از میان نامه‌های رسیده
در این رابطه باید به نقش آگاهی و قشر پیشروان توده ها توجه کرد. من در مقاله قبلی خود اشاره ای که انگلس به رشد آگاهی طبقه کارگر آن زمان طبقه می کند دارم که حایز اهمیت است. در درجه اول او در احوال کارگران و وظیفه کارگر کتاب خود را نوشته و مارکس و انگلس هم همیشه مبدا حرکتشان تحولات همین طبقه بوده است. ببین در گزارش خودت از کار در میان کارگران اشاره کردی حتی میان اقشار مختلف کارگری کارکردن نتیجه متفاوتی

پیام اسماعیل بخشی

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

در سیستم "سرمایه داری و رانت و اختلاس"، صحبت از حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق کارگری، شوخیِ ای بیش نیست. اگر به زندگی و سرنوشت هزاران کنشگرِ عرصه های مختلف در کشور نگاهی بیندازید، رنج و مشقت «معیشتی امنیتی» که پس از فعالیت شان به صورت سیستماتیک به آنها و خانواده شان تحمیل شده است را خواهید دید و بر این مدعای من صحه می‌گذارید.

شجریان و مسئله هنرمندان

عملکرد دستگاه امنیتی ایران در جلوگیری از برگزاری مراسم خاک سپاری شجریان نشانی از ترس و وحشت رژیم از خیزش توده های مردم علیه رژیم سرکوبگر درمانده حاکم بود. در تاریخ کشور ما بارها دیکتاتور ها تلاش کرده اند تا از بزرگداشت شخصیت های مردمی و مخالفان خود جلو گیرند. دکتر تقی ارانی را در زندان دوره رضا شاه مخفیانه کشتند و شرایط سرکوب آنقدر شدید بود که مراسم یاد بود او را کارگران و رفقایش و خانواده‌ش در خفا گرفتند. اما پیروزی بر فاشیسم و

تروریسم زائیده ی میلیتاریسم است!

(ع. بینالودی) دکتر علی صادقی شهریور ۱۳۸۰

مقدمه: رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله ی انتحاری دو هواپیمای مسافربری به آسمان خراش - مرکز تجارت جهانی- در نیویورک که طی آن هزاران نفر انسان بی گناه کُشته یا مفقود الاثر شده اند، هراس و وحشت فوق العاده ای را نه تنها در شهر نیویورک بلکه در سراسر آمریکا بوجود آورده و چشم جهانیان را نگران از عکس العمل آمریکا و نظام جهانی سرمایه در قبال این واقعه‌ی

اپوزیسیون بورژوایی رژیم

مدتی است که بطور جدی هم رژیم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون بورژوایی درونی و بیرونی آن به وخامت اوضاع اجتماعی پی برده اند و برای برون رفت از این بحران و جلوگیری از یک انقلاب اجتماعی راه حل های مختلفی را در نظر گرفته اند. از جمله این نیروهای اپوزیسیون اصلاح طلبان داخلی و در خارج مجاهدین و سلطنت طلبان و کنگره ملیت های ایران و.... هستند. 

از این دو دسته اپوزیسیون داخلی و خارجی رژیم، اصلاح طلبان بیش از آنکه به

از نامه های رسیده

درود رفیق جان

امیدوارم که با تلاش و مبارزه سخت مردم جهان این دوره کرونا را به سلامتی ازش نجات خواهند یافت سرمایه داری از کرونا سود برده چون مردم ایران به خاطر این بیماری امسال خیزش و تظاهرات صورت نگرفت من به این نتیجه رسیدم که حکومت از این اوضاع سود خوبی برده است اما این آخر خط نیست چون در این ایام کمی اوضاع ارام است ولی ارتش بیکاران و گرسنگان خاموش نخواهند نشست به امید آن روز که‌‌کارگران پیروز شوند

خشونت جنسی علیه زنان

روز ۲۵ نوامبر روز  علیه خشونت جنسی بر زنان است. خشونتی که یکی از کهن ترین نوع خشونت های انسانی  علیه زنان است که با شکل گیری جوامع طبقاتی شکل سیستماتیک پیدا کرد. امروزه محققین و روانشناسان در سطح جهانی ۴ نوع خشونت علیه زنان را بر می شمارند که عبارتند از فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی است. اگر در گذشته خشونت در جوامع نیمه حیوانی- انسانی شکلی از تنازع بقا بود، در پیدایش تقسیم کار اجتماعی و متعاقبا بهره کشی و ستمگری، زنان بیشترین فرودستی

روز جهانی علیه اعدام است

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام است.  نظام جمهوری اسلامی یکی از قهارترین نظام های جهان در بکار بردن این شیوه آدمکشی است که  مجازات اعدام را از همان آغاز حکومتش بکار گرفته است. امروز در ایران موج عظیمی از مردم آزادیخواه ایران علیه اعدام بپا خاسته اند و در محکوم کردن اعدام نوید افکاری تشکلهای مستقل کارگری با بیانی راستین ضمن محکوم کردن نظام در اعدام نوید افکاری به پشتیبانی از جنبش  ممنوعیت اعدام برخاسته  است.

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی(11)

بحث چپ‌ها با شما این است که کسب دولت پرولتاریا بدون حضور پرولتاریا برای “پرولتاریا“ غیر ممکن است. غیر از تلاش پرولتاریای متشکل و آگاه در جهت کسب قدرت، هر حزب و سازمانی به قدرت دست یابد، حتما نماینده بورژوا زیست. حکمت خیلی روشن می‌‌گوید که حزب کمونیست کارگری باید قدرت سیاسی را بگیرد:

“اولين نکته‌اى که من ميخواهم بگويم و شايد کفر آلود

برای ایرانی سوسیالیستی و متکی به خود مبارزه کنیم

سخنا ن ترامپ و بایدن در کارزار انتخاباتی درباره ایران از لحاظ استراتژیکی و هدف نهایی تفاوت های اساسی ندارند آنچه تفاوت هست در تاکتیک و چگونگی رسیدن به هدف می باشد. هر دو آنها همراه با متحد اصلی شان در منطقه خاورمیانه نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نه در پی براندازی نظام سرمایه داری اسلامی در ایران بلکه در پی تغییر سیاست های استراتژیک ایران و آوردن ایران در چارچوب راهبردی کل استراتژی

گرسنگی اهرم سیاسی

اخیرا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت که در ایران ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و گرسنه هستند. برای خوانندگانی که موضوعات اجتماعی را و بویژه وضع معیشتی و زندگی مردم را دنبال می کنند. بخوبی می دانند مفهوم ۲۰ میلیون گرسنه از یک کشور ۸۵ میلیونی به زبان دیگر یک چهارم جمعیت به درجات اقتصادی بسیار پائین تر از خط فقر سقوط کرده اند، یعنی یک فلاکت اقتصادی و درمانده. در عین حال در این روزها ما با صحنه های دردناکی در شهرها و

دهه شصت و تابستان ۶۷ نشانی ازمقاومت و مبارزه تا آخر

مبارزه میان حزب رنجبران ایران و نظام جمهوری اسلامی،مبارزه مرگ وزندگی است چون هنوز چند روزی از استقرار حکومت نگذشته بود که متینگ سازمان انقلابی را دراسفند 57 در سنگلج تهران، مشتی اوباشان حزب الهی بهم زدند وعده ای ازرفقای ما را دستگیر وزندانی کردند.آغازی که هر روز که گذشت معلوم شد برای سرکوب کمونیستها به بورژوازی داخلی و بین المللی بویژه امپریالیسم آمریکا تعهد داده بودند.

انتخابات در رژیم های سرمایەداری

دو انتخاب در چند ماه آینده در ایران و جهان برگزار می شود که تاثیراتی بر رژیم و مردم در ایران به اشکال مختلف خواهد گذاشت. یکی انتخابات آمریکا بعد از تظاهرات میلیونی ضد نژاد پرستی بین حزب دمکرات و جمهوری خواهان و دیگری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بین اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی می باشد.

انتخابات آمریکا در دوماه آینده و انتخابات ایران در سال آینده خواهد بود. هر دوی آنها از شباهت های

طبقه کارگر روسیه، لنین و انقلاب اکتبر
انقلاب اکتبر که  همچون توفان و زلزله ای دنیای سرمایه داری را تکان داد و نوید دنیای آزاد و عادلانه ای را برای کارگران و زحمتکشان و  مردم ستمدیده سرتاسر جهان به ارمغان آورد. تاثیرات انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ که در آن پرولتاریای روسیه در یکی از پهناورترین کشورهای بزرگ سرمایه داری به قدرت رسیده، در حیطه روسیه نماند و اکثر جوامع بشری با الهام از این انقلاب دست به انقلابات برای تغییر جوامع خود زدند.

پاسخی به رفقای آذرخش

نوشته زیر پاسخی است به پرسشنامه ای که سایت آذرخش برای یکی از رفقا ی شرکت کننده ارسال کرده بود. به ابتکا ر او یک گروه کوچک ۸ نفره طی مطالعه و بررسی و تبادل نظر، نتایج کار خود را بصورت گزارشی با امضای جمعی از فعالین کمونیست در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ برای سایت آذرخش ارسال کرد.

 به رفقای آذرخش
با درود به رفقای عزیز! ما سند ارسالی شما رفقا را فردی وجمعی مورد بررسی قرار دادیم.

باز نشانی جهانی – قطع شده. «دولت پنهان»

تصور کنید، شما در دنیائی زندگی می کنید که به شما گفته می شود دمکراسی است – و حتی ممکن است آن را باور کنید – اما در حقیقت زندگی و سرنوشت شما در دست مشتی اولیگارشی فوق العاده غنی، فوق العاده قدرتمند و فوق العاده غیر انسانی و وحشی است. ممکن است آنها را دولت پنهان یا بطور ساده جانور بنامند یا هر چیز دیگری مبهم یا غیر قابل ردیابی – مهم نیست. آنها کمتر از یک ده هزار م در صد هستند.

گزارش دو آکسیون
رفقای عزیز!

گزارش اول

در تاریخ  17.6.2020 در هامبورگ آلمان اکسیونی جهت دفاع از زندانیان سیاسی و خواست آزادی همه آنها برگزار شد.  در این آکسیون سازمان‌های مختلفی از قبیل YDG، ATIF، MLPD، ICOR، YENDI KADIN شرکت کرده بودند که از طرف بعضی سازمان‌های دیگر پشتیبانی شدند. به علت شرایط کرونا و تحمیل شده از جانب دولت، این آکسیون نمی‌توانست خیلی گسترده

در زمینه مالی ما را یاری دهید

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی